"Không thể nói làm theo Bác tốt khi mà nhiệm vụ không hoàn thành"

VOV.VN - Ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, không thể đồng ý với địa phương, đơn vị nào đó nói làm theo Bác tốt khi mà các nhiệm vụ kinh tế xã hội không hoàn thành.

Hôm nay (26/3), tại Bà Rịa – Vũng Tàu, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban việc thực hiện chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với sự tham gia của lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy khu vực phía Nam. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng – Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng dự và chỉ đạo hội nghị.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng.

3 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 05 trên địa bàn các tỉnh, thành phố phía Nam đã trở thành việc làm quan trọng thường xuyên của mỗi tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động.

Cấp ủy các cấp đã nghiêm túc xây dựng kế hoạch với các nội dung hết sức cụ thể, xác định rõ khâu đột phá. Do đó, nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm được tập trung giải quyết triệt để; nhiều địa phương tập trung quyết liệt đổi mới cách thức lãnh đạo, điều hành công việc, đẩy mạnh cải cách hành chính, quan tâm công tác cán bộ, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả.

Tinh thần quyết liệt của các cấp ủy đã có tác động tích cực tới kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị. Nhiều cấp ủy tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc nhắc nhở thực hiện Chỉ thị 05; phát huy, nhân rộng các mô hình hiệu quả và xây dựng mô hình mới, khuyến khích cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo Bác.

Các cấp ủy quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm có liên quan đến phong cách, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên để tập trung giải quyết; nhờ đó vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu có chuyển biến, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tuy nhiên, việc thực hiện Chỉ thị 05 vẫn còn một số hạn chế, đó là việc chọn nội dung đột phá, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm của một số nơi chưa được quan tâm đúng mức, còn lúng túng, chưa quyết liệt; Chất lượng công tác kiểm tra, giám sát còn hạn chế, việc cảnh báo, phòng ngừa sai phạm thiếu kịp thời, do đó một số cán bộ, đảng viên bị suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống không được phát hiện sớm để kịp thời chấn chỉnh, dẫn đến phải kỷ luật Đảng, hoặc xử lý theo quy định của pháp luật.

Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, yêu cầu trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng đòi hỏi ngày càng cao hơn nữa, việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn liền với thực hiện các Nghị quyết, các quy định, các quy chế, các chỉ thị của Đảng; không thể đồng ý với địa phương, đơn vị nào đó nói làm theo Bác tốt khi mà các nhiệm vụ kinh tế xã hội không hoàn thành; khiếu nại của người dân, doanh nghiệp còn nhiều mà chưa giải quyết hiệu quả. Cho nên phải lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, của mỗi đảng viên là thước đo quan trọng nhất.

ã có nhiều chuyển biến tương đối rõ, cụ thể việc liên hoan họp mặt đã giảm hẳn, việc tặng quà cũng giảm rất nhiều, việc sửa tuổi cũng đỡ nhiều lắm, đánh giá cán bộ trong 2 năm vừa qua thực chất hơn. Đạt được kết quả này do có sự tập trung chỉ đạo của Bộ chính trị, Ban bí thư, của các cấp ủy và tổ chức Đảng” - ông Võ Văn Thưởng nói.

Viết bình luận

Tin liên quan

Ông  Võ Văn Thưởng làm việc tại Hậu Giang
Ông Võ Văn Thưởng làm việc tại Hậu Giang

VOV.VN - Ông Võ Văn Thưởng gợi mở những vấn đề Hậu Giang cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong những năm tới.

Ông  Võ Văn Thưởng làm việc tại Hậu Giang

Ông Võ Văn Thưởng làm việc tại Hậu Giang

VOV.VN - Ông Võ Văn Thưởng gợi mở những vấn đề Hậu Giang cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong những năm tới.

Ông Võ Văn Thưởng đôn đốc công tác chống tham nhũng ở Hà Tĩnh
Ông Võ Văn Thưởng đôn đốc công tác chống tham nhũng ở Hà Tĩnh

VOV.VN - Ông Võ Văn Thưởng yêu cầu tỉnh Hà Tĩnh cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các lĩnh vực, đơn vị, địa phương dễ xảy ra tham nhũng.

Ông Võ Văn Thưởng đôn đốc công tác chống tham nhũng ở Hà Tĩnh

Ông Võ Văn Thưởng đôn đốc công tác chống tham nhũng ở Hà Tĩnh

VOV.VN - Ông Võ Văn Thưởng yêu cầu tỉnh Hà Tĩnh cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các lĩnh vực, đơn vị, địa phương dễ xảy ra tham nhũng.

Ông Võ Văn Thưởng: Năm 2019, công tác tuyên giáo tiếp tục bám sát thực tiễn
Ông Võ Văn Thưởng: Năm 2019, công tác tuyên giáo tiếp tục bám sát thực tiễn

VOV.VN -Ông Võ Văn Thưởng:  Năm 2019, công tác tuyên giáo tiếp tục bám sát thực tiễn, tích cực chủ động, tạo sự đoàn kết nhất trí cao trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội...

Ông Võ Văn Thưởng: Năm 2019, công tác tuyên giáo tiếp tục bám sát thực tiễn

Ông Võ Văn Thưởng: Năm 2019, công tác tuyên giáo tiếp tục bám sát thực tiễn

VOV.VN -Ông Võ Văn Thưởng:  Năm 2019, công tác tuyên giáo tiếp tục bám sát thực tiễn, tích cực chủ động, tạo sự đoàn kết nhất trí cao trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội...

Ông Võ Văn Thưởng làm việc tại huyện Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long  ​
Ông Võ Văn Thưởng làm việc tại huyện Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long ​

VOV.VN - Ông Võ Văn Thưởng đánh giá cao kết quả đạt được tại Mang Thít, khi đời sống người dân nâng cao; an ninh trật tự được đảm bảo.

Ông Võ Văn Thưởng làm việc tại huyện Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long  ​

Ông Võ Văn Thưởng làm việc tại huyện Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long ​

VOV.VN - Ông Võ Văn Thưởng đánh giá cao kết quả đạt được tại Mang Thít, khi đời sống người dân nâng cao; an ninh trật tự được đảm bảo.