Nâng cao năng lực hoạt động của HĐND khu vực đồng bằng Sông Cửu Long

Theo các đại biểu, để tiếp tục nâng cao vai trò của HĐND, phải đảm bảo cơ cấu tổ chức và nâng cao toàn diện chất lượng đại biểu của HĐND các cấp, hạn chế chức danh kiêm nhiệm hiệu quả hoạt động thường kém

Ngày 18/3, tại Trà Vinh thường trực Hội Đồng Nhân dân (HĐND) 13 tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long ( ĐBSCL) đã tổ chức Hội nghị giao ban thường kỳ lần thứ 11 năm 2009.

Với chủ đề “Vai trò của HĐND trong việc quyết định những vấn đề quan trọng tại địa phương” Hội nghị nhằm đánh giá đúng thực trạng chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND - cơ quan quyền lực đại diện cho nhân dân trong quá trình quyết định và chỉ đạo giám sát thực thi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng ở địa phương.

Báo cáo trọng tâm tại Hội nghị cho thấy, trải qua hơn nửa nhiệm kỳ hoạt động, tất cả 13 tỉnh thành ĐBSCL đã đồng loạt triển khai thực hiện tốt Luật tổ chức HĐND và quy chế hoạt động của HĐND. Các nghị quyết của HĐND đã được xây dựng và đưa ra sát hợp thực tiễn cuộc sống, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh gắn với tăng trưởng kinh tế, xã hội theo hướng bền vững.

Trong bối cảnh thuận lợi và khó khăn chung của cả khu vực ĐBSCL, Hội nghị tập trung làm rõ vai trò giám sát và chức năng quyết định quan trọng của HĐND; tập trung trao đổi những kinh nghiệm về tính chuẩn xác trong hoạt động giám sát và các báo cáo thẩm tra; về công tác giám sát thu chi ngân sách, quyết toán ngân sách; hoạt động giám sát các lĩnh vực giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, lĩnh vực hoạt động tư pháp, việc thực thi quyết định của pháp luật trong bảo vệ môi trường tại các KCN…

Các tham luận đã đi sát thực tiễn trên từng lĩnh vực hoạt động của HĐND giúp gợi ý hướng tháo gỡ khó khăn vướng mắc, từng bước hoàn thiện cơ chế của bộ máy dân cử. Nhiều dẫn chứng cụ thể cho thấy, tỉnh, thành nào làm tốt vai trò chức năng của HĐND, nắm bắt kịp thời đầy đủ tình hình ở địa phương, những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của nhân dân (thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri, tiếp dân) để kịp thời bổ xung những hạn chế, khiếm khuyết của dự thảo Nghị quyết (trước khi đưa ra xem xét quyết định tại các kỳ họp HĐND) thì Nghị quyết nơi đó có chất lượng, hợp lòng dân, sát thực tiễn, mang tính khả thi và quá trình thực hiện đem lại hiệu quả cao.

Để tiếp tục nâng cao vai trò của HĐND, đại biểu các tỉnh đã đưa ra nhiều kiến nghị trong đó yêu cầu phải đảm bảo cơ cấu tổ chức và nâng cao toàn diện chất lượng đại biểu của HĐND các cấp, hạn chế chức danh kiêm nhiệm hiệu quả hoạt động thường kém; tăng cường công tác thông tin nội bộ và rất cần có một chính sách tiền lương hợp lý hơn cho cán bộ HĐND cấp xã, phường, thị trấn./.

Viết bình luận