Năm 2023- Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

VOV.VN - Năm 2023, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương xác định nhiệm vụ trọng tâm là năm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Đây là thông tin tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 11; Tổng kết công tác năm 2022 triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 được tổ chức sáng nay, tại Hà Nội.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, trong năm 2022 Đảng uỷ Khối và các Đảng uỷ trực thuộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ đề ra đạt nhiều kết quả quan trọng. Theo đó, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã bám sát Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng bộ Khối, các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương để cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm chương trình làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Khối năm 2022.

Trong đó, trọng tâm là tiếp tục cụ thể hóa các nhiệm vụ 03 đột phá được xác định trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối, thành 02 nghị quyết chuyên đề; sơ kết, đánh giá 03 nghị quyết của Ban Chấp hành, 01 nghị quyết của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối khóa XII và ban hành kịp thời 04 kết luận về tiếp tục thực hiện các nghị quyết; 35 kế hoạch và nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng.

Cùng với đó, Đảng ủy Khối và các đảng ủy thực thuộc đã chủ động, tích cực trong việc phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng và lãnh đạo cơ quan, đơn vị tập trung, thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Đối với công tác xây dựng Đảng, được tập trung chỉ đạo, nhất là công tác định hướng thông tin, tuyên truyền. Qua đó bảo đảm kịp thời, tạo sự đồng thuận trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ Khối…

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương cũng nêu ra những hạn chế, tồn tại đó là: việc cụ thể một số nghị quyết, quy định của Trung ương, nhất là về công tác tổ chức cán bộ còn chậm, có việc thực hiện còn lúng túng. Một số cấp uỷ còn có mặt hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý đảng viên về tư tưởng chính trị; một số đảng viên bị xử lý kỷ luận đảng và xử lý hình sự…

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể nêu rõ, những bài học kinh nghiệm và những hạn chế yếu kém của năm 2022, chúng ta phải có những phân tích trực diện, phân tích kỹ và đề ra các giải pháp để năm 2023 chúng ta sẽ thực hiện công việc của Đảng bộ Khối một cách tốt hơn. Đối với những giải pháp sắp tới cần đổi mới để nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng bộ Khối thời gian tới.

Trong năm 2023, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương xác định trọng tâm công tác là: “Năm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát”; đẩy mạnh thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá được xác định trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối; lập nhiều thành tích chào mừng Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (07/11/1948-07/11/2023). Cùng với đó, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo; tăng cường hơn nữa việc phối hợp công tác với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp về thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng năm 2023. Qua đó, góp phần tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu cùng thảo luận, cho ý kiến về  Dự thảo báo cáo tổng kết công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật đảng năm 2022 phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Tờ trình dự thảo về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Võ Văn Thưởng làm việc với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương
Ông Võ Văn Thưởng làm việc với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

VOV.VN - Thường trực Ban Bí thư cho rằng, cần coi trọng công tác tổ chức cán bộ để đáp ứng được yêu cầu về thực hiện nhiệm chính trị của giai đoạn hiện nay.

Ông Võ Văn Thưởng làm việc với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

Ông Võ Văn Thưởng làm việc với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

VOV.VN - Thường trực Ban Bí thư cho rằng, cần coi trọng công tác tổ chức cán bộ để đáp ứng được yêu cầu về thực hiện nhiệm chính trị của giai đoạn hiện nay.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TƯ làm việc với Thường vụ Đảng ủy VOV
Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TƯ làm việc với Thường vụ Đảng ủy VOV

VOV.VN - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể vừa có cuộc làm việc với Thường vụ Đảng ủy Đài TNVN (VOV) về công tác xây dựng Đảng và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của VOV từ đầu năm 2022 đến nay.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TƯ làm việc với Thường vụ Đảng ủy VOV

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TƯ làm việc với Thường vụ Đảng ủy VOV

VOV.VN - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể vừa có cuộc làm việc với Thường vụ Đảng ủy Đài TNVN (VOV) về công tác xây dựng Đảng và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của VOV từ đầu năm 2022 đến nay.

Ban Nội chính Trung ương và Đảng ủy Khối các cơ quan TƯ ký quy chế phối hợp công tác
Ban Nội chính Trung ương và Đảng ủy Khối các cơ quan TƯ ký quy chế phối hợp công tác

VOV.VN - Ban Nội chính Trung ương và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương thống nhất 7 nội dung phối hợp công tác về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, về kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.

Ban Nội chính Trung ương và Đảng ủy Khối các cơ quan TƯ ký quy chế phối hợp công tác

Ban Nội chính Trung ương và Đảng ủy Khối các cơ quan TƯ ký quy chế phối hợp công tác

VOV.VN - Ban Nội chính Trung ương và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương thống nhất 7 nội dung phối hợp công tác về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, về kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.