Kỳ vọng về công tác chuẩn bị nhân sự của Trung ương

VOV.VN - Với những cán bộ được đào tạo, lựa chọn, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cần thẩm tra lại thông qua sự tín nhiệm của các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân.

Một trong những vấn đề quan trọng được thảo luận tại Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương lần này là chuẩn bị công tác nhân sự cho Đại hội 12 của Đảng. Cán bộ đảng viên và nhân dân kỳ vọng Hội nghị lần này sẽ rà soát kỹ lưỡng tiêu chuẩn, cơ cấu để đi đến thống nhất về đội ngũ cán bộ trong nhiệm kì 12, đáp ứng yêu cầu của thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng: So với các kì Đại hội trước, việc chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 được chuẩn bị chu đáo hơn và có nhiều điểm mới. Đó là Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã mở nhiều lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp. Thông qua các lớp bồi dưỡng này, học viên được bồi dưỡng trình độ lý luận cơ bản, nắm vững Chủ nghĩa Mác - Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng. Việc luân chuyển từ Trung ương về địa phương là rất cần thiết để đào tạo đội ngũ cán bộ cho Đảng vừa nắm vững lý luận, vừa sâu sát với thực tiễn. 

Kì vọng với cách làm như hiện nay của Đảng, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ qua thực tiễn, chúng ta sẽ có đội ngũ cán bộ tốt hơn. Thậm chí, với những anh em cán bộ đã được đào tạo, lựa chọn, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cần thẩm tra lại, thông qua sự tín nhiệm của các tổ chức chính trị xã hội và của nhân dân.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Bảo, Giảng viên cao cấp, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Bảo, Giảng viên cao cấp, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng: Hội nghị Trung ương 11 đề cập đến công tác cán bộ tầm chiến lược là hết sức quan trọng, không chỉ gắn với nhiệm vụ chính trị của Đảng mà còn liên quan đến sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Trung ương đã có sự quan tâm thấu đáo công tác đào tạo đội ngũ cán bộ từ quy chế, cơ cấu, tiêu chuẩn cán bộ, đào tạo từ cấp cơ sở đến Trung ương. Đặc biệt, là những yêu cầu về phẩm chất chính trị, đức độ, bản lĩnh và tài năng.

“Những đồng chí được cử đi học lớp cán bộ nguồn đều qua sàng lọc từ cơ sở, qua quá trình thử thách, quá trình phấn đấu. Tôi thấy công tác đào tạo cán bộ rất chu đáo. Không chỉ đơn thuần học các môn lý luận Mác-Lenin, đường lối của Đảng. Đặc biệt học các chuyên đề gắn với thực tế thời sự hiện nay đang đặt ra như: Kinh tế, an ninh quốc phòng, ngoại giao…để tạo ra đội ngũ cán bộ không chỉ có bề dày về trình độ, chuyên môn, năng lực mà còn cập nhật những kiến thức hiện tại”, PGS.TS Nguyễn Quốc Bảo nói.

Với sự chuẩn bị chu đáo, đào tạo bài bản, cán bộ đảng viên và nhân dân cả nước kỳ vọng Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 11 sẽ rà soát lại một lần nữa các tiêu chuẩn, cơ cấu để thống nhất trong toàn Trung ương về đội ngũ cán bộ của Đảng trong nhiệm kì 12 để chúng ta có một đội ngũ cán bộ không chỉ vững vàng về bản lĩnh chính trị, kiên định về quan điểm lập trường mà còn thật sự có tài năng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của đất nước trong tình hình mới./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Hội nghị Trung ương lần thứ 11 sẽ thảo luận công tác nhân sự
Hội nghị Trung ương lần thứ 11 sẽ thảo luận công tác nhân sự

VOV.VN -Tại Hội nghị lần thứ 11 này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng sẽ thảo luận nhiều vấn đề quan trọng.

Hội nghị Trung ương lần thứ 11 sẽ thảo luận công tác nhân sự

Hội nghị Trung ương lần thứ 11 sẽ thảo luận công tác nhân sự

VOV.VN -Tại Hội nghị lần thứ 11 này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng sẽ thảo luận nhiều vấn đề quan trọng.

Tổng Bí thư: 'Chuẩn bị nhân sự, kiên quyết chống biểu hiện bè phái'
Tổng Bí thư: 'Chuẩn bị nhân sự, kiên quyết chống biểu hiện bè phái'

VOV.VN -VOV.VN xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị Trung ương 11.

Tổng Bí thư: 'Chuẩn bị nhân sự, kiên quyết chống biểu hiện bè phái'

Tổng Bí thư: 'Chuẩn bị nhân sự, kiên quyết chống biểu hiện bè phái'

VOV.VN -VOV.VN xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị Trung ương 11.

Hội nghị Trung ương thảo luận công tác nhân sự
Hội nghị Trung ương thảo luận công tác nhân sự

VOV.VN -Cụ thể, Hội nghị trung ương XI bàn phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII...

Hội nghị Trung ương thảo luận công tác nhân sự

Hội nghị Trung ương thảo luận công tác nhân sự

VOV.VN -Cụ thể, Hội nghị trung ương XI bàn phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII...

Ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị Trung ương 11, khóa XI
Ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị Trung ương 11, khóa XI

VOV.VN -Sáng nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI.

Ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị Trung ương 11, khóa XI

Ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị Trung ương 11, khóa XI

VOV.VN -Sáng nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI.