Khánh Hòa kỷ luật 11 cán bộ lãnh đạo các sở, ngành

VOV.VN - Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa cho biết, việc khắc phục thu hồi tài sản thất thoát cho ngân sách Nhà nước vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Tỉnh Khánh Hòa đã thi hành kỷ luật 11/18 cán bộ là lãnh đạo các Sở, ngành mắc sai phạm theo Kết luận số 680/2019 của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

Thực hiện thông báo Kết luận số 680 của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, tỉnh Khánh Hòa xác định 3 nhiệm vụ cụ thể: Rà soát, sửa đổi bổ sung các văn bản có sai sót; Xử lý cán bộ sai phạm; Thu hồi tài sản Nhà nước bị thất thoát. Thực hiện các nhiệm vụ này, Tỉnh uỷ Khánh Hòa đã thành lập các Tổ công tác do các Phó Bí thư Tỉnh ủy đảm nhiệm, trưng tập các cán bộ chuyên môn để giải quyết.

Qua rà soát có 18 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý có vi phạm, xem xét, thi hành kỷ luật 11 cán bộ. Đây là lãnh đạo các Sở, ngành nhận các hình thức kỷ luật từ khiển trách đến cảnh cáo.

Ông Nguyễn Khắc Định, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa cho biết, việc khắc phục thu hồi tài sản thất thoát cho ngân sách Nhà nước gặp nhiều khó khăn, đã thu hồi được một số tài sản và tiếp tục thu hồi số tài sản còn lại: “Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất rằng quan trọng là nhận thấy sai phạm chỗ nào để khắc phục, không tái phạm nữa. Vẫn tạo được không khí nghiêm túc trong kỷ luật cán bộ nhưng tạo được không khí các cán bộ khác nhận thấy nếu làm như mấy ông cũ là sai cho nên số cán bộ mới bây giờ làm việc thận trọng nhưng không co lại, vẫn nhiệt huyết, vẫn khí thế. Cái đó là cái rất quan trọng./.”

Viết bình luận

thanh lọc nhanh để còn hồi sinh chứ...Khánh Hoà thân thiện và mến khách tụt hậu quá xa so với nhịp độ chung cả nước rồi..

Anh Mai - 1 tháng 2 tuần trước

Tin liên quan

Khánh Hòa: Nhiều cán bộ chủ chốt bị kỷ luật vì không kịp thời phát hiện, chấn chỉnh
Khánh Hòa: Nhiều cán bộ chủ chốt bị kỷ luật vì không kịp thời phát hiện, chấn chỉnh

VOV.VN -Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy chưa chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra những vấn đề, lĩnh vực nhạy cảm dễ nảy sinh tiêu cực, chỉ đến khi Uỷ ban Kiểm tra Trung ương vào cuộc mới phát hiện ra sai phạm.

Khánh Hòa: Nhiều cán bộ chủ chốt bị kỷ luật vì không kịp thời phát hiện, chấn chỉnh

Khánh Hòa: Nhiều cán bộ chủ chốt bị kỷ luật vì không kịp thời phát hiện, chấn chỉnh

VOV.VN -Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy chưa chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra những vấn đề, lĩnh vực nhạy cảm dễ nảy sinh tiêu cực, chỉ đến khi Uỷ ban Kiểm tra Trung ương vào cuộc mới phát hiện ra sai phạm.

Khánh Hòa kỷ luật 6 lãnh đạo Sở, ngành
Khánh Hòa kỷ luật 6 lãnh đạo Sở, ngành

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vừa kỷ luật 6 lãnh đạo Sở, ngành vì các sai phạm liên quan đến quản lý đất đai, xây dựng, đầu tư. 

Khánh Hòa kỷ luật 6 lãnh đạo Sở, ngành

Khánh Hòa kỷ luật 6 lãnh đạo Sở, ngành

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vừa kỷ luật 6 lãnh đạo Sở, ngành vì các sai phạm liên quan đến quản lý đất đai, xây dựng, đầu tư.