Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ 12, khoá X

Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành thông tri triệu tập Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ 12, khoá X ngày 18/9/2015 tại Hà Nội.

Hội nghị khai mạc lúc 8h00 ngày 18/9/2015 tại Hà Nội.

Hội nghị sẽ thảo luận các nội dung như: Sơ kết Kết luận số 04-KL/TWĐTN-BTG ngày 13/11/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về “Một số giải pháp tiếp tục thực hiện Cuộc vận động Nghĩa tình biên giới, hải đảo, giai đoạn 2013 – 2017”; Sơ kết Chương trình hành động số 12 CT/TWĐTN ngày 24/10/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về “Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường”./.

P.H/VOV.VN

Bài liên quan