Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khoá XII thành công tốt đẹp

Sau gần 1 tháng làm việc khẩn trương, với tinh thần đổi mới và trách nhiệm cao, sáng nay (15/11), Quốc hội khoá XII đã kết thúc toàn bộ chương trình làm việc kỳ họp thứ 4.

>> Diễn văn bế mạc Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XII

Tại kỳ họp này, Quốc hội đã thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, những việc chưa làm được, chỉ rõ nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2008; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2009; đồng thời đã dành nhiều thời gian để tiến hành công tác xây dựng pháp luật, công tác giám sát và quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

Về kinh tế- xã hội, Quốc hội đã thảo luận nghiêm túc và thống nhất nhận định: Năm 2008, với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của các cấp, các ngành, các địa phương, các doanh nghiệp, đến nay tuy vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng tình hình kinh tế-xã hội đã có những chuyển biến tích cực. Việc kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô đã đạt được những kết quả bước đầu có ý nghĩa quan trọng. Tốc độ tăng trưởng GDP vẫn duy trì được ở mức khá cao trong điều kiện có rất nhiều khó khăn; lạm phát đã được kiềm chế và giảm dần.

Trong những tháng gần đây, các cân đối vĩ mô cơ bản được đảm bảo. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm và triển khai tích cực. Các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, văn hoá thông tin có những mặt tiến bộ. Cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tiếp tục đạt một số kết quả. Hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế được tăng cường; chính trị-xã hội ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự xã hội được đảm bảo.

Tổng Bí thư chụp lưu niệm với các nữ đại biểu Quốc hội

Bên cạnh đó, Quốc hội cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém như kinh tế vĩ mô còn ẩn chứa những nhân tố không ổn định, tăng trưởng thiếu bền vững, chất lượng thấp, lạm phát vẫn cao, nhiều vấn đề bức xúc về xã hội, môi trường chưa được giải quyết thoả đáng… Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém này có nhiều, cả khách quan và chủ quan, trong đó có công tác quản lý và điều hành nền kinh tế còn hạn chế. Việc thực hiện chính sách tiền tệ, chính sách tài khoá nới lỏng đã kéo dài trong nhiều năm, chi tiêu ngân sách còn lãng phí, đầu tư kém hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế yếu, công tác quản lý thị trường bị buông lỏng, công tác dự báo biến động kinh tế thế giới còn bất cập. Đây là những vấn đề cần được rút kinh nghiệm để việc thực hiện nhiệm vụ năm 2009 đạt kết quả tốt hơn.

Trên cơ sở đánh giá một cách toàn diện, khách quan các mặt thuận lợi và khó khăn, kết quả và yếu kém, những nguyên nhân chủ quan và khách quan, Quốc hội đã xác định nhiệm vụ và mục tiêu tổng quát của kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2009 là: Tiếp tục kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý, bền vững, chủ động ngăn ngừa suy giảm, bảo đảm an sinh xã hội; đẩy mạnh hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế một cách chủ động và hiệu quả; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội; tạo điều kiện thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2006-2010.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng khẳng định kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XII đã thành công tốt đẹp. Tuy nhiên, những nhiệm vụ đặt ra cho thời gian còn lại của năm 2008 và cả năm 2009 là rất nặng nề, những khó khăn của năm 2008 chắc chắn sẽ còn tác động không nhỏ đến việc thực hiện kế hoạch kinh tế-xã hội năm 2009. Chủ tịch Quốc hội kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước, kiều bào ở nước ngoài tiếp tục nêu cao tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu tận dụng thời cơ, thuận lợi; vượt qua khó khăn, thách thức, thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra, hoàn thành thắng lợi kế hoạch năm 2008, tạo tiền đề cho việc hoàn thành kế hoạch năm 2009 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2006-2010.

Nhiều đại biểu vẫn chưa thoả mãn về vấn đề môi trường

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cũng đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân, các đại biểu Quốc hội phát huy kết quả đạt được của kỳ họp, quan tâm thực hiện tốt các công việc: Triển khai thực hiện có hiệu quả các luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua; đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền để thống nhất nhận thức, nâng cao trách nhiệm của hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong nhân dân trong việc khắc phục khó khăn, đẩy mạnh công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước; Tiếp tục cải tiến, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội, nghiên cứu để có những đổi mới hơn nữa trong công tác này. Chính phủ, các thành viên Chính phủ tiếp tục đề cao trách nhiệm, tiếp thu và giải quyết các ý kiến, kiến nghị xác đáng của cử tri, các chất vấn hợp lý của đại biểu Quốc hội, thực hiện tốt những điều đã báo cáo trước Quốc hội và nhân dân cả nước. Các đại biểu Quốc hội sớm báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri, thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến của cử tri; giám sát, đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; gương mẫu và động viên nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Cũng trong sáng nay, Quốc hội đã thông qua 4 Nghị quyết: Nghị quyết về thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường; Nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2009; Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2009 và Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ tư, Quốc hội khoá XII./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên