PTT Trương Hòa Bình dự tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 39

VOV.VN - Chỉ thị 39 có vai trò quan trọng định hướng các nguyên tắc và đề ra giải pháp cơ bản cho công tác hợp tác quốc tế trong lĩnh vực pháp luật.

Sáng 2/11, tại Trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết Chỉ thị 39-CT/TW của Ban Bí thư chủ trì hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị này.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì hội nghị. Ảnh: VGP/Lê Sơn

Theo báo cáo của Bộ Tư pháp 10 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 39 được các Bộ ngành địa phương chủ động thực hiện, tích cực hội nhập quốc tế trên cơ sở các định hướng, nguyên tắc hợp tác quốc tế trong lĩnh vực pháp luật được xác định.

Việc thực hiện Chỉ thị 39 theo phương châm đa phương hoá, đa dạng hoá, tăng cường ký kết và thực hiện các thoả thuận hợp tác song phương với các nước theo nguyên tắc có đi có lại, nâng cao tính hiệu quả, phát huy những tác dụng tích cực của các chương trình, dự án đã được ký kết, đưa quan hệ hợp tác được thiết lập đi vào chiều sâu, ổn định…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh, Chỉ thị 39 có vai trò quan trọng trong việc xác định cụ thể các định hướng, nguyên tắc và đề ra nhiệm vụ, giải pháp cơ bản cho công tác hợp tác quốc tế trong lĩnh vực pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, hội nhập quốc tế và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Khẳng định, việc tổng kết Chỉ thị 39 sẽ góp phần vào việc đề xuất với cấp có thẩm quyền về định hướng, chính sách công tác đối ngoại, cải cách hành chính, cải cách tư pháp trong tình hình mới, Phó Thủ tướng đề nghị, thời gian tới, cần tăng cường nguồn lực và đội ngũ cán bộ có đủ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất, trình độ ngoại ngữ và tin học trong quá trình thực hiện.

Trong đó, quan tâm đến việc nâng cao chất lượng đội ngũ luật sư trong việc tham gia vào giải quyết các vụ việc và tranh chấp quốc tế, đồng thời, tăng cường việc quán triệt sâu sắc và đầy đủ đến các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ về Chỉ thị này; xây dựng và thực hiện các cơ chế, giải pháp đối với việc triển khai Chỉ thị trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, mạnh mẽ như hiện nay; cụ thể hoá 5 nguyên tắc, định hướng để triển khai thực hiện Chỉ thị thực sự hiệu quả.../.

Tin liên quan

Thúc đẩy hợp tác pháp luật và tư pháp Việt Nam-Liên bang Nga
Thúc đẩy hợp tác pháp luật và tư pháp Việt Nam-Liên bang Nga

VOV.VN - Thúc đẩy hợp tác pháp luật và tư pháp với Liên bang Nga tiếp tục là ưu tiên hàng đầu trong hợp tác quốc tế của Bộ Tư pháp Việt Nam.

Thúc đẩy hợp tác pháp luật và tư pháp Việt Nam-Liên bang Nga

Thúc đẩy hợp tác pháp luật và tư pháp Việt Nam-Liên bang Nga

VOV.VN - Thúc đẩy hợp tác pháp luật và tư pháp với Liên bang Nga tiếp tục là ưu tiên hàng đầu trong hợp tác quốc tế của Bộ Tư pháp Việt Nam.

Bộ Nội vụ tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 39 của Bộ Chính trị
Bộ Nội vụ tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 39 của Bộ Chính trị

Các phong trào thi đua phát huy hiệu quả trên các lĩnh vực hoạt động, động viên, khuyến khích cán bộ, công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Bộ Nội vụ tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 39 của Bộ Chính trị

Bộ Nội vụ tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 39 của Bộ Chính trị

Các phong trào thi đua phát huy hiệu quả trên các lĩnh vực hoạt động, động viên, khuyến khích cán bộ, công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị 39 của Bộ Chính trị
Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị 39 của Bộ Chính trị

VOV.VN -Hội nghị đánh giá công tác bảo vệ chính trị nội bộ thời gian qua, đề xuất những giải pháp để thực hiện tốt Chỉ thị số 39.

Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị 39 của Bộ Chính trị

Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị 39 của Bộ Chính trị

VOV.VN -Hội nghị đánh giá công tác bảo vệ chính trị nội bộ thời gian qua, đề xuất những giải pháp để thực hiện tốt Chỉ thị số 39.