Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

VOV.VN - Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Chiều 21/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiến hành phiên bế mạc. Tham dự Đại hội có bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Đại hội 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, trong không khí của sự Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển, với tinh thần trách nhiệm cao của các đại biểu, đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Đại hội đã chia thành 5 trung tâm thảo luận và nhất trí thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020; Nghị quyết của Đại hội, thảo luận thống nhất Chương trình hành động và giao Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp thu ý kiến của Đại hội hoàn chỉnh, ban hành và tổ chức thực hiện.

Đại hội xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020 – 2025: (1) Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngang tầm nhiệm vụ chính trị; kiện toàn tổ chức bộ máy của doanh nghiệp. Đẩy mạnh cải cách hành chính; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt của doanh nghiệp. (2) Lãnh đạo việc cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của doanh nghiệp; huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả tài sản, vốn, các nguồn lực, tạo động lực để phát triển nhanh và bền vững. Gắn trách nhiệm doanh nghiệp nhà nước với bảo vệ môi trường; phát triển kinh tế kết hợp với bảo đảm quốc phòng, an ninh; thực hiện các chương trình an sinh xã hội. (3) Chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế. Sớm thích nghi với các hiệp định thương mại tự do, hiệp định hợp tác mới; ứng phó có hiệu quả các biến động bất thường. Giữ vững, mở rộng thị trường trong và ngoài nước. Tiếp tục thực hiện tốt Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. (4) Tiếp tục xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp, xây dựng con người phát triển toàn diện. Xây dựng doanh nghiệp đồng thuận, kỷ cương, đoàn kết, văn minh; củng cố lòng tin của xã hội đối với doanh nghiệp nhà nước. (5) Thường xuyên, chủ động đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách trong hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh. Tham gia xây dựng các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Phát biểu phiên bế mạc Đại hội, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhấn mạnh: Để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, trước hết trách nhiệm của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025 và của mỗi đồng chí đại biểu tham dự Đại hội; cần có sự chung sức, đồng lòng, tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ và sự đổi mới, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là vai trò nêu gương của người đứng đầu các cấp ủy đảng. 

Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng trong Khối phải tổ chức nghiên cứu, quán triệt học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối đã được Đại hội thông qua; đồng thời tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể cán bộ, đảng viên,người lao động về kết quả của Đại hội. Đồng thời, xây dựng Chương trình hành động, Kế hoạch cụ thể đưa Nghị quyết vào thực tiễn, biến Nghị quyết thành hành động bằng các phong trào thi đua ngay từ những tháng đầu, năm đầu của nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trước mắt là thi đua phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2020, lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trong phiên bế mạc, 45 ủy viên trong Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã ra mắt Đại hội. Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng được tín nhiệm tái cử chức danh Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020 – 2025; 4 Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020 – 2025 được bầu là Phạm Tấn Công, Lê Văn Châu, Hoàng Giang và Nguyễn Đức Phong; ông Phan Công Nam được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 – 2025./. 

Viết bình luận

Tin liên quan

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho ý kiến vào Đề án nhân sự
Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho ý kiến vào Đề án nhân sự

VOV.VN - Đảng ủy Khối đã thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tái cử và nhân sự lần đầu tham gia Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025, cũng như đề nghị giới thiệu bổ sung thêm nhân sự thuộc cơ cấu khối bộ, ngành Trung ương.

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho ý kiến vào Đề án nhân sự

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho ý kiến vào Đề án nhân sự

VOV.VN - Đảng ủy Khối đã thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tái cử và nhân sự lần đầu tham gia Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025, cũng như đề nghị giới thiệu bổ sung thêm nhân sự thuộc cơ cấu khối bộ, ngành Trung ương.

Ông Nguyễn Văn Bình dự Hội nghị sơ kết Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TƯ
Ông Nguyễn Văn Bình dự Hội nghị sơ kết Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TƯ

VOV.VN - Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cần nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu đạt mức cao nhất kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2020.

Ông Nguyễn Văn Bình dự Hội nghị sơ kết Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TƯ

Ông Nguyễn Văn Bình dự Hội nghị sơ kết Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TƯ

VOV.VN - Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cần nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu đạt mức cao nhất kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2020.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên làm Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương
Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên làm Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương

VOV.VN - Chiều 16/7, Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên làm Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương

Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên làm Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương

VOV.VN - Chiều 16/7, Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tin cùng chuyên mục