Kiểm toán Nhà nước đấu tranh phòng chống tiêu cực trong thực thi công vụ

VOV.VN - Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn vừa ký ban hành Chỉ thị về việc “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thực thi công vụ”.

Chỉ thị nêu rõ, thời gian qua, Ban cán sự đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước đã quán triệt, triển khai các giải pháp tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ; nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thực thi công vụ ở một số nơi, một số đơn vị chưa đáp ứng so với yêu cầu; còn có biểu hiện công chức, viên chức, người đứng đầu đơn vị nhận thức chưa đầy đủ, chưa sâu sắc về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thực thi nhiệm vụ.

Để thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ và kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thực thi công vụ, nhất là trong hoạt động kiểm toán, Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; các chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, yêu cầu công chức, viên chức và người lao động nâng cao hơn nữa việc giữ gìn tác phong, đạo đức công vụ; giữ gìn uy tín, hình ảnh và lòng tự tôn nghề nghiệp, xây dựng đội ngũ Kiểm toán viên nhà nước “pháp luật nắm chắc, nghiệp vụ tinh thông, động cơ trong sáng”; thường xuyên trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện phẩm chất Kiểm toán viên nhà nước “tỉ mỉ, trung thực, nhạy bén, chăm chỉ”. Quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động kiểm toán; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát việc thi hành công vụ, nhiệm vụ của công chức, viên chức, người lao động, việc thực hiện quy tắc ứng xử, bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp của Kiểm toán viên; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với những hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Nâng cao trách nhiệm giải trình và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong quá trình kiểm toán; nếu phát hiện các vi phạm có dấu hiệu tội phạm, Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán phải kịp thời báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước để chuyển ngay cho cơ quan có thẩm quyền điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật, không chờ đến khi kết thúc cuộc kiểm toán.

Tiếp tục thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch trong hoạt động của đơn vị, chấp hành đầy đủ các quy định của Nhà nước trong quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước, mua sắm, sử dụng tài sản công, công tác đầu tư xây dựng cơ bản, chi tiêu nội bộ... nhằm ngăn chặn, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động quản lý tài chính, tài sản Nhà nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chân dung tân Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn
Chân dung tân Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn

VOV.VN - Ông Ngô Văn Tuấn - Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, phụ trách Kiểm toán Nhà nước vừa được Quốc hội bầu làm Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Chân dung tân Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn

Chân dung tân Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn

VOV.VN - Ông Ngô Văn Tuấn - Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, phụ trách Kiểm toán Nhà nước vừa được Quốc hội bầu làm Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Quốc hội bầu ông Ngô Văn Tuấn làm Tổng Kiểm toán Nhà nước
Quốc hội bầu ông Ngô Văn Tuấn làm Tổng Kiểm toán Nhà nước

VOV.VN - Ông Ngô Văn Tuấn - Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, phụ trách Kiểm toán Nhà nước vừa được Quốc hội bầu làm Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Quốc hội bầu ông Ngô Văn Tuấn làm Tổng Kiểm toán Nhà nước

Quốc hội bầu ông Ngô Văn Tuấn làm Tổng Kiểm toán Nhà nước

VOV.VN - Ông Ngô Văn Tuấn - Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, phụ trách Kiểm toán Nhà nước vừa được Quốc hội bầu làm Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Giới thiệu ông Ngô Văn Tuấn để Quốc hội bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước
Giới thiệu ông Ngô Văn Tuấn để Quốc hội bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước

VOV.VN - Ông Ngô Văn Tuấn - Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước vừa được giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026.

Giới thiệu ông Ngô Văn Tuấn để Quốc hội bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước

Giới thiệu ông Ngô Văn Tuấn để Quốc hội bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước

VOV.VN - Ông Ngô Văn Tuấn - Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước vừa được giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026.