Học viện Hành chính Quốc gia đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh

VOV.VN -Học viện đã trở thành trung tâm hàng đầu đất nước đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo ngạch, bậc.

Sáng nay (29/5), tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống (29/5/1959 - 29/5/2014) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và địa phương cùng đông đảo các thế hệ thầy và trò của Học viện tham dự.

Học viện Hành chính Quốc gia tiền thân là Trường Hành chính, được thành lập ngày 29/5/1959 để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chính quyền cấp huyện. Trải qua 55 năm xây dựng và trưởng thành, Học viện đã trở thành trung tâm hàng đầu đất nước đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo ngạch, bậc và đào tạo cán bộ có trình độ cử nhân.

Trong đó, từ năm 2000, Học viện đã đào tạo 14 khóa đại học hành chính chính quy với gần 13.500 học viên, hiện đang đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ về quản lý hành chính... đã góp phần cung cấp lượng lớn nguồn nhân lực có chất lượng cao về khoa học hành chính và quản lý hành chính Nhà nước cho đất nước.

Bên cạnh đó, là một trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học về hành chính và quản lý Nhà nước, Học viện đã thực hiện thành công nhiều công trình nghiên cứu phục vụ cải cách nền hành chính của đất nước, cải tiến quản lý ở các Bộ, ngành, địa phương và tham gia tích cực vào xây dựng chính sách của Nhà nước trong nhiều lĩnh vực.

Học viện đã chủ động tích cực hội nhập quốc tế, trở thành thành viên của nhiều tổ chức hành chính trong khu vực và trên thế giới như tổ chức hành chính khu vực miền Đông thế giới (EROPA), nhóm hành chính công châu Á (AGPA). Hợp tác quốc tế đã giúp Học viện tiếp cận khoa học hành chính hiện đại, các kinh nghiệm quốc tế để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học.

Từ những cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ, giảng viên nhỏ bé ban đầu, ngày nay, Học viện đã có 4 cơ sở đào tạo khang trang ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Tây Nguyên và đội ngũ cán bộ, giảng viên đông đảo, có trình độ cao, đủ sức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao cho trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước biểu dương Học viện Hành chính Quốc gia về những thành tích to lớn đã đạt được và trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Học viện, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Đại hội XI của Đảng đã đề ra nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh cải cách nền hành chính quốc gia, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; trong đó, có nhiệm vụ hết sức quan trọng là xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng; có đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, tinh thông chuyên môn, nghiệp vụ, tận tụy, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân. Học viện Hành chính Quốc gia có vai trò và trách nhiệm rất lớn trong thực hiện nhiệm vụ quan trọng này.

Chủ tịch nước khẳng định: “Quyết định của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) chuyển Học viện Hành chính từ Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh về Bộ Nội vụ là để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho Học viện Hành chính thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Trong những năm tới, tôi đề nghị Đảng ủy, Ban Giám đốc, các cán bộ, giảng viên của Học viện Hành chính Quốc gia tập trung đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức một cách toàn diện. Nội dung, chương trình phải mang tính khoa học cao, tiếp cận với khoa học hành chính tiên tiến trên thế giới, đồng thời phải có tính thực tiễn cao, phù hợp với tình hình đất nước, quán triệt các quan điểm Đảng, Nhà nước ta; hết sức coi trọng việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo ngạch, bậc, cho từng chức danh, đồng thời làm tốt công tác đào tạo dài hạn, tạo nguồn cán bộ, công chức trẻ, có trình độ đại học, trên đại học, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Phương pháp giảng dạy cần hướng tới phát huy tính tích cực, năng động, sáng tạo của người học, gắn học với hành, hướng dẫn người học vận dụng kiến thức vào xử lý các tình huống cụ thể trong thực tiễn. Đồng thời, Học viện cần làm tốt công tác bồi dưỡng giảng viên cho các trường đào tạo cán bộ quản lý của các Bộ, ngành và các trường Chính trị tỉnh, thành phố trong cả nước”.

Chủ tịch nước cũng đề nghị Học viện cần tăng cường và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn về cải cách nền hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ở nước ta, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của các nước trên thế giới để cung cấp những luận cứ khoa học cho việc hoạch định các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; đồng thời để nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giảng dạy và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của Học viện.

Bên cạnh đó, Học viện quan tâm hơn nữa công tác xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, nghiên cứu, giảng dạy có trình độ cao, nắm vững quan điểm, đường đối của Đảng, luật pháp, chính sách của Nhà nước, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng; phát huy vai trò của các nhà giáo, các nhà khoa học đầu đàn, có uy tín; đồng thời quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, tạo môi trường cho cán bộ trẻ rèn luyện, phấn đấu. Học viện cần mời cán bộ lãnh đạo, quản lý của các Bộ, ngành, các doanh nghiệp, các nhà khoa học của các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học trên cả nước tham gia giảng dạy, tiếp tục mở rộng, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của Học viện, từng bước làm cho trình độ quản lý hành chính của nước ta ngang tầm khu vực và quốc tế.

Để làm tốt điều đó, Chủ tịch nước yêu cầu cần phải xây dựng đội ngũ cán bộ thành một khối đoàn kết, thống nhất. Xây dựng Đảng bộ Học viện trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao; thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, kiên quyết ngăn chặn, không để có cán bộ, đảng viên suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tham nhũng, lãng phí xảy ra tại Học viện.

Chủ tịch nước tin tưởng rằng, kế thừa và phát huy truyền thống 55 năm qua, với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên, sự hỗ trợ, giúp đỡ của các Bộ, Ban, ngành Trung ương, địa phương, bạn bè trong nước và quốc tế, Học viện Hành chính Quốc gia nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiếp tục có những đóng góp to lớn hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới./.

Hoàng Dũng/VOV

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục