Ông Võ Văn Thưởng: “Cán bộ phải gương mẫu tự soi lại mình”

VOV.VN - “Cán bộ đảng viên, trước hết là người đứng đầu các cấp phải gương mẫu làm trước, tự soi lại mình, đơn vị, gia đình mình xem cái gì làm tốt, chưa tốt và tại sao để tự mình điều chỉnh, sửa chữa, khắc phục”

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh điều này khi phát biểu tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 diễn ra sáng 23/12. Hội nghị do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các điểm cầu tại các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng ghi nhận và biểu dương những kết quả toàn ngành Tuyên giáo đã đạt được trong năm qua. Năm 2021, toàn ngành đã chủ động, kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền về Đại hội XIII của Đảng, góp phần cổ vũ, động viên, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, tạo thống nhất cao trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân.

Công tác chỉ đạo, định hướng thông tin, hoạt động báo chí - xuất bản toàn diện, bảo đảm tính tư tưởng trong nội dung và hình thức thông tin, đáp ứng nhu cầu của công chúng, kịp thời đưa đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân.

Thường trực Ban Bí thư cũng nêu nhiều vấn đề ngành Tuyên giáo cần đặc biệt quan tâm thời gian tới, trong đó cần tiếp tục đẩy mạnh việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng; đồng thời với việc tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kịp thời phát hiện, biểu dương những địa phương, đơn vị làm tốt, hiệu quả, uốn nắn, chấn chỉnh những nơi làm chưa tốt.

Về tập trung triển khai thực hiện Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, thực hiện tốt các nhiệm vụ đã được phân công nêu trong Kế hoạch 03 của Bộ Chính trị, ông Võ Văn Thưởng đề nghị cần tiến hành ngay việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, bảo đảm nghiêm túc, thận trọng, đạt kết quả cụ thể thực chất. 

"Cán bộ đảng viên trước hết là người đứng đầu các cấp phải gương mẫu tự giác làm trước tự soi lại mình, đơn vị mình, gia đình mình, cái gì đã làm tốt, cái gì chưa tốt và tại sao. Trên cơ sở đó tự mình điều chỉnh sửa chữa, khắc phục, tránh qua loa, hình thức chiếu lệ, xuê xoa, nể nang. Ngăn chặn tình trạng lợi dụng kiểm điểm phê bình để đấu đá hạ bệ nhau với những động cơ không trong sáng như chỉ đạo của Tổng Bí thư tại Hội nghị về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng", Thường trực Ban Bí thư nêu rõ.

Nhấn mạnh việc đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, Thường trực Ban Bí thư lưu ý, học tập lý luận chính trị không chỉ để nâng cao trình độ mà còn phải biết áp dụng lý luận đó vào thực tiễn tạo sự chuyển biến thực sự trong mỗi hành động, việc làm của cán bộ đảng viên; tránh tư tưởng học đối phó, học chỉ vì bằng cấp để đủ điều kiện được đề bạt nâng lương, được bổ nhiệm làm lãnh đạo.

Bên cạnh đó, ông Võ Văn Thưởng đề nghị xử lý nghiêm, hiệu quả những vi phạm pháp luật trong hoạt động tạp chí điện tử và trang tin điện tử. Vấn đề này đã nói nhưng trong thực hiện, xử lý không nghiêm, không triệt để nên nó giống như "cỏ dại", một thời gian sau lại tái phát.

“Vì thế phải làm kiên trì, thường xuyên, làm tới đâu chắc tới đó, mỗi quý chọn lựa từ 5 đến 7 tờ để nghiên cứu, đánh giá kiến nghị sửa, 3 tháng sau kiểm tra không sửa thì rút giấy phép. Ngành thông tin truyền thông cũng nghiên cứu để có thể sắp đề xuất sửa đổi Luật Báo chí một cách căn cơ hơn" – ông Võ Văn Thưởng nói.

Thường trực Ban Bí thư cũng đề nghị ngành Tuyên giáo thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp.

"Phải say mê với công tác của mình, chỉ khi nào chúng ta say mê mới truyền được đến đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân cảm hứng của công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước; mới cảm hóa được người khác, nâng cao khả năng thuyết phục. Chỉ với trí tuệ, hiểu biết, phương pháp tốt thì chúng ta mới nâng cao được tính chiến đấu, tính khoa học, tính thuyết phục một cách hiệu quả" - Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, đồng thời bày tỏ tin tưởng toàn ngành tuyên giáo sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm tới.

