Làm sáng tỏ bước phát triển trong tư duy, lý luận của Đảng về quân sự

VOV.VN - Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng góp phần làm sáng tỏ bước phát triển tư duy lý luận của Đảng về đường lối quân sự và chiến lược quốc phòng.

Ngày 18/7, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức Lễ giới thiệu cuốn sách "Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Với 39 bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, cuốn sách thể hiện tư tưởng nhất quán, xuyên suốt của người đứng đầu Đảng ta về lãnh đạo, chỉ đạo đường lối, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Trả lời phóng viên VOV về nội dung, ý nghĩa của cuốn sách, Thiếu tướng GS-TS Nguyễn Hồng Quân, nguyên Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng khẳng định: Cuốn sách này đã góp phần làm sáng tỏ bước phát triển trong tư duy, lý luận của Đảng về quân sự, về chiến lược quốc phòng.

PV: Thưa Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân, trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực diễn biến phức tạp, cạnh tranh chiến lược giữa các nước đang diễn ra gay gắt, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc của chúng ta đang đặt ra rất nhiều thách thức. Vậy theo Thiếu tướng, việc xuất bản cuốn sách của Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng về quân sự, quốc phòng có ý nghĩa như thế nào?

TT Nguyễn Hồng Quân: Tôi thấy rằng, cuốn sách này đã góp phần làm sáng tỏ bước phát triển trong tư duy, lý luận của Đảng về quân sự, về chiến lược quốc phòng, đặc biệt là vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng đối với Quân đội nhân dân Việt Nam, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Cuốn sách này có thể nói là kế thừa truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Đồng thời, đúc rút từ những bài học kinh nghiệm thực tiễn phong phú, thể hiện sự sâu sát quyết liệt và trách nhiệm của Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy, luôn đặt quyền lợi của dân tộc, của nhân dân lên trên hết, trước hết.

Một điểm nữa, chúng ta cũng thấy rằng, cuốn sách góp phần làm sáng tỏ bước phát triển tư duy lý luận của Đảng về đường lối quân sự và chiến lược quốc phòng, đặc biệt là vai trò lãnh đạo và năng lực hoạch định đường lối, chính sách quốc phòng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

PV: Trong cuốn sách này, Tổng Bí thư đã có định hướng rất quan trọng đó là: “Chúng ta nên chủ động từng bước công khai một số thành tựu quốc phòng, quân sự để củng cố niềm tin của nhân dân và bạn bè quốc tế, đồng thời tạo sức mạnh răn đe đối với những thế lực xấu, thù địch”. Ông đánh giá thế nào về định hướng này?

TT Nguyễn Hồng Quân: Chính những định hướng này, tôi cho rằng là nó giúp chúng ta mạnh dạn giới thiệu với nhân dân trong nước, cũng như bạn bè quốc tế, một số thành tựu quân sự, quốc phòng, làm cho nhân dân và bạn bè thêm yêu mến quân đội ta, và tin tưởng, yêu mến ủng hộ chúng ta nhiều hơn. Và chúng ta tự hào về những thành tựu củng cố, tăng cường sức mạnh chiến đấu của quân đội ta. Cái đó cũng là nguồn cổ vũ tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ toàn quân vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng thời, chúng tôi cho rằng, định hướng này cũng tạo sức mạnh răn đe những thế lực thù địch của cách mạng Việt Nam. Cuốn sách giúp chúng ta sẵn sàng vững bước tiến lên trên con đường xây dựng quân đội, xây dựng đất nước.

Phóng viên: Theo ông, chúng ta có thể “khoe” gì với bạn bè quốc tế trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng ?

TT Nguyễn Hồng Quân: Theo tôi, chúng ta nên giới thiệu nhiều hơn nữa những đóng góp của quân đội ta về xây dựng lực lượng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Chúng ta cũng có thể giới thiệu thêm về thành tích đổi mới, cải tiến cũng như là tinh thần tự lực, tự cường phát triển công nghiệp quốc phòng, nhấn mạnh tính chất tự chủ, tự cường và làm chủ khoa học công nghệ, nhất là khoa học quân sự hiện đại. Rồi thì chúng ta cũng nên giới thiệu về nhiệm vụ công tác cứu hộ, cứu nạn giúp nhân dân của bộ đội ta. Đây là một trong những thế mạnh của chúng ta.

Bên cạnh đó, chúng ta giới thiệu việc tăng cường quan hệ hữu nghị với quân đội và nhân dân các nước.

PV: Các vũ khí mà chúng ta mua sắm để nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân đội, nhằm bảo vệ hòa bình, giữ gìn hòa bình cho đất nước thì chúng ta có thể công khai được không?

