HĐND TP Hà Nội đã tổ chức 97 cuộc giám sát trong nhiệm kỳ khóa XIV

VOV.VN - Hoạt động của HĐND, đặc biệt công tác giám sát, hiệu quả giám sát góp phần tích cực vào công tác chung của thành phố

Sáng 14/4, HĐND thành phố Hà Nội đã tổ chức kỳ họp tổng kết khóa XIV HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2011-2016. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển; Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải dự và chỉ đạo hội nghị.

Kỳ họp tổng kết khóa XIV HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2011-2016.

Báo cáo về công tác nhiệm kỳ 2011-2016, HĐND thành phố cho biết: Nhiệm kỳ 2011 - 2016, HĐND TP Hà Nội đã tổ chức 16 kỳ họp, trong đó, có 10 kỳ họp thường kỳ, 6 kỳ họp bất thường và chuyên đề để thông qua các quy hoạch ngành, lĩnh vực, miễn nhiệm, kiện toàn bầu các chức danh của HĐND và UBND TP.

HĐND TP Hà Nội đã ban hành 143 nghị quyết, quyết định nhiều vấn đề quan trọng cho sự phát triển của Thủ đô. Trong đó, nhiều nhất là lĩnh vực kinh tế với 69 Nghị quyết; lĩnh vực tư pháp, lĩnh vực xây dựng chính quyền địa phương 40 Nghị quyết; giáo dục, y tế, văn hóa xã hội, thông tin, thể dục thể thao 18 Nghị quyết… Hà Nội cũng là địa phương đầu tiên trong cả nước ban hành Nghị quyết về xây dựng khu vực phòng thủ được nhiều thành phố, tỉnh bạn học tập kinh nghiệm.

Nổi bật trong nhiệm kỳ này là HĐND TP đã ban hành 17 nghị quyết về công tác quy hoạch ngành, lĩnh vực và 13 nghị quyết cụ thể hóa Luật Thủ đô. 

HĐND TP đã tổ chức 97 cuộc giám sát, trong đó có 23 cuộc giám sát của Thường trực và 74 cuộc giám sát của các ban. Hoạt động giám sát của HĐND TP đã xác định đúng vấn đề, đúng trọng tâm, nội dung, đối tượng cần giám sát, không để trùng lắp về nội dung, thời gian, đối tượng, địa điểm; giám sát, tái giám sát đến cùng, giám sát trực tiếp ngay tại kỳ họp thông qua hình thức chất vấn, hoạt động giám sát của HĐ ND TP đã được đông đảo cử tri và Nhân dân ghi nhận.

  1. Tại Kỳ họp 14, HĐND TP đã tổng hợp các vấn đề bức xúc mà cử tri đã kiến nghị nhiều lần ở nhiều nơi với 768 kết luận, kiến nghị qua hoạt động giám sát của Thường trực, các kết luận của chủ tọa tại các phiên chất vấn của các kỳ họp HĐND TP từ đầu nhiệm kỳ để chuyển đến UBND TP và thực hiện phiên chất vấn tại kỳ họp về tình hình, kết quả thực hiện. 

Thực hiện Nghị quyết số 35/2012/QH13 ngày 21/11/2012 của Quốc hội và nghị quyết số 561/2013/QH13 ngày 16/01/2013 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn, HĐND TP đã chuẩn bị chu đáo, triển khai thận trọng, nghiêm túc, theo đúng nội dung, quy trình, thủ tục quy định. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người được HĐND bầu là tinh thần xây dựng, nghiêm túc và trách nhiệm của các vị đại biểu HĐND khi thực hiện quyền giám sát theo quy định của pháp luật, giúp cho các đồng chí đang giữ chức vụ do HĐND bầu thấy được mức độ tín nhiệm của mình, là sự ghi nhận động viên khích lệ kịp thời, đồng thời cũng nhắc nhở, lưu ý đối với từng đồng chí để điều chỉnh, khắc phục những hạn chế thiếu sót trong chỉ đạo điều hành.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội đánh giá, nhiệm kỳ HĐND khóa XIV, với phương châm Đổi mới- dân chủ- trách nhiệm- hiệu quả- vì dân, HĐND thành phố đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, thể hiện vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Hoạt động của HĐND thành phố ngày càng dân chủ, thực chất, chất lượng và hiệu quả. Đặc biệt là qua công tác giám sát, hiệu quả giám sát góp phần tích cực vào công tác chung của thành phố.

Phát biểu tại kỳ họp Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho rằng, 5 năm qua mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức, TP Hà Nội đã thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch đạt được những kết quả quan trọng. Kinh tế thủ đô đạt mức tăng trưởng khá cao xứng đáng vai trò đầu tàu kinh tế của cả vùng và đất nước. Nhiệm kỳ 2011 -2016 của HĐND, UBND thành phố có nhiểu đổi mới và thành công.

