Quá trình công tác của nguyên Chủ nhiệm UB Đối ngoại Quốc hội Vũ Mão