Nhờ đoàn kết mà sức mạnh Việt Nam được nhân lên gấp bội

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã khẳng định như vậy khi dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Hưng Yên sáng 10/11 nhân kỷ niệm lần thứ 78 Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2008)

Buổi lễ được tổ chức tại thôn Lỗ Xã, xã Nhân Hoà, huyện Mỹ Hào (Hưng Yên). Lỗ Xã là thôn văn hoá tiêu biểu của tỉnh Hưng Yên, có nhiều thành tích trong xoá đói giảm nghèo, khuyến học, giữ gìn an ninh trật tự. Tại đây có Câu lạc bộ Đoàn kết làm hạt nhân triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Thôn không có hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo còn 3%. Năm nay, thôn có 35 học sinh đỗ đại học, cao đẳng.

Nói chuyện với bà con thôn Lỗ Xã, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh những thành tích mà thôn đạt được cho thấy ở đâu nhân dân đoàn kết, tình làng nghĩa xóm được củng cố, vai trò của Mặt trận và các đoàn thể được phát huy thì ở đó đời sống mọi mặt phát triển. Đoàn kết là truyền thống quí báu của dân tộc ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, kể từ khi thành lập, trải qua các thời kỳ cách mạng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đều làm tốt việc tập hợp các tầng lớp nhân dân hoàn thành thắng lợi sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong giai đoạn đổi mới, nhờ phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đất nước ta đạt được nhiều thành tựu to lớn, nâng cao vai trò và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Chủ tịch nước nêu rõ, chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn, khủng hoảng tài chính thế giới đang tác động đến Việt Nam và chỉ có đoàn kết toàn dân tộc đất nước mới vượt qua được.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nói: “Nhờ đoàn kết mà sức mạnh Việt Nam được nâng lên gập bội. Một nước nghèo nhưng chúng ta vẫn đương đầu và đánh thắng những đế quốc hùng mạnh . Đó là một kỳ tích không những nhân dân Việt Nam chúng ta tự hào mà nhân dân thế giới cũng rất tự hào về Việt Nam. Một chiếc đũa thì bẻ gãy, nhưng nhiều chiếc đũa thì không thể bẽ gãy. Bác Hồ đã nhắc nhở chúng ta trong di chúc của Người.  Cho nên ý nghĩa của đoàn kết, vai trò của Mặt trận hết sức to lớn. Vì vậy chúng ta phải tiếp tục tăng cường, củng cố vai trò, vị trí của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể để đưa đất nước tiến lên.”

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết mong bà con thôn Lỗ Xã, xã Nhân Hoà, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên phát huy truyền thống đoàn kết, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, xây dựng nông thôn mới. Đoàn kết từ làm những việc nhỏ, từ trong mỗi gia đình, các dòng họ. Có như vậy mới tạo được sức mạnh để nâng cao đời sống nhân dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên