Nhà xuất bản Chính trị quốc gia đón nhận Danh hiệu Anh hùng lao động

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia đón nhận Danh hiệu Anh hùng lao động

VOV.VN - Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao danh hiệu Anh hùng lao động cho Nhà xuất bản chính trị - Sự thật

Sáng 5/12, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống và đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng; Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tới dự. Nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi lẵng hoa chúc mừng. 

Là đơn vị sự nghiệp trung ương của Đảng, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Bí thư, 70 năm qua, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật đã có nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức luôn tận tâm cống hiến để lưu lại cho các thế hệ hàng vạn cuốn sách, trong đó có nhiều bộ sách quý, tổ chức biên tập công phu như: Lênin toàn tập, Hồ Chí Minh toàn tập, Hồ Chí Minh biên niên sử, Văn kiện Đảng toàn tập, bộ Văn kiện Quốc hội…

nha xuat ban chinh tri quoc gia don nhan danh hieu anh hung lao dong hinh 1
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan phát biểu tại Lễ đoán nhận danh hiệu anh hùng lao động của NXB chính trị quốc gia sự thật

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan ghi nhận những thành tích đóng góp của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc qua các thời kỳ và nhấn mạnh: Công cuộc đổi mới ở nước ta càng đi vào chiều sâu, càng nảy sinh những thách thức và khó khăn mới cả về lý luận và thực tiễn. Nhiều nội dung liên quan đến chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội chưa được làm rõ, nhiều vấn đề lý luận mới trong xu hướng hội nhập đang cần được nghiên cứu. Sự chống phá của các thế lực đối với cách mạng nước ta ngày càng tinh vi và thâm độc. Do đó, việc nghiên cứu phát triển lý luận và thực tiễn nhằm lan tỏa lý luận soi đường ở nước ta đỏi hỏi cấp bách không chỉ dừng lại ở việc minh chứng tính đúng đắn, tính khoa học của chủ nghĩa Mác – lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, của con đường đi lên của chủ nghĩa xã hội, mà hơn thế, cần phải góp phần bổ sung hoàn thiện lý luận và tuyên truyền và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, dự báo các tiến trình phát triển trong nước và trên thế giới để phục vụ công cuộc  phát triển đất nước trong thời kỳ hội nhập.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đề nghị, Nhà xuất bản Chính trị - Sự thật cần tiếp tục nghiên cứu tổ chức biên tập xuất bản những cuốn sách lý luận, chính trị chuyên sâu, gắn lý luận với thực tiễn cách mạng Việt Nam những năm qua.

Cụ thể: Tăng cường hướng dẫn về lý luận phổ biến kinh nghiệm thực tiễn cho cán bộ, đảng viên và nhân dân một cách cơ bản có hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tập thể cán bộ công nhân viên Nhà xuất bản cần tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, phát huy vai trò là cơ quan xuất bản lý luận chính trị pháp luật nòng cốt của Đảng và Nhà nước, góp phần giữ vững và mở rộng trận địa tư tưởng của Đảng, thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương, chính sách, kế hoạch xuất bản sách lý luận chính trị, pháp luật hàng năm, bảo đảm phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cũng đề nghị Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật nâng cao chất lượng công tác xuất bản sách về chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đổi mới công tác biên soạn, đa dạng hóa các loại hình ấn phẩm, giới thiệu các tác phẩm để thực sự cuốn hút được người đọc; xuất bản kịp thời các công trình nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Tổ chức tốt việc biên soạn xuất bản sách chính trị pháp luật ở phổ thông phù hợp với từng đối tượng độc giả cụ thể, đặc biệt là đối tượng học sinh, sinh viên. Đồng thời, đẩy mạnh tổ chức biên soạn xuất bản  sách phản bác lại các luận điệu xuyên tạc về chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, phê phán kịp thời các thói hư tật xấu của cán bộ, đảng viên, đặc biệt những luận điểm sai trái về tư tưởng, chính trị đạo đức, lối sống. Xuất bản kịp thời những tài liệu phục vụ các sinh hoạt chính trị, các ngày lễ lớn kỷ niệm trọng đại của đất nước.

Trước mắt cần tập trung xuất bản kịp thời các tài liệu phục vụ việc triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, sách phục vụ triển khai bầu cử đại biểu quốc hội khóa 14 và hội đồng nhân dân các cấp, sách phục vụ triển khai đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các cuộc vận động lớn của Đảng và Nhà nước ta. Nhà  xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật cần đổi mới phương thức hoạt động nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động xuất bản; thực hiện tốt công tác cộng tác viên, nhất là cộng tác viên là các nhà lãnh đạo, quản lý của đất nước, các nhà khoa học, các cơ quan Trung ương và địa phương.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao danh hiệu Anh hùng lao động cho Nhà xuất bản chính trị - Sự thật./. 

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Video đang được xem nhiều

Tiêu điểm

TIN MỚI TRÊN VOV.VN