Người dân quan tâm đến kết quả Hội nghị Trung ương 7

(VOV) - PGS. TS. Nguyễn Quốc Bảo cho rằng, vấn đề Hội nghị Trung ương 7 đặt ra rất quan trọng và kịp thời.

Khẳng định Hội nghị Trung ương 7 đặt vấn đề “Đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận hiện nay” là vấn đề rất quan trọng và kịp thời, PGS. TS. Nguyễn Quốc Bảo, Nguyên trưởng Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học Viện Báo chí và Tuyên truyền cho rằng, Chủ tịch Hồ Chính Minh rất quan tâm đến công tác dân vận. Xuyên suốt đường lối, quan điểm của Đảng, chiến lược Đại đoàn kết toàn dân, công tác dân vận đã trở thành vấn đề mang tính chiến lược và là vấn đề quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Tại Hội nghị Trung ương 7 đặt ra vấn đề “Đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận hiện nay” càng cấp thiết vì bên cạnh những thành tựu đạt được thì công tác dân vận còn nhiều vấn đề đặt ra xung quanh mối quan hệ Đảng với dân, về niềm tin của dân với Đảng. 

“Công tác dân vận hôm nay phải trở lại vấn đề Bác Hồ dạy, muốn để nhân dân đi theo mình thì phải tin dân, Đảng tin dân, Đảng phải hiểu dân luôn luôn quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần, lợi ích của dân. Hơn thế, người cán bộ Đảng viên vừa phải là người lãnh đạo, phải là công bậc của nhân dân, đầy tớ của nhân dân,gắn bó máu thịt với nhân dân, luôn ý thức mình là người cán bộ, nhưng nói như Bác Hồ,… đặc biệt gắn bó với nhân dân. Xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh để mỗi cán bộ Đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ của dân”, PGS. TS. Nguyễn Quốc Bảo bày tỏ./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Hôm nay, bế mạc Hội nghị Trung ương 7
Hôm nay, bế mạc Hội nghị Trung ương 7

(VOV) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu quan trọng.

Hôm nay, bế mạc Hội nghị Trung ương 7

Hôm nay, bế mạc Hội nghị Trung ương 7

(VOV) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu quan trọng.

Phát biểu của Tổng Bí thư bế mạc Hội nghị TW 7, khóa XI
Phát biểu của Tổng Bí thư bế mạc Hội nghị TW 7, khóa XI

(VOV) -Hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào các đề án

Phát biểu của Tổng Bí thư bế mạc Hội nghị TW 7, khóa XI

Phát biểu của Tổng Bí thư bế mạc Hội nghị TW 7, khóa XI

(VOV) -Hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào các đề án

Bế mạc Hội nghị lần 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI
Bế mạc Hội nghị lần 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

(VOV) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu bế mạc Hội nghị.

Bế mạc Hội nghị lần 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Bế mạc Hội nghị lần 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

(VOV) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu bế mạc Hội nghị.