Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan TW lần thứ 19

VOV.VN - Hội nghị tập trung cho ý kiến vào Kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng các cấp và Hướng dẫn nhân sự cấp ủy…

Sáng 9/10, tại Hà Nội, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 19 để đánh giá kết quả công tác quý III, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2014. Ông Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thứ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chủ trì hội nghị.

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan Trung ương lần thứ 19
“Tăng cường và đổi mới công tác dân vận” và “Nâng cao chất lượng chi bộ” là hai nội dung nổi bật trong hoạt động của Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương trong quý III. Qua đó tạo sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành động của các tổ chức, cơ sở đảng, người đứng đầu cấp ủy, chất lượng đảng viên được nâng lên.

Việc nắm tình hình tư tưởng, cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội được Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc quan tâm hơn, kịp thời và hiệu quả hơn. Công tác giáo dục chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao trình độ lý luận chính trị được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Công tác xây dựng tổ chức đảng, kiện toàn cấp ủy, thực hiện quy hoạch cấp ủy gắn  với quy hoạch cán bộ ngành, cơ quan, đơn vị… Qua đó, kịp thời bổ sung lực lượng cán bộ cho công tác đảng và nguồn nhân sự cho đại  hội đảng các cấp.

Tại hội Hội nghị, các đại biểu tập trung cho ý kiến vào Kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng các cấp và Hướng dẫn nhân sự cấp ủy, ủy ban kiểm tra tại Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 trong Đảng bộ Khối.

Ông Đào Ngọc Dung, Bí thư Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung cao độ cho việc chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ các cấp, bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc kỷ luật, kỷ cương của Đảng; bảo đảm tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng.

Ông Đào Ngọc Dung nhấn mạnh: “Công tác nhân sự cấp ủy phải thực hiện đúng quy chế, quy trình, trên cơ sở quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ; phải tiến hành theo quy hoạch cán bộ và đồng thời rà soát, bổ sung quy hoạch theo quy định; các cấp ủy phải bảo đám tính kế thừa, phát triển có số lượng, cơ cấu hợp lý để thực hiện tốt chức năng của tổ chức đảng trong các cơ quan, lãnh đạo bảo đảm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Ông Nguyễn Thiện Nhân làm việc với Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương
Ông Nguyễn Thiện Nhân làm việc với Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương

VOV.VN -Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đề nghị, Đảng bộ khối tiếp tục thực hiện 2 khâu đột phá là công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở.

Ông Nguyễn Thiện Nhân làm việc với Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương

Ông Nguyễn Thiện Nhân làm việc với Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương

VOV.VN -Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đề nghị, Đảng bộ khối tiếp tục thực hiện 2 khâu đột phá là công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở.

Khai giảng lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa 5
Khai giảng lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa 5

VOV.VN - Lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa 5 có 92 học viên, trong đó có 62 học viên công tác ở các bộ, ban, ngành Trung ương.

Khai giảng lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa 5

Khai giảng lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa 5

VOV.VN - Lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa 5 có 92 học viên, trong đó có 62 học viên công tác ở các bộ, ban, ngành Trung ương.

Đảng ủy khối cơ quan TƯ và Ban Dân Vận ký kết phối hợp công tác
Đảng ủy khối cơ quan TƯ và Ban Dân Vận ký kết phối hợp công tác

VOV.VN -Theo chương trình phối hợp, hai bên sẽ cùng thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận

Đảng ủy khối cơ quan TƯ và Ban Dân Vận ký kết phối hợp công tác

Đảng ủy khối cơ quan TƯ và Ban Dân Vận ký kết phối hợp công tác

VOV.VN -Theo chương trình phối hợp, hai bên sẽ cùng thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận

Chủ tịch nước gặp mặt đại biểu Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương
Chủ tịch nước gặp mặt đại biểu Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương

VOV.VN - Chủ tịch nước chỉ rõ dù vẫn chiếm 60% tổng tài sản trong nền kinh tế, nhưng tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp Nhà nước lại đang giảm dần.

Chủ tịch nước gặp mặt đại biểu Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương

Chủ tịch nước gặp mặt đại biểu Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương

VOV.VN - Chủ tịch nước chỉ rõ dù vẫn chiếm 60% tổng tài sản trong nền kinh tế, nhưng tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp Nhà nước lại đang giảm dần.

Một số đảng viên bị kỷ luật
Một số đảng viên bị kỷ luật

VOV.VN -Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư quyết định hình thức kỷ luật khai trừ Đảng đối với đồng chí Nguyễn Tố Tranh.

Một số đảng viên bị kỷ luật

Một số đảng viên bị kỷ luật

VOV.VN -Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư quyết định hình thức kỷ luật khai trừ Đảng đối với đồng chí Nguyễn Tố Tranh.