Học giả Lào: Hồ Chí Minh đề cao tinh thần quốc tế với các đảng anh em

VOV.VN - Quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai nhà nước Lào - Việt Nam luôn được gìn giữ, nâng tầm và phát triển mạnh mẽ. 

Trong rất nhiều nội dung quan trọng của bản Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh dành một phần tâm nguyện mong Đảng ta làm tốt việc giữ gìn sự đoàn kết giữa các Đảng anh em. Tinh thần quốc tế cao cả đó của Người đã được Đảng - Nhà nước và nhân dân Việt Nam nỗ lực thực hiện suốt 50 năm qua, góp phần vun đắp mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế, trong đó có Lào - người anh em láng giềng thân thiết, gắn bó thủy chung với Việt Nam.

Tiến sĩ Bountheng Souksavatd 

Phóng viên VOV thường trú tại Lào phỏng vấn Tiến sĩ Bountheng Souksavatd - Viện trưởng Viện Thông tin và Tạp chí Khoa học xã hội, thuộc Viện Khoa học xã  hội Lào về vấn đề này.

PV: Là một nhà nghiên cứu văn hóa, gắn bó nhiều với lich sử, văn hóa Việt Nam, ông có ấn tượng gì với những Di sản tinh thần mà Lãnh tụ Hồ Chí Minh - Danh nhân văn hóa thế giới để lại?

Tiến sĩ Bountheng Souksavatd: Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của vị lãnh tụ. Lúc qua đời, Di chúc của Người là một văn kiện lịch sử vô giá, là sự kết tinh tư tưởng, đạo đức và phong cách của một con người hiếm có trong lịch sử nhân loại. 

PV: Trong sự nghiệp nghiên cứu của mình, ông đã có những công trình, bài viết gì về Chủ tịch Hồ Chí Minh và bản Di chúc của Người? Điều gì ở Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho ông nhiều ấn tượng nhất?

Tiến sĩ Bountheng Souksavatd: Mặc dù chưa có những công trình nghiên cứu chuyên sâu về Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhưng với tôi, Di chúc của Người là một văn kiện lịch sử vô giá, là sự kết tinh tư tưởng, đạo đức và phong cách của một lãnh tụ kiệt xuất của Cách mạng Việt Nam. Tư tưởng của Hồ Chí Minh đã tác động rất lớn đến các nhà lãnh đạo phong trào Cộng sản trong khu vực.

Tôi có nhiều bài viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là tham luận tại Hội thảo khoa học tư tưởng Hồ Chí Minh và tư tưởng Cayxon Phomvihan. Điều để lại cho tôi nhiều ấn tượng nhất khi nghiên cứu về những nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành tư tưởng Cayxon Phomvihan, đó là nhân tố tư tưởng Hồ Chí Minh và Chủ nghĩa Mác - Lê nin. Chủ tịch Cayxon Phomvihan đã có những năm tháng trải nghiệm thực tiễn vô cùng quý giá để có được những hiểu biết nhất định về Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ nghĩa Mác - Lê nin. Chủ tịch Cayxỏn Phômvihản đã được chứng kiến phong trào đấu tranh quyết liệt của nhân dân Việt Nam chống chủ nghĩa phát xít và các thế lực phản động. Đây là những bài học thực tế, bổ ích, quan trọng, mắt thấy, tai nghe để giúp Chủ tịch Cayxon Phomvihan giác ngộ theo đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Đông Dương và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

PV: Ông đánh giá thế nào về việc Đảng - Nhà nước và nhân dân Việt Nam suốt 50 năm qua đã nỗ lực thực hiện tâm nguyện Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi gắm trong Di chúc, đó là giữ gìn, vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt - Lào?

Tiến sĩ Bountheng Souksavatd: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp thu, kế thừa và nâng lên tầm cao của đạo lý truyền thống dân tộc bằng một định nghĩa, đó là “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công''. Trong quan hệ quốc tế, Bác Hồ luôn đề cao tình đoàn kết giữa các Đảng anh em trong khối XHCN, bởi theo Bác, đoàn kết là bản chất của Chủ nghĩa Mác - Lê nin, đoàn kết mới có thành công.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua. Việt - Lào hai nước chúng ta, tình sâu hơn nước Hồng Hà - Cửu Long”. Qua bao thập kỷ, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn gìn giữ, vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều biến động như hiện nay, đặc biệt là sự chuyển dịch quyền lực lần thứ ba đang tác động đến quan hệ quốc tế, sự tập hợp lực lượng giữa các nước không chỉ trong phạm vi các khu vực mà biến động sâu sắc tới toàn cầu. Sự chuyển dịch đó làm cho cục diện thế giới theo hướng đa cực, đa trung tâm diễn ra nhanh hơn.

Mặc dù vậy, quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai nhà nước Lào - Việt Nam vẫn luôn được gìn giữ, nâng tầm và phát triển mạnh mẽ. Đúng như tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước lúc Người đi xa.

PV: Xin cảm ơn Tiến sĩ Boun theng Souksavatd./.  

Vân Thiêng/VOV-Vientiane

Viết bình luận

Tin liên quan

“Đảng ta phải thấm nhuần sâu sắc những di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh“

VOV.VN - Đó là khẳng định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Lễ Quốc gia kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Hội thảo quốc gia “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh"

VOV.VN - 60 bản báo cáo, tham luận của các nhà lãnh đạo, quản lý và các nhà khoa học đã nêu bật những nội dung và giá trị sâu sắc trong Di chúc. 

GS Carl Thayer: “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một di sản“

VOV.VN - 50 năm đã trôi qua nhưng đến nay, bản Di chúc của Bác Hồ vẫn còn nguyên giá trị thời đại.

Tin cùng chuyên mục