Hôm nay, bế mạc Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII

VOV.VN - Sau 6 ngày làm việc, dự kiến Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sẽ bế mạc vào chiều nay, 10/5, tại Thủ đô Hà Nội.

Trong những ngày qua, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã đưa ra thảo luận, cho ý kiến liên quan đến nhiều vấn đề hệ trọng.

Các đại biểu thảo luận, cho ý kiến về: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khoá XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới.

Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021; và một số vấn đề quan trọng khác.

Trước đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, những nội dung trình Hội nghị Trung ương lần này là những vấn đề rất lớn, rất khó và rất hệ trọng đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên các lĩnh vực trọng yếu như: Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện từ gốc, từ cơ sở, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cách mạng trong giai đoạn mới;...

Tổng Bí thư đề nghị Trung ương phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, cho ý kiến để hoàn thiện và xem xét, quyết định vào cuối kỳ họp./.

Tin liên quan

Hội nghị Trung ương 5: Nông dân trung tâm - Nông nghiệp trụ đỡ
Hội nghị Trung ương 5: Nông dân trung tâm - Nông nghiệp trụ đỡ

VOV.VN - Nông nghiệp luôn là “trụ đỡ” của nền kinh tế, khi những thành tựu trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã góp phần quan trọng vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới trong thời gian vừa qua.

Hội nghị Trung ương 5: Nông dân trung tâm - Nông nghiệp trụ đỡ

Hội nghị Trung ương 5: Nông dân trung tâm - Nông nghiệp trụ đỡ

VOV.VN - Nông nghiệp luôn là “trụ đỡ” của nền kinh tế, khi những thành tựu trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã góp phần quan trọng vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới trong thời gian vừa qua.

Tổng Bí thư phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII
Tổng Bí thư phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII

VOV.VN - Sáng 4/5/2022, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII.

Tổng Bí thư phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII

Tổng Bí thư phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII

VOV.VN - Sáng 4/5/2022, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư khai mạc Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư khai mạc Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII

VOV.VN - Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII khai mạc sáng 4/5. VOV trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư khai mạc Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư khai mạc Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII

VOV.VN - Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII khai mạc sáng 4/5. VOV trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.