Phóng viên tại Đại hội Đảng XIII thực hiện nghiêm biện pháp phòng, chống COVID-19
VOV.VN - Trước diễn biến mới phức tạp của dịch COVID-19, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các phóng viên tác nghiệp tại Đại hội Đảng lần thứ XIII thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch.