MTTQ Việt Nam quan tâm đến ý kiến người dân trên mạng xã hội

VOV.VN - Theo lãnh đạo MTTQ Việt Nam, MTTQ Việt Nam sẽ quan tâm đến ý kiến người dân, đặc biệt là những thông tin nóng trên mạng xã hội facebook, twiter…

“Mở chuyên mục thu thập ý kiến của nhân dân trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và trên mạng xã hội như facebook, twiter… để tập hợp, đặc biệt là những thời điểm có tình hình nóng bỏng xảy ra cần phải tập hợp thông tin kịp thời” . Ông Lê Bá Trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề xuất tại Tọa đàm khoa học nâng cao chất lượng công tác nắm bắt, tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân với Đảng, Nhà nước vừa được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức.

se lay y kien dan qua mang xa hoi facebook ve van de buc xuc hinh 1
Ông Lê Bá Trình
Cũng tại Tọa đàm, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng nhấn mạnh việc quan tâm đến các diễn đàn xã hội, để thông qua không gian mạng, môi trường internet thu thập được ý kiến của các tầng lớp nhân dân một cách nhanh nhất.

“Môi trường điện tử là một kênh tiếp nhận thông tin rất quan trọng. Các trang tin điện tử của Mặt trận địa phương có thu hút người dân phản ánh vấn đề và có thu thập được ý kiến của người dân hay không. Về lâu dài, Mặt trận phải quan tâm đến phương tiện này”- ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Từ năm 2015 đến nay Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tổng hợp được 6 báo cáo với hơn 10.000 ý kiến, kiến nghị của nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Theo ông Lê Bá Trình, trong những năm qua nhất là từ khi thực hiện đề án vê đổi mới công tác thông tin tuyên truyền của MTTQ Việt Nam từ năm 2015 đến nay công tác nắm bắt, tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân đã được duy trì có nền nếp và đạt được những kết quả tích cực. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác nắm bắt, tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân của MTTQ Việt Nam vẫn còn những hạn chế đó là nhận thức, trách nhiệm của một số Ủy ban MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên về công tác nắm bắt, tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân còn hạn chế. 

Chưa thấy rõ vai trò, ý nghĩa tầm quan trọng của công tác này. Chất lượng, hiệu quả công tác nắm bắt tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác này vẫn còn nhiều bất cập, thiếu tài liệu phục vụ công tác.

Để nâng cao hiệu quả công tác nắm bắt, tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Kết luận 100 của Ban Bí thư về đổi mới và nâng cao công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội; Nghị quyết 03 của Hội nghị lần thứ 2 UBTƯ MTTQ Việt Nam về Đề án 01 “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam”. 

Trên cơ sở đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên cần rà soát, bổ sung và xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai công tác nắm bắt, tập hợp phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân.

Theo ông Lê Bá Trình, việc nắm bắt, tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân phải đảm bảo kịp thời, khách quan, trung thực và mang tính xây dựng đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân góp phần tăng tính hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, quản lý điều hành của chính quyền các cấp. 

Trong quá trình tập hợp ý kiến của nhân dân cần kết hợp với công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội để dân hiểu và thực hiện những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước sát với yêu cầu của thực tiễn cuộc sống.

Ông Lê Bá Trình cũng đề xuất cần mở rộng, tăng cường các hình thức thu thập ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, dư luận xã hội từ trung ương đến cơ sở thông qua việc tập hợp ý kiến của cử tri và nhân dân trước kỳ họp của Quốc hội và HĐND các cấp. Thông qua hệ thống tổ chức của Mặt trận và các đoàn thể chính trị, xã hội và các tổ chức thành viên. Tổ chức mạng lưới thu thập ý kiến, nguyện vọng của nhân dân của Mặt trận từ Trung ương đến cơ sở./.

Minh Hòa/VOV.VN

Bài liên quan

Video đang được xem nhiều
Sai phạm chấm thi ở Hà Giang: Dù con em lãnh đạo cũng xử lý theo pháp luật
VOV.VN - Đại diện UBND tỉnh Hà Giang cho rằng, khi phát hiện sai phạm trong thi cử, dù là con em lãnh đạo cũng phải xử lý theo đúng pháp luật.