Miễn nhiệm chức Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh đối với bà Nguyễn Hương Giang

VOV.VN - Tại kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh với ông Nguyễn Quốc Chung và Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đối với bà Nguyễn Hương Giang.

Chiều 10/7, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp thứ 18 - Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 để xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng, trong đó có công tác nhân sự.

Theo đó, HĐND tỉnh Bắc Ninh đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Bắc Ninh khoá 19, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Quốc Chung, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh theo nguyện vọng cá nhân.

Trước đó ông Nguyễn Quốc Chung đã có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi và được Ban Bí thư đồng ý và kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh.

HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Nguyễn Hương Giang theo ý kiến của Ban Bí thư và kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh để nhận nhiệm vụ mới theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Tại kỳ họp, với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, HĐND tỉnh Bắc Ninh đã nghe các báo cáo, tờ trình, đề án trình tại kỳ họp: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và công tác điều hành của UBND tỉnh Bắc Ninh 6 tháng đầu năm, kế hoạch thực hiện 6 tháng cuối năm 2024; Phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (lần 5); Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện đầu tư công 6 tháng đầu năm 2024; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công ngân sách tỉnh năm 2024; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm, phương án điều chỉnh phân bổ ngân sách cấp tỉnh 6 tháng cuối năm 2024; Báo cáo công tác đảm bảo an ninh trật tự 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; Báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024….

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kỷ luật 4 nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh
Kỷ luật 4 nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với 4 nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Kỷ luật 4 nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh

Kỷ luật 4 nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với 4 nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Thủ tướng kỷ luật Chủ tịch Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang
Thủ tướng kỷ luật Chủ tịch Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang

VOV.VN - Ngày 26/4, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với Chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Thủ tướng kỷ luật Chủ tịch Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang

Thủ tướng kỷ luật Chủ tịch Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang

VOV.VN - Ngày 26/4, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với Chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Bắc Ninh bổ nhiệm Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Bắc Ninh bổ nhiệm Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

VOV.VN - Ngày 21/5, Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Lợi giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh.

Bắc Ninh bổ nhiệm Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Bắc Ninh bổ nhiệm Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

VOV.VN - Ngày 21/5, Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Lợi giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh.