Tin liên quan

Tri ân người có công trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc
Tri ân người có công trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc

VOV.VN -Cuộc gặp mặt là dịp thể hiện sự tri ân của Đảng, Nhà nước, đối với người có công trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc.

Tri ân người có công trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc

Tri ân người có công trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc

VOV.VN -Cuộc gặp mặt là dịp thể hiện sự tri ân của Đảng, Nhà nước, đối với người có công trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc.