Khi nào tổ chức đảng và đảng viên được giảm nhẹ mức kỷ luật?
VOV.VN - Theo Quy định 69 – QĐTW 2022, trường hợp vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên có một hoặc một số tình tiết sau thì được xem xét, giảm nhẹ mức kỷ luật.