PTT Phạm Bình Minh dự Phiên thảo luận chung cấp cao Khóa 77 Đại hội đồng LHQ

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh sẽ dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Khóa 77 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc từ ngày 21- 25/9/2022 tại Trụ sở Liên Hợp Quốc, New York, Hoa Kỳ.

Theo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 149 của Liên Hợp Quốc (LHQ) ngày 20/9/1977. Kể từ đó, Việt Nam luôn là một đối tác tin cậy, là thành viên tích cực và có nhiều đóng góp quan trọng vào thực hiện các sứ mệnh của LHQ. Trong công cuộc đổi mới, hợp tác giữa Việt Nam và LHQ phát triển mạnh mẽ, sâu rộng và hiệu quả. 

Đại hội XIII của Đảng tiếp tục khẳng định vị trí quan trọng của LHQ trong đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta; theo đó, nâng tầm đối ngoại đa phương, chủ động tham gia và phát huy vai trò của Việt Nam tại các cơ chế đa phương, đặc biệt là ASEAN, LHQ và các khuôn khổ, cơ chế hợp tác quan trọng có tầm chiến lược, phù hợp với yêu cầu, khả năng và điều kiện đất nước.

Thực hiện chủ trương đúng đắn đó, Việt Nam tiếp tục coi trọng và tăng cường hợp tác với LHQ; kiên định độc lập, tự chủ, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở Hiến chương LHQ và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi; nỗ lực phát huy vai trò nòng cốt, dẫn dắt, hòa giải trong các vấn đề quốc tế trong điều kiện cho phép; tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa phương, hợp tác giữa LHQ và các tổ chức khu vực, trong đó có ASEAN, để cùng tìm giải pháp lâu dài cho xử lý các thách thức an ninh và phát triển trên thế giới. Chúng ta chủ động, tích cực thực hiện tốt trọng trách tại các tổ chức, cơ quan LHQ mà Việt Nam trúng cử, đồng thời có kế hoạch, lộ trình chuẩn bị cho ứng cử các vị trí quan trọng của LHQ.

Tình hình thế giới biến chuyển nhanh chóng, phức tạp, song xu thế lớn và nguyện vọng thiết tha của các quốc gia, dân tộc vẫn luôn là giữ vững hoà bình, mở rộng hợp tác phát triển. Với phương châm chủ động, tích cực, chân thành, tin cậy và có trách nhiệm, Việt Nam tiếp tục nỗ lực hết sức mình đóng góp vào củng cố vai trò trung tâm của LHQ trong hệ thống quản trị toàn cầu, cùng phấn đấu vì hòa bình bền vững, độc lập dân tộc, dân chủ, hợp tác phát triển và tiến bộ xã hội./.

Tin liên quan

Việt Nam đối thoại với Uỷ ban quyền trẻ em của Liên hợp quốc
Việt Nam đối thoại với Uỷ ban quyền trẻ em của Liên hợp quốc

VOV.VN - Tại Geneva, Thụy Sĩ vừa diễn ra phiên họp thứ 91 của Ủy ban quyền trẻ em của Liên hợp quốc, cũng là phiên đối thoại về báo cáo định kỳ lần 5 và lần 6 của Việt Nam theo quy định của Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em đối với quốc gia thành viên Công ước.

Việt Nam đối thoại với Uỷ ban quyền trẻ em của Liên hợp quốc

Việt Nam đối thoại với Uỷ ban quyền trẻ em của Liên hợp quốc

VOV.VN - Tại Geneva, Thụy Sĩ vừa diễn ra phiên họp thứ 91 của Ủy ban quyền trẻ em của Liên hợp quốc, cũng là phiên đối thoại về báo cáo định kỳ lần 5 và lần 6 của Việt Nam theo quy định của Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em đối với quốc gia thành viên Công ước.

Vietnam and Laos treasure close-knit bond for future generations
Vietnam and Laos treasure close-knit bond for future generations

VOV.VN - The relationship between Vietnam and Laos has stood the test of time over the past six decades to become an exemplary role model in the international political landscape, according to Lao Ambassador to Vietnam Sengphet Houngboungnuang.

Vietnam and Laos treasure close-knit bond for future generations

Vietnam and Laos treasure close-knit bond for future generations

VOV.VN - The relationship between Vietnam and Laos has stood the test of time over the past six decades to become an exemplary role model in the international political landscape, according to Lao Ambassador to Vietnam Sengphet Houngboungnuang.

Việt Nam ủng hộ chủ nghĩa đa phương và vai trò trung tâm của Liên hợp quốc
Việt Nam ủng hộ chủ nghĩa đa phương và vai trò trung tâm của Liên hợp quốc

VOV.VN - Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam ủng hộ chủ nghĩa đa phương và vai trò trung tâm của Liên hợp quốc trong ứng phó với các thách thức toàn cầu.

Việt Nam ủng hộ chủ nghĩa đa phương và vai trò trung tâm của Liên hợp quốc

Việt Nam ủng hộ chủ nghĩa đa phương và vai trò trung tâm của Liên hợp quốc

VOV.VN - Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam ủng hộ chủ nghĩa đa phương và vai trò trung tâm của Liên hợp quốc trong ứng phó với các thách thức toàn cầu.