TT Nguyễn Hồng Quân: Vâng, chúng ta mua sắm vũ khí gì, chúng ta công khai. Mà nếu chúng ta không công khai thì những người bán vũ khí đó, người ta cũng công khai với Liên Hợp Quốc. Vì theo quy định của Liên Hợp Quốc, tất cả các nước bán vũ khí trên thế giới, các nước lớn, họ đều phải có báo cáo hàng năm với thế giới. Cho nên là, chỉ cần xem báo cáo đó của Liên Hợp Quốc là biết ngay là nước A, nước B đã mua vũ khí gì, của nước nào, số lượng bao nhiêu. Thậm chí người ta còn biết là tính năng, tác dụng của cái máy bay này, tàu chiến kia như thế nào? Thế nhưng, cách sử dụng các phương tiện, vũ khí trang bị đó như thế nào? Bố trí ở đâu? Những vũ khí này do ai điều hành, để sử dụng vào việc gì? Và cách đánh như thế nào? Thì cái đó là phải giữ bí mật. Vì cùng một máy bay đó, một khẩu pháo đó, nước này thì dùng một cách, nước khác thì dùng một cách.

PV: Trong cuốn sách, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có nêu ra 13 câu hỏi lớn. Theo Thiếu tướng, những câu hỏi lớn này, chúng ta đã giải đáp được bao nhiêu trong thực tiễn hiện nay?

TT Nguyễn Hồng Quân: Có thể nói rằng, cuốn sách thì nêu 13 câu hỏi, 13 câu hỏi lớn. Tôi nghĩ rằng, còn có những câu hỏi khác, mà chưa nêu ở đây. Chúng ta nên nhìn nhận vấn đề một cách biện chứng phát triển. Chỉ có tinh thần như thế, chúng ta mới thấy được, có những nội dung chúng ta đã giải quyết trong ngày hôm qua rồi. Nhưng có những nội dung chúng ta cần và phải được bổ sung, phát triển tiếp trong hôm nay và mai sau.

Ở đây đặt ra vấn đề là người cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược cần phải chủ động nhận biết, chỉ đạo cho cán bộ cấp dưới vận dụng, bổ sung và phát triển vào vấn đề đó, để mà luôn theo kịp diễn tiến của tình hình, luôn luôn chủ động. Mà có chủ động, chúng ta không để đất nước bị động. Và chúng ta mới có thể có phương án tác chiến hiệu quả.

PV: Xin cảm ơn Thiếu tướng.                                                           

Tin liên quan

Quán triệt, học tập cuốn sách của Tổng Bí thư về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng
Quán triệt, học tập cuốn sách của Tổng Bí thư về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng

VOV.VN - Cuốn sách đúc rút từ lý luận và thực tiễn của Tổng Bí thư về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng được giới nghiên cứu và các nhà quân sự đón nhận bằng tình cảm đặc biệt.

Quán triệt, học tập cuốn sách của Tổng Bí thư về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng

Quán triệt, học tập cuốn sách của Tổng Bí thư về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng

VOV.VN - Cuốn sách đúc rút từ lý luận và thực tiễn của Tổng Bí thư về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng được giới nghiên cứu và các nhà quân sự đón nhận bằng tình cảm đặc biệt.

Ra mắt sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về quân sự, quốc phòng
Ra mắt sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về quân sự, quốc phòng

VOV.VN - Chiều 18/7, tại Bộ Quốc phòng diễn ra Lễ giới thiệu sách “Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương.

Ra mắt sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về quân sự, quốc phòng

Ra mắt sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về quân sự, quốc phòng

VOV.VN - Chiều 18/7, tại Bộ Quốc phòng diễn ra Lễ giới thiệu sách “Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Quân ủy Trung ương
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Quân ủy Trung ương

VOV.VN - Ngày 3/7, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025, đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì Hội nghị. 

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Quân ủy Trung ương

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Quân ủy Trung ương

VOV.VN - Ngày 3/7, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025, đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì Hội nghị. 

Tổng Bí thư khẳng định tình đoàn kết trước sau như một của Việt Nam với Cuba
Tổng Bí thư khẳng định tình đoàn kết trước sau như một của Việt Nam với Cuba

VOV.VN - Chiều 22/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật Thượng tướng Álvaro López Miera, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba, Bộ trưởng Bộ các lực lượng vũ trang Cách mạng Cuba nhân dịp sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tổng Bí thư khẳng định tình đoàn kết trước sau như một của Việt Nam với Cuba

Tổng Bí thư khẳng định tình đoàn kết trước sau như một của Việt Nam với Cuba

VOV.VN - Chiều 22/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật Thượng tướng Álvaro López Miera, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba, Bộ trưởng Bộ các lực lượng vũ trang Cách mạng Cuba nhân dịp sang thăm và làm việc tại Việt Nam.