"Phòng chống tham nhũng không nghỉ, không ngừng ở tất cả các lĩnh vực"

VOV.VN - Trong cuốn sách của Tổng Bí thư đề ra 8 bài học kinh nghiệm, trong đó có bài học phòng, chống tham nhũng, tiêu cực kiên quyết, kiên trì, "không nghỉ", "không ngừng" ở tất cả các cấp, các ngành, các lĩnh vực.

Sáng 31/3, tại hội nghị giao ban trực tuyến công tác quý 1/2023 ngành Nội chính Đảng và Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực các tỉnh, thành phố, Ban Nội chính Trung ương đã quán triệt nội dung, giá trị cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Theo Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học, cuốn sách ra đời với mục đích hệ thống hóa quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và kết quả công tác này trong 10 năm qua.

Cuốn sách được xuất bản nhằm tuyên truyền sâu rộng, giúp các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân quán triệt, nắm vững, triển khai thực hiện có hiệu quả các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư, góp phần tiếp tục đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống "giặc nội xâm" theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Theo ông Nguyễn Thái Học, cuốn sách gồm 3 phần, trong đó, bài viết tổng quan công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đúc rút từ kinh nghiệm thực tiễn phong phú, thể hiện sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện và đầy sức thuyết phục của Tổng Bí thư, góp phần làm sáng rõ bước phát triển nhận thức, tư duy lý luận của Đảng ta về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Cùng với đó là các quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư trong các bài phát biểu kết luận tại 36 phiên họp của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo, không đăng toàn văn mà tập hợp theo các nhóm vấn đề lớn, quan trọng, được chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên.

Ngoài ra còn có các bài viết của người đứng đầu Đảng ta được tập hợp qua nhiều thời kỳ, trên nhiều cương vị công tác, đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau.

"Có bài viết từ năm 1973, đến nay vừa tròn 50 năm, cho thấy tầm nhìn xa của Tổng Bí thư về các vấn đề xây dựng Đảng, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và phát triển đất nước", ông Nguyễn Thái Học cho biết.

Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương cho biết, trong cuốn sách, Tổng Bí thư đã đề ra 8 bài học kinh nghiệm có giá trị cả về lý luận và thực tiễn, cụ thể là phải biến quyết tâm chính trị thành hành động thực tế; phải tiến hành một cách kiên quyết, kiên trì, liên tục, bền bỉ, "không nghỉ", "không ngừng" ở tất cả các cấp, các ngành, các lĩnh vực; phải đặc biệt chú trọng công tác cán bộ; tích cực phòng ngừa, chủ động phát hiện, kịp thời xử lý.

Bài học tiếp theo là tăng cường và nâng cao hiệu quả kiểm soát quyền lực; phát huy vai trò nòng cốt và sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, đồng bộ, kịp thời, hiệu quả của các cơ quan chức năng PCTNTC; gắn phòng chống tham nhũng, tiêu cực với xây dựng, chỉnh đốn Đảng; các giải pháp “chống giặc nội xâm” phải phù hợp với bối cảnh, yêu cầu phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và truyền thống văn hoá của dân tộc;…

Nhấn mạnh thời gian tới công tác "chống giặc nội xâm" sẽ có những bước tiến mới, quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn và hiệu quả hơn, ông Nguyễn Thái Học cho biết, đọc cuốn sách của Tổng Bí thư thấy rõ 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, trong đó nhấn mạnh yêu cầu tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy vai trò của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo.

"Người đứng đầu có vai trò hết sức quan trọng. Trên thực tế các Ban chỉ đạo cấp tỉnh được thành lập, qua phản ánh cho thấy, ở tỉnh nào mà Bí thư tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo quyết liệt, tập trung lãnh đạo chỉ đạo đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực thì tình hình ở nơi đó chuyển biến rất nhanh, tích cực. Còn ở tỉnh nào, Trưởng Ban chỉ đạo còn lo lắng, băn khoăn, nể nang, né tránh, dĩ hòa vi quý thì tình hình nơi đó chưa có sự chuyển biến".

Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh, đồng thời cho biết nhiệm vụ tiếp theo là hoàn thiện thể chế, kịp thời khắc phục những bất cập, bịt kín những "khoảng trống", "kẽ hở" để "không thể tham nhũng, tiêu cực"; đẩy mạnh phát hiện, xử lý nghiêm; hoàn thiện, thực hiện nghiêm các quy định về phòng ngừa tham nhũng, kiểm soát quyền lực; xây dựng cơ quan, đội ngũ làm công tác này phải trong sạch, liêm chính.

"Ban đầu, cuốn sách được xuất bản với số lượng 55.000 cuốn và ra mắt vào đúng kịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng và tròn 10 năm thành lập Ban chỉ đạo Trung ương. Hiện nay, do nhu cầu đăng ký cũng như ở địa phương, nhà xuất bản xin phép in nối bản và được bán trên thị trường để đáp ứng yêu cầu bạn đọc. Nếu bạn đọc chưa tiếp cận với sách giấy thì có thể đọc sách điện tử", ông Nguyễn Thái Học thông tin./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sách của Tổng bí thư về chống tham nhũng sẽ được đưa vào giảng dạy lý luận chính trị
Sách của Tổng bí thư về chống tham nhũng sẽ được đưa vào giảng dạy lý luận chính trị

VOV.VN - Ông Nguyễn Xuân Thắng đề nghị cập nhật nội dung cuốn sách của Tổng bí thư vào chương trình giảng dạy đối với các học viên học cao cấp lý luận chính trị; bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho các chức danh, các cán bộ được quy hoạch.

Sách của Tổng bí thư về chống tham nhũng sẽ được đưa vào giảng dạy lý luận chính trị

Sách của Tổng bí thư về chống tham nhũng sẽ được đưa vào giảng dạy lý luận chính trị

VOV.VN - Ông Nguyễn Xuân Thắng đề nghị cập nhật nội dung cuốn sách của Tổng bí thư vào chương trình giảng dạy đối với các học viên học cao cấp lý luận chính trị; bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho các chức danh, các cán bộ được quy hoạch.

Đảng ủy Khối các cơ quan TƯ học tập, quán triệt nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư
Đảng ủy Khối các cơ quan TƯ học tập, quán triệt nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư

VOV.VN - Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư nhằm nâng cao nhận thức, tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối.

Đảng ủy Khối các cơ quan TƯ học tập, quán triệt nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư

Đảng ủy Khối các cơ quan TƯ học tập, quán triệt nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư

VOV.VN - Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư nhằm nâng cao nhận thức, tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối.

Bộ Quốc phòng tổ chức tọa đàm về cuốn sách phòng, chống tham nhũng của Tổng Bí thư
Bộ Quốc phòng tổ chức tọa đàm về cuốn sách phòng, chống tham nhũng của Tổng Bí thư

VOV.VN - Tọa đàm được Bộ Quốc phòng tổ chức trực tiếp và trực tuyến tại 41 điểm cầu trong toàn quân với 1.600 đại biểu tham gia.

Bộ Quốc phòng tổ chức tọa đàm về cuốn sách phòng, chống tham nhũng của Tổng Bí thư

Bộ Quốc phòng tổ chức tọa đàm về cuốn sách phòng, chống tham nhũng của Tổng Bí thư

VOV.VN - Tọa đàm được Bộ Quốc phòng tổ chức trực tiếp và trực tuyến tại 41 điểm cầu trong toàn quân với 1.600 đại biểu tham gia.