Những hình ảnh quý hiếm về cuộc đời binh nghiệp của Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

VOV.VN - Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từng tham gia nhiều chiến dịch với vai trò là một tướng lĩnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, ông giữ hàm Thượng tướng.