Mặt trận tư tưởng - Nhân tố quan trọng góp phần làm nên đại thắng 30-4

VOV.VN - Mặt trận tư tưởng đã trở thành nhân tố rất quan trọng, góp phần tạo nên
sức mạnh chiến đấu và chiến thắng của quân và dân ta trong cuộc kháng
chiến chống Mỹ.

Đại thắng mùa Xuân năm 1975 được nhiều nhà nghiên cứu lịch sử, nhà khoa học nhận định là chiến thắng của bản lĩnh, sức mạnh và trí tuệ Việt Nam. Sức mạnh ấy được tạo nên bởi nhiều yếu tố, nhiều lực lượng, nhiều mặt trận.

Cùng với các lực lượng, các mặt trận khác, mặt trận tư tưởng đã trở thành nhân tố rất quan trọng, góp phần tạo nên sức mạnh chiến đấu và chiến thắng của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, trong đó có cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 với Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thu non sông về một mối, đưa cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Chúng tôi đã mời đến trường quay PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh để phân tích sâu hơn với chủ đề “Mặt trận tư tưởng - Nhân tố rất quan trọng góp phần tạo nên sức mạnh chiến thắng của quân và dân ta trong đại thắng mùa xuân năm 1975”. 

Mời quý độc giả cùng theo dõi:

Viết bình luận