Inforgraphics: Đề án tổng thể sáp nhập 637 xã, 16 huyện
VOV.VN - Theo Dự thảo đề án tổng thể của Bộ Nội vụ, có 16 huyện và 637 xã không đủ tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và dân số cần phải xem xét sáp nhập.