Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ 17

VOV.VN - Sáng nay (14/10), Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh phúc chính thức khai mạc với sự tham dự của của 348 đại biểu đại diện cho gần 7 vạn đảng viên trong toàn đảng bộ.

Đại hội sẽ tổng kết các việc đã làm trong 5 năm qua và bàn thảo, quyết định những chủ trương lớn, quan trọng mang tính định hướng chung cho sự phát triển của tỉnh trong 5 năm tới.

Với mục tiêu phấn đấu xây dựng Vĩnh Phúc là tỉnh công nghiệp phát triển, một trong những trung tâm công nghiệp dịch vụ, du lịch của vùng và cả nước. Vĩnh Phúc sẽ tập trung xây dựng cơ chế chính sách đặc thù để thu hút, giải phóng nguồn lực đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội theo nguyên tắc hiệu quả, bền vững.

Đồng thời tỉnh sẽ tăng cường thực hiện phân cấp, phân quyền, giao nguồn lực và giao nhiệm vụ gắn với trách nhiệm giải trình để kiểm soát. Hoàn thiện các cơ chế chính sách, tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Ông Nguyễn Xuân Quang, Phó Giám đốc sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Vĩnh phúc cho biết: “Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu và có cơ chế phối hợp giữa các cấp ủy Đảng và chính quyền trong công tác thực hiện dự án cũng như giải phóng mặt bằng. Trong đó giải pháp giải phóng mặt bằng cũng là nút thắt và gỡ được nút thắt này thì sẽ đẩy nhanh tiến độ giải ngân và chúng tôi sẽ chủ động rà soát lại để điều chỉnh các dự án đầu tư công có tỷ lệ giải ngân tốt, chuyển nguồn đối với các dự án không có khả năng thực hiện và Vĩnh Phúc vẫn phấn đấu tỷ lệ giải ngân đạt 100 % kế hoạch Chính phủ giao”.

Để thực hiện thành công mục tiêu này, tỉnh Vĩnh Phúc xác định sẽ tập trung thu hút, phát triển các ngành công nghiệp sản xuất thiết bị điện tử công nghệ cao, công nghệ mới, thông minh và thân thiện với môi trường; đẩy mạnh đô thị hóa cùng với xây dựng nông thôn mới nâng cao, tạo sự chuyển biến cơ bản về diện mạo, chất lượng đô thị, nông thôn của tỉnh trong 5 năm tới. Trọng tâm là xây dựng đô thị của Vĩnh Phúc: Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh, phát triển bền vững, hiện đại, có bản sắc và đồng bộ.

Ông Lê Duy Thành, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, tìm mọi cách nhằm khai thông các nguồn lực, giải phóng tối đa huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để tạo ra những động lực mới cho kinh tế xã hội phát triển đi lên.

Thứ hai là tập trung cho con người cho an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và xây dựng Vĩnh Phúc trở thành một trong những địa phương văn minh hiện đại. Mục tiêu là sẽ cố gắng xây dựng Vĩnh Phúc trở thành một địa phương có môi trường sống tốt nhất nhưng điều quan trọng, điều căn bản là thay đổi căn bản hệ tư duy hệ tư tưởng cũ lạc hậu và thay đổi bằng cách nghĩ cách làm, hun đúc khát vọng ý chí và tâm huyết của cả hệ thống chính trị và đặc biệt là trong đội ngũ cán bộ, công chức”./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

Đây là hoạt động thường xuyên nhằm đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết và các quy định của Trung ương tại các địa phương.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

Đây là hoạt động thường xuyên nhằm đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết và các quy định của Trung ương tại các địa phương.

Ông Nguyễn Tuấn Khanh tái đắc cử Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc
Ông Nguyễn Tuấn Khanh tái đắc cử Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc

VOV.VN - Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục cử ông Nguyễn Tuấn Khanh giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024.

Ông Nguyễn Tuấn Khanh tái đắc cử Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc

Ông Nguyễn Tuấn Khanh tái đắc cử Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc

VOV.VN - Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục cử ông Nguyễn Tuấn Khanh giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024.