Tán thành phương hướng nhiệm vụ của UBND thành phố nhiệm kỳ tới, Phó Chủ tich Quốc hội Phùng Quốc Hiển yêu cầu: Hà Nội tập trung lãnh đạo thực hiện tổ chức hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường; Tập chung chỉ đạo tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đảm bảo đúng pháp luật, dân chủ, an toàn, tiết kiệm và thực sự trở thành Ngày hội của toàn dân; Xây dựng các phương án bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội giải quyết kịp thời đúng pháp luật các khiếu nại tố cáo của công dân, ngăn chặn hành vi lợi dụng dân chủ vi phạm pháp luật về bầu cử. Kiên quyết đấu tranh chống mọi luận điệu xuyên tạc âm mưu phá hoại bầu cử. Lợi dụng bầu cử để gây rối an ninh trật tự.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải yêu cầu chuẩn bị tốt nhất cho kỳ bầu cử tới.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho rằng, HĐND thành phố đã làm tốt công tác giám sát, trong đó chú trọng giám sát thường xuyên và giám sát đột xuất về các vấn đề cử tri dư luận quan tâm như cải cách hành chính, quy hoạch, quản lý đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng trường học, công viên, sân chơi, cấp nước sạch, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm… Thúc đẩy các sở ngành địa phương giả quyết dứt điểm tạo hiệu quả xã hội được cử tri ghi nhận.

Về hoạt động trong thời gian tới, trên cơ sở 10 nhóm giải pháp của HĐND thành phố, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: cần phối hợp chặt chẽ chuẩn bị tổ chức cuộc bầu cử ngày 22/5 tới đảm bảo dân chủ đúng luật, an toàn, tiết kiệm, trong đó các vị đại biểu trên cương vị công tác của mình tích cực tham gia công tác chuẩn bị bầu cử, công tác tuyên truyền vận đông nhân dân và giám sát hoạt động bầu cử; Chuẩn bị điều kiện tốt nhất để phục vụ kỳ họp HĐND kỳ họp thứ nhất khóa XV nhiệm kỳ 2016 -2021. Đây là kỳ họp quan trọng bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND Thành phố, các cơ quan của HĐND, ủy viên UBND thành phố.

Bí thư Hoàng Trung Hải yêu cầu HĐND thành phố tập trung nghiên cứu giúp HĐND khóa mới xây dựng nội dung chương trình các kỳ họp và tiếp tục phát huy vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, thúc đẩy kinh tế- xã hội phát triển giữ vững an ninh, quốc phòng bảo đảm an sinh xã hội, tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí; đẩy mạnh cải cách hành chính tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi; phát huy dân chủ giữ vững kỷ luật, kỷ cương đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ của Thủ đô trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế.

Nhiệm kỳ 2011-2015 cũng là thời điểm Luật tổ chức chính quyền địa phương có hiệu lực. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để chính quyền thành phố củng cố hoàn thiện tổ chức nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Theo quy định của luật này cơ cấu số lượng thanh viên của thường trực HĐND tăng số lượng các ban và đại biểu chuyên trách tăng và cũng là lần đầu tiên tổ chức các ban của HĐND cấp xã. Vì vậy cấp ủy các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tốt phương án nhân sự đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Thay mặt Chủ tịch nước, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho nguyên Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Ngô Thị Doãn Thanh

Cũng tại kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ XIV của HĐND thành phố Hà Nội đã diễn ra lễ công bố và quyết định khen thưởng của Nhà nước và thành phố cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động của HĐND khóa XIV, trong đó nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND thành phố Ngô Thị Doãn Thanh được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Kỳ họp 14 HĐND TP Hà Nội: Xem xét nhân sự thành phố
Kỳ họp 14 HĐND TP Hà Nội: Xem xét nhân sự thành phố

VOV.VN - Kỳ họp cuối năm này, HĐND TP xem xét, quyết nghị phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, thu, chi ngân sách năm 2016

Kỳ họp 14 HĐND TP Hà Nội: Xem xét nhân sự thành phố

Kỳ họp 14 HĐND TP Hà Nội: Xem xét nhân sự thành phố

VOV.VN - Kỳ họp cuối năm này, HĐND TP xem xét, quyết nghị phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, thu, chi ngân sách năm 2016

HĐND Hà Nội xem xét đề án thành lập Sở Du lịch
HĐND Hà Nội xem xét đề án thành lập Sở Du lịch

VOV.VN - Kỳ họp thứ 13 sẽ xem xét đề án thành lập Sở Du lịch Hà Nội, kiện toàn Sở Văn hóa và Thể thao; bãi nhiệm đại biểu HĐND thành phố Hà Nội.

HĐND Hà Nội xem xét đề án thành lập Sở Du lịch

HĐND Hà Nội xem xét đề án thành lập Sở Du lịch

VOV.VN - Kỳ họp thứ 13 sẽ xem xét đề án thành lập Sở Du lịch Hà Nội, kiện toàn Sở Văn hóa và Thể thao; bãi nhiệm đại biểu HĐND thành phố Hà Nội.

Kỳ họp 14 HĐND TP Hà Nội nhận 800 kiến nghị về vấn đề dân sinh bức xúc
Kỳ họp 14 HĐND TP Hà Nội nhận 800 kiến nghị về vấn đề dân sinh bức xúc

VOV.VN - Trong nhiệm kỳ này, HĐND đã giám sát, kiến nghị gần 800 kiến nghị những vấn đề dân sinh bức xúc như vấn đề quản lý đô thị, kinh tế - xã hội...

Kỳ họp 14 HĐND TP Hà Nội nhận 800 kiến nghị về vấn đề dân sinh bức xúc

Kỳ họp 14 HĐND TP Hà Nội nhận 800 kiến nghị về vấn đề dân sinh bức xúc

VOV.VN - Trong nhiệm kỳ này, HĐND đã giám sát, kiến nghị gần 800 kiến nghị những vấn đề dân sinh bức xúc như vấn đề quản lý đô thị, kinh tế - xã hội...