Hôm nay, bắt đầu lấy ý kiến nhân dân về Luật Đất đai (sửa đổi)

VOV.VN - Thời gian lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bắt đầu từ ngày 3/1/2023 và kết thúc vào ngày 15/3/2023.

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu rõ: Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã được Chính phủ chỉnh lý trên cơ sở tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, ý kiến tham gia thẩm tra của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Mục đích nhằm Phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết, thể hiện ý chí, nguyện vọng của Nhân dân để hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, khả thi của hệ thống pháp luật, đáp ứng được yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Cùng với đó tạo sự thống nhất và đồng thuận của Nhân dân đối với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đất đai; Nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật, trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, tổ chức trong việc hoàn thiện chính sách, pháp luật về đất đai, phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Yêu cầu được Ủy ban Thường vụ Quốc hội đặt ra là việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân phải được tiến hành dân chủ, khoa học, công khai, minh bạch, thực chất, bảo đảm tiến độ, chất lượng và tiết kiệm.

Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân với các hình thức thích hợp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi để các tầng lớp Nhân dân ở trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia góp ý.

"Ý kiến đóng góp của Nhân dân phải được tập hợp, tổng hợp đầy đủ, chính xác, khách quan và được nghiên cứu, tiếp thu, giải trình nghiêm túc để hoàn thiện dự thảo" - nghị quyết nêu rõ.

Nội dung lấy ý kiến nhân dân là toàn bộ dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); các nội dung trọng tâm do Chính phủ xác định phù hợp với từng nhóm đối tượng lấy ý kiến.

Hình thức góp ý có thể trực tiếp bằng văn bản; tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm; thông qua Cổng thông tin điện tử của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, các phương tiện thông tin đại chúng, các hình thức ứng dụng công nghệ thông tin, các hình thức phù hợp khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ý kiến đóng góp của nhân dân về Luật đất đai phải được tổng hợp đầy đủ, khách quan
Ý kiến đóng góp của nhân dân về Luật đất đai phải được tổng hợp đầy đủ, khách quan

VOV.VN - Nghị quyết nêu rõ, ý kiến đóng góp của nhân dân về Luật đất đai (sửa đổi) phải được tập hợp, tổng hợp đầy đủ, chính xác, khách quan.

Ý kiến đóng góp của nhân dân về Luật đất đai phải được tổng hợp đầy đủ, khách quan

Ý kiến đóng góp của nhân dân về Luật đất đai phải được tổng hợp đầy đủ, khách quan

VOV.VN - Nghị quyết nêu rõ, ý kiến đóng góp của nhân dân về Luật đất đai (sửa đổi) phải được tập hợp, tổng hợp đầy đủ, chính xác, khách quan.

Dự thảo Luật Đất đai sẽ lấy ý kiến nhân dân về những nội dung nào?
Dự thảo Luật Đất đai sẽ lấy ý kiến nhân dân về những nội dung nào?

VOV.VN - Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa quyết nghị việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã được chỉnh lý trên cơ sở tiếp thu ý kiến tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Dự thảo Luật Đất đai sẽ lấy ý kiến nhân dân về những nội dung nào?

Dự thảo Luật Đất đai sẽ lấy ý kiến nhân dân về những nội dung nào?

VOV.VN - Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa quyết nghị việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã được chỉnh lý trên cơ sở tiếp thu ý kiến tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

"Lấy ý kiến nhân dân về Luật Đất đai phải thực chất, tránh hình thức”
"Lấy ý kiến nhân dân về Luật Đất đai phải thực chất, tránh hình thức”

VOV.VN - Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhấn mạnh lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) phải thực chất, xác định cụ thể đối tượng gắn với vấn đề trọng tâm và tổng hợp khách quan, trung thực.

"Lấy ý kiến nhân dân về Luật Đất đai phải thực chất, tránh hình thức”

"Lấy ý kiến nhân dân về Luật Đất đai phải thực chất, tránh hình thức”

VOV.VN - Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhấn mạnh lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) phải thực chất, xác định cụ thể đối tượng gắn với vấn đề trọng tâm và tổng hợp khách quan, trung thực.

Đề nghị kéo dài thời gian lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai
Đề nghị kéo dài thời gian lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai

VOV.VN - Cho rằng việc lấy ý kiến nhân dân trùng với thời gian Tết Nguyên đán năm 2023, có ý kiến đề nghị kéo dài thời gian đến hết ngày 15/3/2023.

Đề nghị kéo dài thời gian lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai

Đề nghị kéo dài thời gian lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai

VOV.VN - Cho rằng việc lấy ý kiến nhân dân trùng với thời gian Tết Nguyên đán năm 2023, có ý kiến đề nghị kéo dài thời gian đến hết ngày 15/3/2023.