“Phải tiến công chứ không thể cứ phòng ngự, chống đỡ”

Kết luận Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, năm 2022 là năm rất quan trọng, là năm nền tảng để thực hiện các mục tiêu kế hoạch 5 năm 2021-2025 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII nên “phải nỗ lực bằng hai, bằng ba”.

“Phải nỗ lực quyết tâm làm tốt hơn nữa để khẳng định vị trí, tầm quan trọng, vai trò của công tác tuyên giáo, đó là đi trước mở đường, tiên phong mở đường hay như Tổng Bí thư đã nói bảo vệ nền tảng tư tưởng và xây dựng Đảng về chính trị, là phải tiến công chứ không thể cứ phòng ngự, chống đỡ mãi. Đây là trách nhiệm của chúng ta nên đòi hỏi phải đổi mới mạnh mẽ về phương thức công tác theo một tinh thần chủ động, thiết thực, kịp thời và hiệu quả”, ông Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, ngành Tuyên giáo có thể chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan Trung ương nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện giá trị đạo đức cách mạng cho phù hợp với điều kiện mới và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Xây dựng chuẩn mực đạo đức làm cơ sở để cán bộ đảng viên tự điều chỉnh hành vi ứng xử trong công việc hàng ngày.

“Mặc dù chúng ta đã có quy định những điều đảng viên không được làm, có quy định về nêu gương của Đảng viên và trách nhiệm của những người đứng đầu nhưng cụ thể hóa chuẩn mực này trong thời gian tới để đồng bộ với hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình, con người, thì ngành Tuyên giáo phải làm cho thật tốt, phải xung phong tham mưu, đề xuất và phải làm chuẩn mực”, ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, ông Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ: Phải tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ, thống nhất trong nhận thức, trong hành động và trước hết là trong tổ chức Đảng, hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Năm 2022 phải tạo chuyển biến về văn hóa, ứng xử, thông tin trên không gian mạng.

Trong hoạt động tuyên truyền, báo chí, xuất bản, dư luận xã hội và thông tin đối ngoại, ngành Tuyên giáo cần nắm bắt được dư luận, hiểu người dân đang cần gì, những điểm nóng trong xã hội ngay từ cấp cơ sở, từ đó có định hướng, thông tin kịp thời../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước: Bám sát thực tiễn để có nhiều tác phẩm báo chí thuyết phục
Chủ tịch nước: Bám sát thực tiễn để có nhiều tác phẩm báo chí thuyết phục

VOV.VN - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn, lực lượng báo chí Công an nhân dân phấn đấu để có ngày càng nhiều hơn những tác phẩm báo chí mang đậm hơi thở cuộc sống, những bài chính luận, bình luận sâu sắc, có sức lan tỏa mạnh mẽ và rộng khắp.

Chủ tịch nước: Bám sát thực tiễn để có nhiều tác phẩm báo chí thuyết phục

Chủ tịch nước: Bám sát thực tiễn để có nhiều tác phẩm báo chí thuyết phục

VOV.VN - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn, lực lượng báo chí Công an nhân dân phấn đấu để có ngày càng nhiều hơn những tác phẩm báo chí mang đậm hơi thở cuộc sống, những bài chính luận, bình luận sâu sắc, có sức lan tỏa mạnh mẽ và rộng khắp.

Bà Trương Thị Mai dự hội nghị tổng kết của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
Bà Trương Thị Mai dự hội nghị tổng kết của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

VOV.VN - Sáng nay (23/12), tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức hội nghị Tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Bà Trương Thị Mai dự hội nghị tổng kết của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Bà Trương Thị Mai dự hội nghị tổng kết của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

VOV.VN - Sáng nay (23/12), tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức hội nghị Tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Ngành Tuyên giáo đổi mới toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên nhiều lĩnh vực công tác
Ngành Tuyên giáo đổi mới toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên nhiều lĩnh vực công tác

VOV.VN - Báo cáo tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2021, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn nhấn mạnh, để đạt được kết quả trên ngành Tuyên giáo đã chủ động, quyết tâm cao, nỗ lực lớn...

Ngành Tuyên giáo đổi mới toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên nhiều lĩnh vực công tác

Ngành Tuyên giáo đổi mới toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên nhiều lĩnh vực công tác

VOV.VN - Báo cáo tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2021, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn nhấn mạnh, để đạt được kết quả trên ngành Tuyên giáo đã chủ động, quyết tâm cao, nỗ lực lớn...