Lai Châu điều động, luân chuyển hàng loạt cán bộ về cơ sở

VOV.VN - Ông Đỗ Ngọc An: Là tỉnh mới được thành lập hơn 10 năm, Lai Châu xác định công tác cán bộ có vị trí quan trọng trong sự phát triển của tỉnh.

Lai Châu có gần 2.100 chi bộ trực thuộc Đảng bộ, 541 tổ chức cơ sở Đảng. Với sự chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc, theo đúng hướng dẫn của trung ương, việc tổ chức đại hội Đảng các cấp ở tỉnh Lai Châu đang diễn ra tốt đẹp theo đúng kế hoạch.

Với đặc thù là tỉnh miền núi biên giới, điều kiện kinh tế và đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, do vậy để giúp tỉnh bứt phá vươn lên, trong nhiệm kỳ này, Đảng bộ tỉnh Lai Châu xác định phải đổi mới tạo khí thế mới từ nhân sự cho đến nhiệm vụ đặt ra của từng chi, đảng bộ.

Ông Đỗ Ngọc An - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Lai Châu
Phóng viên VOV thường trú tại Tây Bắc phỏng vấn ông Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Lai Châu về nội dung này.

PV: Xin ông cho biết việc triển khai Đại hội Đảng các cấp ở tỉnh Lai Châu đã và đang diễn ra như thế nào? Điểm mới và nét khởi sắc mới ở các chi bộ và Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ này?

Ông Đỗ Ngọc An: Vừa rồi, Ban tổ chức Tỉnh ủy chủ trì với Đảng bộ trực thuộc tiến hành rút kinh nghiệm bước đầu việc triển khai Đại hội Đảng cấp tỉnh điểm và Đại hội Đảng điểm ở các cơ sở. Theo đúng kế hoạch, trong 3 tháng 4, 5, 6, các đảng bộ cơ sở tiến hành đại hội. Việc tổ chức Đại hội nhìn chung thực hiện đúng tinh thần chỉ thị 36, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng không chỉ trong Đảng mà trong toàn thể các tầng lớp nhân dân, tạo nên một khí thế mới sau Đại hội.

Điểm mới thứ nhất là xác định được nhiệm vụ mới trong nhiệm kỳ tới của các chi bộ. Điểm mới thứ 2 là tạo nên một lớp cán bộ mới tốt hơn cả về tuổi tác, trình độ, cơ cấu và đặc biệt là khí thế mới trong công tác làm việc.

PV: Công tác cán bộ được Đảng bộ Lai Châu xác định như thế nào trong nhiệm kỳ này?

Ông Đỗ Ngọc An: Ngay từ khi mới thành lập (năm 2004), Lai Châu đã xác định công tác cán bộ là khâu đột phá. Tỉnh đã ban hành nghị quyết công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp từ cơ sở đến cấp tỉnh.

Năm 2014 tỉnh đã điều động và luân chuyển 23 cán bộ thuộc diện Ban thường vụ quản lý, năm 2015 đầu quý 1 đã tiến hành điều động và luân chuyển 16 cán bộ thuộc diện ban thường vụ quản lý. Đây chính là một công việc chuẩn bị cho nhân sự Đại hội cấp ủy các cấp trong quá trình thực hiện chỉ thị 36.

Những cán bộ trẻ nằm trong diện quy hoạch được đào tạo cơ bản nhưng thiếu thực tiễn được đưa về để bồi dường, rèn luyện, thử thách. Những cán bộ đã có đủ độ chín, trải qua thực tiễn, có kinh nghiệm công tác được điều động về các cơ quan của tỉnh để làm tốt hơn công việc của mình, tham mưu tốt hơn.

Là tỉnh mới được thành lập hơn 10 năm, Lai Châu xác định công tác cán bộ có vị trí quan trọng trong sự phát triển của tỉnh.

PV: Mục tiêu cũng như những nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ tỉnh Lai Châu tiếp tục chỉ đạo, đinh hướng cho các cơ sở Đảng trong nhiệm kỳ này như thế nào? 

