Nâng cao thu nhập chính đáng cho công chức là giải pháp phòng chống tham nhũng?

VOV.VN - Để phòng, chống tham nhũng đạt kết quả tốt hơn nữa, theo Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường, một trong những giải pháp cần quan tâm là nâng cao thu nhập chính đáng cho công chức.

Trả lời báo chí bên lề Đại hội lần thứ XIII của Đảng, chiều 27/1, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường khẳng định, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng (PCTN) từ năm 2013 đến nay, đặc biệt là từ nhiệm kỳ khóa XII, đã tăng cường công tác PCTN và có thể nói đây là thành công lớn của cả hệ thống chính trị.

“Dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và trực tiếp là Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, công tác PCTN được đẩy mạnh toàn diện trong tất cả lĩnh vực, từ xây dựng các văn bản, quy chế đến tổ chức các đoàn thẩm tra, đánh giá công tác PCTN”, ông Trần Quốc Cường nói.

Tại hội nghị tổng kết công tác đấu tranh PCTN ngày 12/12/2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định phòng chống tham nhũng “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. PCTN ở cả 3 cấp độ: Cấp độ 1 là Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN chỉ đạo, đôn đốc; Cấp độ 2 là Ban Nội chính Trung ương chỉ đạo; Cấp độ 3 là các vụ án, vụ việc được giao cho Ban Thường vụ các tỉnh ủy giải quyết.

Theo đó, tổng kết 8 năm công tác PCTN, nhiều kết quả đã được ghi nhận. Dù vậy, Phó ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường nhấn mạnh, để phòng chống tham nhũng tốt hơn nữa, với kinh nghiệm trong nước và các quốc gia trên thế giới, muốn chống tham nhũng thì phải xử lý mạnh mẽ và “không vùng cấm”.

Thứ hai là hạn chế kẽ hở bằng thể chế. Ba là nâng cao thu nhập chính đáng cho công chức, đặc biệt các lĩnh vực liên quan có thể xảy ra tham nhũng. “Phải cố gắng tránh trường hợp vì khó khăn khiến con người tham nhũng”, ông Cường nhấn mạnh.

“PCTN được quan tâm và được nhấn mạnh trong văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Vậy cần những giải pháp mạnh mẽ và quyết liệt thế nào để PCTN trong nhiệm kỳ mới? -  trả lời câu hỏi này, ông Trần Quốc Cường cho rằng, các giải pháp đã được Ban Chỉ đạo PCTN Trung ương chỉ đạo, trong đó, Ban Nội chính Trung ương là cơ quan thường trực phối hợp với các ngành Công an, Quốc phòng, Viện Kiểm sát, Bộ Tư pháp để cùng nghiên cứu, đề xuất xây dựng cơ chế PCTN.

Theo ông Cường, yếu tố thứ hai là phải có đội ngũ cán bộ liêm chính phụng sự cho công tác PCNT.

Yếu tố thứ 3 là việc lan toả tuyên truyền rộng rãi cho các tầng lớp nhân dân. Tại Việt Nam và ở nhiều nước trên thế giới, đã có giáo dục ngay từ lứa tuổi mầm non để trẻ không có lòng tham.

Yếu tố thứ 4 là cần có cơ quan lãnh đạo và người đứng đầu. Như giai đoạn vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN là một trong những biểu tượng, tấm gương sáng của người lãnh đạo trong công tác PCTN.

“Công tác PCTN phải được sự đồng lòng của toàn dân, và cả hệ thống, Phó ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh.

Theo ông Cường, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị đã có một Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng để bảo vệ những người tố cáo nhằm phát hiện tham nhũng. Các cơ quan chức năng, đặc biệt là các cơ quan chuyên trách PCTN nghiên cứu triển khai.

Những kết quả nổi bật trong công tác phòng, chống tham nhũng, trong đó có xử lý cán bộ vi phạm là điều có thể khẳng định. Tuy nhiên, thực tế cho thấy vẫn cần cơ chế để bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới vì lợi ích chung. Đây cũng là vấn đề được cấp có thẩm quyền chỉ đạo nghiên cứu để ban hành.

“Quy định về bảo vệ người dám nghĩ, dám làm đã được Ban Nội chính Trung ương lấy ý kiến rất rộng, rất nhiều lần. Tôi cho rằng, trong Đại hội Đảng lần này sẽ có nhiều đại biểu đặt vấn đề để cố gắng sớm đưa ra những cơ chế đó” - ông Trần Quốc Cường nói./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Ủy ban Kiểm tra tập trung vào những điểm "nóng"
Ủy ban Kiểm tra tập trung vào những điểm "nóng"

VOV.VN - Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các cấp thời gian qua tập trung nhiều vào những điểm "nóng"; kết luận và xử lý nghiêm sai phạm của đảng viên, trong đó có nhiều cán bộ cấp cao.

Ủy ban Kiểm tra tập trung vào những điểm "nóng"

Ủy ban Kiểm tra tập trung vào những điểm "nóng"

VOV.VN - Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các cấp thời gian qua tập trung nhiều vào những điểm "nóng"; kết luận và xử lý nghiêm sai phạm của đảng viên, trong đó có nhiều cán bộ cấp cao.

Tổng thống Israel chúc Đại hội Đảng thành công, khẳng định Việt Nam là tấm gương tốt
Tổng thống Israel chúc Đại hội Đảng thành công, khẳng định Việt Nam là tấm gương tốt

VOV.VN - Tổng thống Nhà nước Israel, ông Reuven Rivlin, đã gửi thư tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, chúc Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam thành công, và khẳng định Việt Nam là dân tộc kiên cường.

Tổng thống Israel chúc Đại hội Đảng thành công, khẳng định Việt Nam là tấm gương tốt

Tổng thống Israel chúc Đại hội Đảng thành công, khẳng định Việt Nam là tấm gương tốt

VOV.VN - Tổng thống Nhà nước Israel, ông Reuven Rivlin, đã gửi thư tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, chúc Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam thành công, và khẳng định Việt Nam là dân tộc kiên cường.

"Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là yêu cầu cấp bách"
"Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là yêu cầu cấp bách"

VOV.VN - Tuyên truyền chống phá cách mạng Việt Nam, trọng tâm là chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng là âm mưu cơ bản, lâu dài của các thế lực thù địch.

"Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là yêu cầu cấp bách"

"Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là yêu cầu cấp bách"

VOV.VN - Tuyên truyền chống phá cách mạng Việt Nam, trọng tâm là chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng là âm mưu cơ bản, lâu dài của các thế lực thù địch.