Hội đồng Lý luận Trung ương tổng kết nhiệm kỳ

VOV.VN - Hội đồng Lý luận Trung ương đã thực hiện tốt nhiệm vụ tư vấn cho Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. 

Sáng 9/1, tại Hà Nội, Hội đồng lý luận Trung ương tổ chức Kỳ họp thứ 17 nhằm tổng kết công tác của Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2011-2015, bàn phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2016-2020 và trao Huân chương cho các đồng chí thành viên Hội đồng.

Ông Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư tới dự và chỉ đạo hội nghị. Ông Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Ông Lê Hồng Anh trao bằng khen cho các cá nhân của Hội đồng Lý luận Trung ương (Ảnh: TTXVN)

Báo cáo tổng kết công tác của Hội đồng nhiệm kỳ 2011-2015 do ông Phùng Hữu Phú - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày đã đánh giá khái quát 8 nhóm công việc hội đồng thực hiện trong nhiệm kỳ. Hội đồng Lý luận Trung ương đã thực hiện tốt nhiệm vụ tư vấn cho Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. 

Một trong những điểm nổi bật của Hội đồng trong nhiệm kỳ này là tăng cường khảo sát, tổng kết thực tiễn, tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm khoa học, từ đó tổng hợp, chắt lọc, kịp thời xây dựng nhiều báo cáo tư vấn cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành các nghị quyết, kết luận.

Hội đồng hoàn thành tốt nhiệm vụ là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo tổng kết 30 năm đổi mới, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt chương trình nghiên cứu lý luận chính trị giai đoạn 2011-2015, đẩy mạnh đấu tranh chống âm mưu, hoạt động diễn biến hòa bình trên lĩnh vực lý luận chính trị.

Đồng thời, đẩy mạnh hợp tác quốc tế về lý luận, xây dựng và tổ chức Báo cáo các chuyên đề trong chương trình nghiên cứu học tập của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và chương trình bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho các Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11. Thực hiện có kết quả những nhiệm vụ khác do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao; Nâng cao chất lượng bản tin của Hội đồng và xuất bản sách.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Hồng Anh chúc mừng những thành quả Hội đồng Lý luận Trung ương đạt được trong nhiệm kỳ qua và nhận định, trong những năm tới, tình hình thế giới còn nhiều diễn biến phức tạp, quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh.

Hội đồng Lý luận Trung ương cần tập trung triển khai thực hiện đề án đổi mới, bám sát chương trình làm việc của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị khóa XII để chủ động tham mưu, tư vấn cho Ban chấp hành Trung ương, Bộ chính trị, Ban Bí thư về lý luận chính trị, làm cơ sở cho việc ban hành các nghị quyết; kết luận cụ thể hóa văn kiện Đại hội XII và chuẩn bị soạn thảo các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Ông Lê Hồng Anh đề nghị: Quản lý tổ chức thực hiện tốt chương trình nghiên cứu lý luận chính trị giai đoạn 2015-2020. Tiếp tục triển khai kịp thời, hiệu quả việc nghiên cứu, đề xuất những luận cứ về lý luận, đấu tranh và trực tiếp tham gia đấu tranh bác bỏ những quan điểm sai trái với đường lối, quan điểm của Đảng; tổ chức thực hiện tốt những nhiệm vụ mà Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, ông Lê Hồng Anh và ông Đinh Thế Huynh đã trao huân chương Độc lập và Huân chương Lao động cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong nghiên cứu của Hội đồng lý luận Trung ương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội đồng Lý luận Trung ương bàn về đổi mới mô hình hoạt động
Hội đồng Lý luận Trung ương bàn về đổi mới mô hình hoạt động

VOV.VN -Tại kỳ họp, Hội đồng tập trung thảo luận 2 Đề án: "Đổi mới mô hình Hội đồng Lý luận Trung ương" và "Nghiên cứu lý luận chính trị giai đoạn 2016-2020".

Hội đồng Lý luận Trung ương bàn về đổi mới mô hình hoạt động

Hội đồng Lý luận Trung ương bàn về đổi mới mô hình hoạt động

VOV.VN -Tại kỳ họp, Hội đồng tập trung thảo luận 2 Đề án: "Đổi mới mô hình Hội đồng Lý luận Trung ương" và "Nghiên cứu lý luận chính trị giai đoạn 2016-2020".

Kỳ họp thứ 13 Hội đồng Lý luận Trung ương
Kỳ họp thứ 13 Hội đồng Lý luận Trung ương

VOV.VN - Kỳ họp nhằm thảo luận, cho ý kiến vào “Dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới”.

Kỳ họp thứ 13 Hội đồng Lý luận Trung ương

Kỳ họp thứ 13 Hội đồng Lý luận Trung ương

VOV.VN - Kỳ họp nhằm thảo luận, cho ý kiến vào “Dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới”.

Tổng Bí thư làm việc với Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương
Tổng Bí thư làm việc với Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương

VOV.VN -Tổng Bí thư nhấn mạnh việc nâng cao chất lượng trong việc tập hợp, tổng hợp, phân tích, chắt lọc những kết quả nghiên cứu khoa học.

Tổng Bí thư làm việc với Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương

Tổng Bí thư làm việc với Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương

VOV.VN -Tổng Bí thư nhấn mạnh việc nâng cao chất lượng trong việc tập hợp, tổng hợp, phân tích, chắt lọc những kết quả nghiên cứu khoa học.

Ông Đinh Thế Huynh chủ trì kỳ họp thứ 12 Hội đồng lý luận Trung ương
Ông Đinh Thế Huynh chủ trì kỳ họp thứ 12 Hội đồng lý luận Trung ương

VOV.VN -Nội dung của kỳ họp tập trung vào những kết quả đạt được và những vấn đề đặt ra về Đảng cầm quyền qua 30 năm đổi mới.

Ông Đinh Thế Huynh chủ trì kỳ họp thứ 12 Hội đồng lý luận Trung ương

Ông Đinh Thế Huynh chủ trì kỳ họp thứ 12 Hội đồng lý luận Trung ương

VOV.VN -Nội dung của kỳ họp tập trung vào những kết quả đạt được và những vấn đề đặt ra về Đảng cầm quyền qua 30 năm đổi mới.