Ông Đỗ Ngọc An: Tỉnh đã nhắc nhở và yêu cầu các tổ công tác của các huyện, thành phố bám sát cơ sở hơn, xây dựng báo cáo chính trị tốt hơn, đánh giá đúng thực trạng 5 năm qua đã làm được gì, xác định những nhiệm vụ thật cụ thể, đúng điều kiện trên cơ sở huy động thật tốt các nguồn lực tại chỗ để làm.

Đặc biệt đối với các đảng bộ cơ sở xã, nông thôn miền núi, vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xác định mục tiêu phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới để đảm bảo trong nhiệm kỳ tới bộ mặt nông thôn được đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần nhân dân được nâng lên.

PV: Xin cảm ơn ông./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị Trung ương 11, khóa XI
Ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị Trung ương 11, khóa XI

VOV.VN -Sáng nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI.

Ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị Trung ương 11, khóa XI

Ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị Trung ương 11, khóa XI

VOV.VN -Sáng nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI.

Kỳ vọng về công tác chuẩn bị nhân sự của Trung ương
Kỳ vọng về công tác chuẩn bị nhân sự của Trung ương

VOV.VN - Với những cán bộ được đào tạo, lựa chọn, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cần thẩm tra lại thông qua sự tín nhiệm của các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân.

Kỳ vọng về công tác chuẩn bị nhân sự của Trung ương

Kỳ vọng về công tác chuẩn bị nhân sự của Trung ương

VOV.VN - Với những cán bộ được đào tạo, lựa chọn, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cần thẩm tra lại thông qua sự tín nhiệm của các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân.

'Phải từ chối thẳng thắn cán bộ  yếu đưa từ nơi khác về'
'Phải từ chối thẳng thắn cán bộ yếu đưa từ nơi khác về'

VOV.VN - Ông Lê Truyền: “Đã từng có tình trạng người sắp nghỉ hưu thì sang Mặt trận, hoặc khó sắp xếp ở bộ máy bên Đảng, Nhà nước thì đưa sang Mặt trận”.

'Phải từ chối thẳng thắn cán bộ  yếu đưa từ nơi khác về'

'Phải từ chối thẳng thắn cán bộ yếu đưa từ nơi khác về'

VOV.VN - Ông Lê Truyền: “Đã từng có tình trạng người sắp nghỉ hưu thì sang Mặt trận, hoặc khó sắp xếp ở bộ máy bên Đảng, Nhà nước thì đưa sang Mặt trận”.

Hội nghị Trung ương lần thứ 11 sẽ thảo luận công tác nhân sự
Hội nghị Trung ương lần thứ 11 sẽ thảo luận công tác nhân sự

VOV.VN -Tại Hội nghị lần thứ 11 này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng sẽ thảo luận nhiều vấn đề quan trọng.

Hội nghị Trung ương lần thứ 11 sẽ thảo luận công tác nhân sự

Hội nghị Trung ương lần thứ 11 sẽ thảo luận công tác nhân sự

VOV.VN -Tại Hội nghị lần thứ 11 này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng sẽ thảo luận nhiều vấn đề quan trọng.

Tổng Bí thư: 'Chuẩn bị nhân sự, kiên quyết chống biểu hiện bè phái'
Tổng Bí thư: 'Chuẩn bị nhân sự, kiên quyết chống biểu hiện bè phái'

VOV.VN -VOV.VN xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị Trung ương 11.

Tổng Bí thư: 'Chuẩn bị nhân sự, kiên quyết chống biểu hiện bè phái'

Tổng Bí thư: 'Chuẩn bị nhân sự, kiên quyết chống biểu hiện bè phái'

VOV.VN -VOV.VN xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị Trung ương 11.

Hội nghị Trung ương thảo luận công tác nhân sự
Hội nghị Trung ương thảo luận công tác nhân sự

VOV.VN -Cụ thể, Hội nghị trung ương XI bàn phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII...

Hội nghị Trung ương thảo luận công tác nhân sự

Hội nghị Trung ương thảo luận công tác nhân sự

VOV.VN -Cụ thể, Hội nghị trung ương XI bàn phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII...