Hội nghị chuyên đề Phật giáo Nam Tông Khmer lần thứ III-2008

Theo đánh giá của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, hoạt động của Phật giáo Nam tông Khmer khu vực Tây Nam Bộ thời gian qua phát triển đồng bộ cả chiều rộng và chiều sâu, mang tính đặc thù và bản sắc dân tộc.

Tại Bạc Liêu, ngày 6/10, diễn ra Hội nghị chuyên đề Phật giáo Nam tông Khmer lần thứ III –2008. Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Nguyễn Thế Doanh; lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, đại diện một số bộ, ngành cùng 200 vị Hoà thượng, Đại đức, Trụ trì tại chùa Khmer của 13 tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam Bộ dự hội nghị.

Theo đánh giá của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, hoạt động của Phật giáo Nam tông Khmer khu vực Tây Nam Bộ thời gian qua phát triển đồng bộ cả chiều rộng và chiều sâu, mang tính đặc thù và bản sắc dân tộc. Công tác trùng tu, xây dựng chùa đã được tiến hành tại một số cơ sở. Nhiều vị Giáo phẩm Phật giáo Nam tông Khmer đã được Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VI cung thỉnh vào các ngôi vị quan trọng của Giáo Hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2007 – 2012. Tại Ban, Viện của Trung ương Giáo hội và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo các tỉnh, thành phố đều có sự tham gia của các vị Hoà thượng, Thượng toạ Phật giáo Nam tông Khmer cùng quyết định các vấn đề quan trọng của Phật giáo. Phật giáo Nam tông Khmer nói riêng, đồng bào Khmer ở Tây Nam Bộ nói chung luôn phát huy truyền thống đoàn kết gắn bó keo sơn với các tôn giáo trong cộng đồng các dân tộc, cùng chung sức, chung lòng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, phồn vinh…./.

Viết bình luận