Kinh tế - xã hội Thủ đô đang bộc lộ một số hạn chế

(VOV) -Chúng ta cần có trách nhiệm phân tích thấu đáo chỉ rõ nguyên nhân, tìm ra các biện pháp hữu hiệu trong chỉ đạo điều hành và thực hiện

Sáng 3/12, kỳ họp thứ 6 HĐND TP Hà Nội khóa XIV khai mạc. Kỳ họp diễn ra trong 5 ngày (từ 3-7/12/20012). Tham dự có Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, bà Ngô Thị Doãn Thanh, Chủ tịch HDND TP và Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo… 

Tại kỳ họp thứ 6 này,  HĐND Thành phố xem xét, quyết định rất nhiều nội dung quan trọng theo thẩm quyền. Trong đó, xem xét, quyết định về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của thành phố Hà Nội năm 2012, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2013;  Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011 của thành phố Hà Nội; Dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 của thành phố Hà Nội và kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách 3 năm 2013 - 2015; Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội năm 2013; Chương trình giám sát của HĐND Thành phố năm 2013; Tổng biên chế hành chính, sự nghiệp của thành phố Hà Nội năm 2013; Giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ngoài ra, HĐND Thành phố xem xét, quyết định 4 nội dung chuyên đề: Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin của thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Quy hoạch nghĩa trang, nhà hỏa táng, nhà tang lễ thành phố Hà Nội đến năm 2030, định hướng đến năm 2050; Quy hoạch xử lý chất thải rắn thành phố Hà Nội Nội đến năm 2030, định hướng đến năm 2050; Một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố... 

Phiên khai mạc kỳ họp 6 HĐND TP Hà Nội sáng 3/12

Phát biểu khai mạc kỳ họp, bà Ngô Thị Doãn Thanh, Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội nêu rõ: Được sự lãnh đạo sâu sát của Trung ương và Thành ủy Hà Nội với tinh thần quyết liệt của HĐND và UBND, sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính trị, sự nỗ lực của các doanh nghiệp và nhân dân Thủ đô. Năm 2012, Thủ đô đạt được kết quả đáng khích lệ, kinh tế tăng trưởng khá, chỉ số giá tiêu dùng dần ổn định. Nhiều quy hoạch ngành, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết được cụ thể hóa. Tình trạng ùn tắc và tai nạn giao thông giảm dần. Xây dựng nông thôn mới được chỉ đạo quyết liệt. Hạ tầng nông nghiệp nông thôn được quan tâm đầu tư xây dựng. Các lĩnh lực văn hóa, giáo dục y tế có tiến bộ. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.  

Bà Ngô Thị Doãn Thanh cũng thẳng thắn chỉ ra kinh tế - xã hội Thủ đô đang bộc lộ một số hạn chế. Ước thu ngân sách năm 2012 bằng 95,4% dự toán HĐND Thành phố giao (đạt 96,2% dự toán Chính phủ giao) sau 15 năm chỉ số này năm sau cao hơn năm trước. Tổng sản phẩm trên địa bàn ước tăng 8,1% thấp hơn chỉ tiêu đặt ra và cùng kỳ của các năm trước. Nguy cơ lạm phát cao vấn còn tiềm ẩn, sản xuất kinh doanh đang gặp khó khăn, doanh nghiệp khó tiếp cận vốn, nhiều doanh nghiệp thu hẹp sản xuất và có nguy cơ giải thể. Công tác  quản lý nhà chung cư, tái định cư còn nhiều bất cập. Thị trường bất động sản chưa có dấu hiệu phục hồi, tiến độ dự án trọng điểm triển khai còn chậm. Quá tải bệnh viện, lạm thu trong các trường học, việc làm, đời sống của một bộ phận nhân dân còn khó khăn. Cải cách hành chính chưa đạt hiệu quả mong muốn.

Chia sẻ những khó khăn này, bà Ngô Thị Doãn Thanh cho rằng: “Chúng ta cần có trách nhiệm phân tích thấu đáo chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan tìm ra các giải pháp hữu hiệu tịch cực, quyết liệt đồng bộ trong chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện”.

Chủ tịch HĐND Thành phố Ngô Thị Doãn Thanh khẳng định, việc thực hiện nhiệm vụ của năm 2012, trong điều kiện vẫn còn nhiều khó khăn thách thức, một số chỉ tiêu không đạt song những kết quả đạt được là rất có ý nghĩa, đáng khích lệ tạo tiền đề quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ 2013, nhằm mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế phục hồi sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, ổn định chỉ số giá tiêu dùng, an sinh xã hội đảm bảo đời sống nhân dân, giữ vững an ninh chính trị đảm bảo trật tự an toàn xã hội…

Bà Ngô Thị Doãn Thanh cũng nhấn mạnh, Quốc hội thông qua Luật Thủ đô có hiệu lực từ ngày 1/7/2013 là hành lang pháp lý quan trọng để Thủ đô phát triển bền vững toàn diện. Theo đó, 13 cơ chế chính sách đặc thù giao thầm quyền cho HĐND thành phố quyết định. Đây là những vấn đề quan trọng HĐND Thành phố phải triển khai trong năm 2013./.

Tin liên quan

Kỳ họp thứ 21 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội
Kỳ họp thứ 21 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội

Tại kỳ họp này, HĐND thành phố Hà Nội tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm.  

Kỳ họp thứ 21 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội

Kỳ họp thứ 21 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội

Tại kỳ họp này, HĐND thành phố Hà Nội tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm.