Ông Nguyễn Thiện Nhân:Phải lắng nghe dân và nói cho dân nghe

VOV.VN -Theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân, công tác truyền thông, tuyên truyền vận động nhân dân cần hiệu quả hơn, thiết thực hơn.

Tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 13, khóa 7 Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sáng nay (12/1), tại Hà Nội, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhận định: Năm 2013 là năm MTTQ Việt Nam các cấp vừa triển khai chương trình công tác đã được xác định, vừa khảo sát thực tế, phối hợp với các đoàn thể chính trị-xã hội, các tổ chức thành viên để từng bước làm rõ các quan điểm, nội dung và phương thức đổi mới hoạt động của MTTQ Việt Nam. Triển khai chuẩn bị chương trình công tác 2014 theo tinh thần của Hiến pháp sửa đổi năm 2013, nhất là việc bổ sung chức năng giám sát và phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội...

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam


Về đổi mới nội dung hoạt động của MTTQ Việt Nam năm 2014, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cho biết, trong năm cần phải làm tốt hơn trách nhiệm phản ánh tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của nhân dân đối với Đảng, chính quyền các cấp. MTTQ Việt Nam lắng nghe ý kiến của nhân dân. Hình thành các báo cáo định kỳ của MTTQ cấp tỉnh và Trung ương về tình hình tư tưởng và ý kiến của nhân dân để báo cáo với Đảng và chính quyền các cấp (2 -3 tháng/lần), đồng thời là một cơ sở quan trọng cho định hướng hoạt động của MTTQ Việt Nam.

Theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân, công tác truyền thông, tuyên truyền vận động nhân dân cần hiệu quả hơn, thiết thực hơn. MTTQ Việt Nam nói cho nhân dân nghe. Đó là làm rõ nội dung công truyền thông hàng năm, hàng quý mà MTTQ các cấp phải thực hiện để việc tuyên truyền, vận động nhân dân có hiệu quả cao hơn qua đóng góp của công tác tuyền truyền của MTTQ Việt Nam. Năm 2014, tập trung vào các nội dung: tình hình kinh tế-xã hội của đất nước; Hiến pháp sửa đổi năm 2013 và Luật Đất đai; Nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội; Theo dõi kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri; Công tác Mặt trận các cấp.

Triển khai ngay công tác giám sát và phản biện xã hội

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cho biết, MTTQ Việt Nam bổ sung nhiệm vụ và triển khai ngay công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội theo quy định của Hiến pháp sửa đổi năm 2013, Quy chế Giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội và Quy định về MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân góp ý xây dựng Đảng và chính quyền do Bộ Chính trị ban hành ngày 12/12/2013. Triển khai các giải pháp mới để phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong việc phổ biến các điển hình tiên tiến, góp phần tạo ra phong trào học tập và thi đua cùng các điển hình tiến tiến ở từng đơn vị, địa phương và cả nước.

Theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân, nhằm phát huy vai trò và khả năng của 5 đoàn thể chính trị-xã hội với tư cách là thành viên của MTTQ Việt Nam, MTTQ Việt Nam và 5 đoàn thể chính trị-xã hội đã ký chương trình phối hợp của UBTW MTTQ Việt Nam và Trung ương các đoàn thể chính trị-xã hội năm 2014, xác định rõ 6 nội dung phối hợp giữa 6 cơ quan.

Để triển khai việc giám sát trên quy mô toàn quốc việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, Ban Thường trực Ủy ban TW MTTQ Việt Nam và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cũng đã ký kết Chương trình phối hợp Tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm 2014-2015.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá về kết quả công tác Mặt trận năm 2013, dự kiến chương trình phối hợp thống nhất hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2014 và thảo luận về Kế hoạch tổ chức Đại hội VIII MTTQ Việt Nam; Tờ trình về số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu tham dự Đại hội VIII MTTQ Việt Nam; Quy chế phối hợp, thống nhất hành động trong MTTQ Việt Nam của các tổ chức thành viên và cho ý kiến về việc thay đổi nhân sự UBTW, Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo Điều lệ để trình UBTW MTTQ Việt Nam quyết định./.

Tin liên quan

Tóm tắt tiểu sử Tân Chủ tịch Mặt trận Nguyễn Thiện Nhân
Tóm tắt tiểu sử Tân Chủ tịch Mặt trận Nguyễn Thiện Nhân

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân là GS.TS, Ủy viên Bộ Chính trị, Đại biểu Quốc hội khóa X, XII, XIII.

Tóm tắt tiểu sử Tân Chủ tịch Mặt trận Nguyễn Thiện Nhân

Tóm tắt tiểu sử Tân Chủ tịch Mặt trận Nguyễn Thiện Nhân

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân là GS.TS, Ủy viên Bộ Chính trị, Đại biểu Quốc hội khóa X, XII, XIII.

Chia sẻ của Tân Chủ tịch Mặt trận Nguyễn Thiện Nhân
Chia sẻ của Tân Chủ tịch Mặt trận Nguyễn Thiện Nhân

VOV.VN - Chủ tịch Mặt trận Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ sau khi Hội nghị MTTQ Việt Nam hiệp thương cử ông giữ chức Chủ tịch MTTQ Việt Nam

Chia sẻ của Tân Chủ tịch Mặt trận Nguyễn Thiện Nhân

Chia sẻ của Tân Chủ tịch Mặt trận Nguyễn Thiện Nhân

VOV.VN - Chủ tịch Mặt trận Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ sau khi Hội nghị MTTQ Việt Nam hiệp thương cử ông giữ chức Chủ tịch MTTQ Việt Nam

Tăng cường đoàn kết mặt trận hai nước Việt Nam-Campuchia
Tăng cường đoàn kết mặt trận hai nước Việt Nam-Campuchia

VOV.VN -Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho việc củng cố và phát triển mối quan hệ láng giềng với Campuchia

Tăng cường đoàn kết mặt trận hai nước Việt Nam-Campuchia

Tăng cường đoàn kết mặt trận hai nước Việt Nam-Campuchia

VOV.VN -Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho việc củng cố và phát triển mối quan hệ láng giềng với Campuchia

Ủy ban Mặt trận TPHCM góp ý dự thảo Chính quyền đô thị
Ủy ban Mặt trận TPHCM góp ý dự thảo Chính quyền đô thị

VOV.VN -Các đại biểu nêu ý kiến cần làm rõ việc cải cách hành chính gắn với mô hình chính quyền đô thị.

Ủy ban Mặt trận TPHCM góp ý dự thảo Chính quyền đô thị

Ủy ban Mặt trận TPHCM góp ý dự thảo Chính quyền đô thị

VOV.VN -Các đại biểu nêu ý kiến cần làm rõ việc cải cách hành chính gắn với mô hình chính quyền đô thị.

Mặt trận Tổ quốc lấy ý kiến nhân sĩ sửa đổi Hiến pháp
Mặt trận Tổ quốc lấy ý kiến nhân sĩ sửa đổi Hiến pháp

(VOV) -"Phải làm sao từ khâu lắng nghe, tổng hợp đến khâu chuyển tải ý kiến đến cơ quan có trách nhiệm cao nhất phải hết sức đầy đủ".

Mặt trận Tổ quốc lấy ý kiến nhân sĩ sửa đổi Hiến pháp

Mặt trận Tổ quốc lấy ý kiến nhân sĩ sửa đổi Hiến pháp

(VOV) -"Phải làm sao từ khâu lắng nghe, tổng hợp đến khâu chuyển tải ý kiến đến cơ quan có trách nhiệm cao nhất phải hết sức đầy đủ".

Mặt trận là nơi đầu tiên tiếp thu ý kiến người dân
Mặt trận là nơi đầu tiên tiếp thu ý kiến người dân

VOV.VN -Ông Nguyễn Thiện Nhân: Ở đâu đồng bào có ý kiến góp ý với Đảng và Nhà nước thì Mặt trận là nơi tiếp thu đầu tiên...

Mặt trận là nơi đầu tiên tiếp thu ý kiến người dân

Mặt trận là nơi đầu tiên tiếp thu ý kiến người dân

VOV.VN -Ông Nguyễn Thiện Nhân: Ở đâu đồng bào có ý kiến góp ý với Đảng và Nhà nước thì Mặt trận là nơi tiếp thu đầu tiên...

Các Chủ tịch Mặt trận góp ý Hiến pháp sửa đổi
Các Chủ tịch Mặt trận góp ý Hiến pháp sửa đổi

(VOV) -Các ý kiến góp ý vào Điều 4 về vai trò lãnh đạo của Đảng, việc thực hiện giám sát và phản biện xã hội của MTTQ…

Các Chủ tịch Mặt trận góp ý Hiến pháp sửa đổi

Các Chủ tịch Mặt trận góp ý Hiến pháp sửa đổi

(VOV) -Các ý kiến góp ý vào Điều 4 về vai trò lãnh đạo của Đảng, việc thực hiện giám sát và phản biện xã hội của MTTQ…

Tập huấn công tác tổ chức Đại hội Mặt trận các cấp
Tập huấn công tác tổ chức Đại hội Mặt trận các cấp

(VOV) -Ông Vũ Trọng Kim, nhấn mạnh: Đợt tập huấn phải nâng tầm về nhận thức và chiều sâu

Tập huấn công tác tổ chức Đại hội Mặt trận các cấp

Tập huấn công tác tổ chức Đại hội Mặt trận các cấp

(VOV) -Ông Vũ Trọng Kim, nhấn mạnh: Đợt tập huấn phải nâng tầm về nhận thức và chiều sâu

Mặt trận chú trọng phát huy quyền làm chủ của người dân
Mặt trận chú trọng phát huy quyền làm chủ của người dân

VOV.VN- Mặt trận chú trọng phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tổ chức, động viên nhân dân tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước...

Mặt trận chú trọng phát huy quyền làm chủ của người dân

Mặt trận chú trọng phát huy quyền làm chủ của người dân

VOV.VN- Mặt trận chú trọng phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tổ chức, động viên nhân dân tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước...

Chủ tịch Mặt trận Nguyễn Thiện Nhân nhận bàn giao công việc
Chủ tịch Mặt trận Nguyễn Thiện Nhân nhận bàn giao công việc

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã nhận bàn giao công việc từ vị tiền nhiệm Huỳnh Đảm.  

Chủ tịch Mặt trận Nguyễn Thiện Nhân nhận bàn giao công việc

Chủ tịch Mặt trận Nguyễn Thiện Nhân nhận bàn giao công việc

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã nhận bàn giao công việc từ vị tiền nhiệm Huỳnh Đảm.