Nghị định về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Nghị định quy định: Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan giúp Chính phủ thống nhất, thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 56/2009/NĐ-CP về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Nghị định nêu rõ: nhà nước tiến hành trợ giúp tài chính; mặt bằng sản xuất; đổi mới, nâng cao năng lực công nghệ, trình độ kỹ thuật; xúc tiến mở rộng thị trường; tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia kế hoạch mua sắm, cung ứng dịch vụ công; cung cấp về thông tin, dịch vụ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đồng thời giúp đào tạo nguồn nhân lực, chủ yếu tập trung vào quản trị doanh nghiệp; cung cấp các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh và các nguồn lực cần thiết nhằm giúp các doanh nghiệp hiện thực hoá, thương mại hoá các ý tưởng kinh doanh và công nghệ.

Nghị định quy định rõ: Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan giúp Chính phủ thống nhất, thực hiện chức năng quản lý nhà nước. Bộ Kế hoạch và Đầu tư thành lập Trung tâm xúc tiến phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa để triển khai thực hiện một số chính sách, chương trình trợ giúp, là đầu mối tư vấn và thực hiện thí điểm mô hình trợ giúp kỹ thuật. UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm trợ giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển trên địa bàn.

Cụ thể là: Định hướng công tác phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; tổ chức đối thoại nhằm trao đổi thông tin, giúp doanh nghiệp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong hoạt động kinh doanh…

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/8/2009./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên