Nghiên cứu đưa "đường lối đổi mới" vào nền tảng tư tưởng của Đảng

VOV.VN - “Chúng ta hơn ai hết phải tiên phong trong việc tham gia tổng kết lý luận về đường lối đổi mới của Đảng để xem đã đủ cơ sở để đưa đường lối đổi mới của Đảng vào trong nền tảng tư tưởng của Đảng hay chưa?"- ông Nguyễn Xuân Thắng đặt câu hỏi.

Chiều 8/1, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ 2024.

Năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng, là năm bản lề để Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2020-2025, đẩy mạnh đổi mới đồng bộ các mặt công tác theo phương châm “Chủ động - Đồng bộ - Đột phá-  Kỷ cương - Chất lượng - Hiệu quả”.

Năm vừa qua, tổng số học viên cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung và không tập trung trong toàn hệ thống là hơn 7.300 học viên. Công tác bồi dưỡng chức danh năm 2023 được triển khai tích cực, đạt hiệu quả thiết thực, đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp của hệ thống chính trị. Học viện tổ chức thành công các lớp bồi dưỡng dành cho cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam và Đảng, Nhà nước Lào.

Năm 2023 cũng là năm đầu tiên Học viện thực hiện phân cấp bồi dưỡng đối tượng 3 đối với Học viện Chính trị khu vực. Công tác tuyển sinh, tổ chức quản lý các trình độ đại học, sau đại học thực hiện đúng quy định của Học viện và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Học viện cũng đã chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, giảng dạy và học tập; Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng. Công tác lưu trữ, nghiên cứu, biên soạn lịch sự Đảng được tiến hành bài bản, chặt chẽ. Công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, quản lý, thanh tra, xuất bản, báo chí đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận

Học viện tập trung triển khai chương trình khoa học lớn, chủ động nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị các luận cứ khoa học phục vụ cho việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, Nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XIII. Luôn là đơn vị đi đầu trong thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Đặc biệt, phối hợp với Ban Tuyên giáo trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức thành công cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng lần thứ 3. Năm vừa qua, Học viện cũng tạo dấu ấn về hợp tác quốc tế với 48 đoàn ra và 50 đoàn vào. Bồi dưỡng cập nhật kiến thức đi vào chiều sâu cho các ủy viên trung ương Khóa XIII, bồi dưỡng chức danh 2023 và lớp cao cấp lý luận chính trị. Các hội thảo, tọa đàm quốc tế được đẩy mạnh. Học viện cũng đã xây dựng Đề án “Đổi mới tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ cho CHDCND Lào tại Học viện trong bối cảnh mới”

Tuy nhiên, hoạt động của Học viện vẫn còn những mặt hạn chế về việc thực hiện xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình của chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo quy quy định mới; việc phối hợp với một số Ban Đảng Trung ương về xây dựng bồi dưỡng, cập nhật kiến thức còn nhiều vướng mắc, chưa thống nhất, quy mô đào tạo giảm do thay đổi chính sách; công tác phối hợp giảng dạy chưa chặt chẽ; hoạt động đào tạo trong hệ thống còn hạn chế, chưa được duy trì thường xuyên.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, năm 2024 là năm Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh kỷ niệm 75 năm xây dựng và phát triển, do đó Học viện cần triển khai nghiên cứu vận dụng, sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới, vận dụng trong phát triển kinh tế, chính trị, an ninh quốc phòng, đây là chương trình đặc biệt cấp quốc gia.

Đối với nghiên cứu khoa học, cần chắt lọc kết quả nghiên cứu, đưa vào nội dung các chương trình bài giảng, cung cấp luận cứ khoa học cho 40 năm đổi mới, đi đầu cho luận cứ xây dựng văn kiện Đại hội XIV của Đảng, phục vụ trực tiếp cho hoạch định đường lối của Đảng, gắn liền với hệ thống các trường Đảng cả nước.

Ông Nguyễn Xuân Thắng cũng đề nghị Học viện  khắc phục những hạn chế, yếu kém, tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, đổi mới toàn diện, chú trọng cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương gắn với kiểm tra, giảm sát, vượt qua các khó khăn, thách thức, nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trên tất cả các mặt công tác; Tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm như nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng, đào tạo bồi dưỡng cán bộ học viện có chất lượng tốt hơn; hoàn thiện xây dựng 5 lớp quy hoạch cấp chiến lược với tinh thần khẩn trương, chặt chẽ.  

“Chúng ta hơn ai hết phải tiên phong trong việc tham gia tổng kết lý luận về đường lối đổi mới của Đảng để xem đã đủ cơ sở để chúng ta đưa đường lối đổi mới của Đảng vào trong nền tảng tư tưởng của Đảng hay chưa. Đây là một câu hỏi lớn, nghiên cứu đồng thời là cơ hội để cho Học viện chúng ta tham gia. Tôi đề nghị Học viện chúng ta cũng phải chỉ đạo chặt chẽ điểm này. Trong quá trình triển khai thực hiện, đề nghị phân công trách nhiệm rõ ràng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và các đồng chí phải chú ý quy trình làm việc để chúng ta thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Học viện”, ông Nguyễn Xuân Thắng đề nghị.

Dịp này, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã trao tặng các danh hiệu Giáo sư, Phó giáo sư cho các nhà giáo của Học viện và các danh hiệu thi đua, khen thưởng khác cho các cá nhân, tập thể trong hệ thống Học viện.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

9 địa phương hoàn thành xây dựng trường chính trị đạt chuẩn mức 1
9 địa phương hoàn thành xây dựng trường chính trị đạt chuẩn mức 1

VOV.VN - Thông tin tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác trường chính trị, trường bộ, ngành năm 2023, ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cho biết, điểm nổi bật trong năm qua, có 9 địa phương hoàn thành xây dựng trường chính trị chuẩn mức 1

9 địa phương hoàn thành xây dựng trường chính trị đạt chuẩn mức 1

9 địa phương hoàn thành xây dựng trường chính trị đạt chuẩn mức 1

VOV.VN - Thông tin tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác trường chính trị, trường bộ, ngành năm 2023, ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cho biết, điểm nổi bật trong năm qua, có 9 địa phương hoàn thành xây dựng trường chính trị chuẩn mức 1

Thủ tướng làm việc với cán bộ chủ chốt Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Thủ tướng làm việc với cán bộ chủ chốt Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

VOV.VN - Chiều 6/1, tại trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với cán bộ chủ chốt Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Thủ tướng làm việc với cán bộ chủ chốt Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Thủ tướng làm việc với cán bộ chủ chốt Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

VOV.VN - Chiều 6/1, tại trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với cán bộ chủ chốt Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.