Khi đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ vững mạnh sẽ nâng tầm trí tuệ dân tộc

VOV.VN - Theo ông Trần Quốc Vượng, khi đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ vững mạnh, chính là trực tiếp nâng tầm trí tuệ của dân tộc ta.

Sáng 31/7, tại Nhà hát lớn Hà Nội diễn ra hội nghị gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930-1/8/2020).

Dự hội nghị có các Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Quốc Vượng – Thường trực Ban Bí thư; ông Võ Văn Thưởng – Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; bà Trương Thị Mai – Trưởng Ban Dân Vận Trung ương, cùng các lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và gần 200 đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ.

hoi-nghi.jpg

Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Mạnh Hùng – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, trong 90 năm qua, đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ có vai trò quan trọng và đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đây là đội ngũ có nhiều đóng góp trên các lĩnh vực như tham mưu hoạch định chủ trương, đường lối, chính sách phát triển; tư vấn, phản biện xã hội; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; giáo dục và đào tạo; bảo vệ tài nguyên và môi trường; văn hóa, văn nghệ; chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, trong lĩnh vực báo chí xuất bản, thông tin truyền thông; đối ngoại; quốc phòng, an ninh; đóng góp trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

ong-le-manh-hung.jpg

Ông Lê Mạnh Hùng – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Nhiều chủ trương, chính sách ưu tiên phát triển đội ngũ đã được Đảng và Nhà nước ban hành. Nhiều giải thưởng quốc gia và việc phong tặng các chức danh khoa học, các danh hiệu cao quý cho trí thức, các nhà khoa học, văn nghệ sĩ,...thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và xã hội. Hơn nữa, việc tăng cường đầu tư cho giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa và văn nghệ,... đã góp phần phát huy tiềm năng và nội lực của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, nhà khoa học trong hoạt động thực tiễn.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cho biết, trước yêu cầu của đất nước trong thời kỳ mới, hơn lúc nào hết, việc xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ trở thành nhiệm vụ chiến lược quan trọng của Đảng.

Bởi đây là lực lượng lao động sáng tạo đặc biệt quan trọng trong tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Không những thế, khi đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ vững mạnh, chính là trực tiếp nâng tầm trí tuệ của dân tộc ta, tăng thêm sức mạnh nội sinh của đất nước.

Trí thức, văn nghệ sỹ không chỉ là người tiếp nhận định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng, mà còn là người đồng hành tự nguyện, “đồng sáng tạo” với Đảng, với dân tộc. Trí tuệ, sản phẩm, tiếng nói chân thực, trong sáng, hợp lòng dân mà giới trí thức, văn nghệ sỹ sáng tạo ra, có sức lan tỏa, hiệu ứng nhanh và sâu rộng trong xã hội, góp phần tạo đồng thuận, niềm tin của dân đối với Đảng, với chế độ.

tran-quoc-vuong.jpg

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại hội nghị.

"Đảng, Nhà nước mong muốn đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ tiếp tục thủy chung, đồng hành với dân tộc, chủ động vượt qua khó khăn, thách thức, phát huy tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm công dân, đem tài năng của mình sáng tạo nhiều hơn những công trình, tác phẩm có giá trị lý luận và thực tiễn, tư tưởng và nghệ thuật, phục vụ cao nhất cho công cuộc đổi mới, cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" - ông Trần Quốc Vượng cho biết.

Theo ông Trần Quốc Vượng, 90 năm qua, ngành Tuyên giáo đã thực hiện xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó, nhất là giúp Đảng tập hợp, chăm lo xây dựng, tạo điều kiện để đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ cống hiến nhiều hơn, tốt hơn cho đất nước, cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Đồng thời, chính đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ đã là lực lượng nòng cốt, rất quan trọng, trực tiếp tham gia và góp phần làm nên những thành tựu đáng tự hào của ngành Tuyên giáo.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, nhất là ngành Tuyên giáo, phải quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện có hiệu quả hơn nữa các chủ trương, nghị quyết của Đảng về xây dựng đội ngũ trí thức, về phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật, về giáo dục và đào tạo, về khoa học và công nghệ...; kịp thời nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước chủ trương, chính sách phù hợp, tháo gỡ bằng được những vướng mắc kéo dài lâu nay, tạo động lực sáng tạo của trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ./.

 

 

 

Viết bình luận

Tin liên quan

Công tác tuyên giáo cần vươn tới tầm cao tư tưởng, văn hóa và chiều sâu của lòng người
Công tác tuyên giáo cần vươn tới tầm cao tư tưởng, văn hóa và chiều sâu của lòng người

VOV.VN - Công tác tuyên giáo phải tích cực, chủ động đổi mới nội dung, hình thức, phải thực sự chiếm lĩnh trận địa tư tưởng, văn hóa.

Công tác tuyên giáo cần vươn tới tầm cao tư tưởng, văn hóa và chiều sâu của lòng người

Công tác tuyên giáo cần vươn tới tầm cao tư tưởng, văn hóa và chiều sâu của lòng người

VOV.VN - Công tác tuyên giáo phải tích cực, chủ động đổi mới nội dung, hình thức, phải thực sự chiếm lĩnh trận địa tư tưởng, văn hóa.

“Chúng tôi luôn tự hào là một phần trong công tác Tuyên giáo”
“Chúng tôi luôn tự hào là một phần trong công tác Tuyên giáo”

VOV.VN - "Cuộc gặp mặt hôm nay giúp chúng tôi tin tưởng hơn vào những việc mình đang làm, để tiếp tục làm tốt hơn, cống hiến nhiều hơn".

“Chúng tôi luôn tự hào là một phần trong công tác Tuyên giáo”

“Chúng tôi luôn tự hào là một phần trong công tác Tuyên giáo”

VOV.VN - "Cuộc gặp mặt hôm nay giúp chúng tôi tin tưởng hơn vào những việc mình đang làm, để tiếp tục làm tốt hơn, cống hiến nhiều hơn".

Làm tuyên giáo chưa bao giờ là công việc dễ dàng
Làm tuyên giáo chưa bao giờ là công việc dễ dàng

VOV.VN - Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, công tác tuyên giáo còn khó khăn hơn nữa bởi thông tin nhiều chiều, đa dạng.

Làm tuyên giáo chưa bao giờ là công việc dễ dàng

Làm tuyên giáo chưa bao giờ là công việc dễ dàng

VOV.VN - Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, công tác tuyên giáo còn khó khăn hơn nữa bởi thông tin nhiều chiều, đa dạng.