Phiên họp thứ 15 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

(VOV) -Tại phiên họp, Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Tờ trình của Chính phủ về bố trí vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 – 2015.

Sáng 25/2, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 15. Phiên họp sẽ diễn ra trong hai ngày 25 và 26/2.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ: Tại phiên họp này, Thường vụ Quốc hội sẽ tập trung thảo luận nhiều nội dung lớn để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIII.

Đối với công tác xây dựng pháp luật, Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Phòng, chống khủng bố; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú, đồng thời xem xét, thông qua Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Để tiếp tục cải tiến, đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, ngay tại phiên họp này, Đề án đổi mới bộ máy giúp việc của Quốc hội sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung thảo luận.

Phiên họp thứ 14 Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: “Bộ máy giúp việc của Quốc hội, của các cơ quan của Quốc hội có vai trò rất quan trọng nên cần xem xét đề án đổi mới cơ cấu tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền cũng như quy trình hành chính trong việc giúp việc các cơ quan của Quốc hội. Nói rộng ra là chúng ta sẽ tiến tới đổi mới ở cả các bộ máy chuyên trách ở các đoàn đại biểu Quốc hội nữa. Tăng cường bộ máy giúp việc này thì chất lượng hoạt động của Quốc hội chắc chắn sẽ được nâng cao hơn”.

Bên cạnh đó, theo chương trình nghị sự, Tờ trình của Chính phủ về bố trí vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 – 2015 và năm 2012 cho một số dự án quan trọng, cấp bách của các bộ: Giao thông Vận tải, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; tờ trình của Tòa án Nhân dân tối cao đề nghị bổ sung thành viên Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao cũng sẽ được xem xét, thảo luận. Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về việc Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU)./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về 2 dự án Luật
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về 2 dự án Luật

(VOV) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về dự án Luật Phòng, tránh giảm nhẹ thiên tai và Luật Khoa học và công nghệ.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về 2 dự án Luật

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về 2 dự án Luật

(VOV) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về dự án Luật Phòng, tránh giảm nhẹ thiên tai và Luật Khoa học và công nghệ.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về lấy phiếu tín nhiệm
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về lấy phiếu tín nhiệm

(VOV) -Sáng 11/12, tại Hà Nội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 13. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì phiên họp.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về lấy phiếu tín nhiệm

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về lấy phiếu tín nhiệm

(VOV) -Sáng 11/12, tại Hà Nội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 13. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì phiên họp.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về phân bổ kinh phí
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về phân bổ kinh phí

(VOV) -Sáng 13/12, Ủy ban Thường vụ Quốc cho ý kiến về việc phân bổ kinh phí cho hai chương trình mục tiêu quốc gia.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về phân bổ kinh phí

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về phân bổ kinh phí

(VOV) -Sáng 13/12, Ủy ban Thường vụ Quốc cho ý kiến về việc phân bổ kinh phí cho hai chương trình mục tiêu quốc gia.