Kiện toàn BCĐ Trung ương cải cách tiền lương, BHXH và ưu đãi người có công

VOV.VN - Trưởng Ban Chỉ đạo là Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định 1012/QĐ-TTg kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công (Ban Chỉ đạo).

Theo quyết định, Trưởng Ban Chỉ đạo là Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái.

Phó Trưởng ban gồm: Bộ trưởng Bộ Nội vụ (Phó Trưởng ban Thường trực), Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Quốc phòng, Công an, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nội vụ, Lao động-Thương binh và Xã hội, Tài chính, Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Ban Kinh tế Trung ương, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Văn phòng Quốc hội, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội, Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo là nghiên cứu, xây dựng và đôn đốc triển khai thực hiện nhiệm vụ nêu tại Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 16/8/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 8/10/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW.

Phối hợp với các bộ, cơ quan nghiên cứu các chính sách kinh tế-xã hội có liên quan đến chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công theo phân công của Thủ tướng Chính phủ.

Giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công; giải pháp tạo nguồn cho cải cách chính sách tiền lương, cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; đề xuất các biện pháp để xử lý kịp thời những vấn đề mới phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công./.

Tin liên quan

Một số địa phương còn chậm trong triển khai chính sách người có công
Một số địa phương còn chậm trong triển khai chính sách người có công

VOV.VN -Một số địa phương chưa đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra trong khâu giải quyết hồ sơ tồn đọng; công tác mộ, hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công...

Một số địa phương còn chậm trong triển khai chính sách người có công

Một số địa phương còn chậm trong triển khai chính sách người có công

VOV.VN -Một số địa phương chưa đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra trong khâu giải quyết hồ sơ tồn đọng; công tác mộ, hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công...

Nhiều chính sách kịp thời hỗ người có công ở Lai Châu
Nhiều chính sách kịp thời hỗ người có công ở Lai Châu

VOV.VN - Hàng năm địa phương đã huy động nhiều nguồn lực để hiện thực hóa công tác đền ơn đáp nghĩa, chia sẻ, động viên gia đình người có công.

Nhiều chính sách kịp thời hỗ người có công ở Lai Châu

Nhiều chính sách kịp thời hỗ người có công ở Lai Châu

VOV.VN - Hàng năm địa phương đã huy động nhiều nguồn lực để hiện thực hóa công tác đền ơn đáp nghĩa, chia sẻ, động viên gia đình người có công.

Nhóm cán bộ trục lợi chính sách người có công ở TP Trà Vinh sắp hầu tòa
Nhóm cán bộ trục lợi chính sách người có công ở TP Trà Vinh sắp hầu tòa

VOV.VN - Nhóm này ký quyết định cho phép chuyển nhượng mục đích sử dụng đất và miễn giảm tiền sử dụng đất 315 hồ sơ, gây thiệt hại hơn 70 tỷ đồng

Nhóm cán bộ trục lợi chính sách người có công ở TP Trà Vinh sắp hầu tòa

Nhóm cán bộ trục lợi chính sách người có công ở TP Trà Vinh sắp hầu tòa

VOV.VN - Nhóm này ký quyết định cho phép chuyển nhượng mục đích sử dụng đất và miễn giảm tiền sử dụng đất 315 hồ sơ, gây thiệt hại hơn 70 tỷ đồng