Quan hệ Việt – Lào “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”

Hai Đảng, hai Nhà nước luôn coi trọng thúc đẩy mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào phát triển lên một tầm cao mới.

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và phu nhân, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Choummaly Sayasone và phu nhân sẽ thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ 8 – 10/8.

Chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Choummaly Sayasone là chuyến thăm nước ngoài lần đầu tiên của nhà lãnh  đạo Lào, sau khi Đại hội Đảng Nhân dân Cách mạng Lào lần thứ IX và cuộc bầu cử Quốc hội khoá VII thành công; đồng chí Choummaly Sayasone tiếp tục được bầu giữ chức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào. Chuyến thăm diễn ra chỉ sau chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Lào cách đây gần 2 tháng, cũng là chuyến thăm đầu tiên của đồng chí trên cương vị Tổng Bí thư Đảng cộng sản Việt Nam.

Chuyến thăm lần này diễn ra ngay sau khi kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XIII nước ta tổ chức thành công, bầu và phê chuẩn những chức danh lãnh đạo cao cấp vào bộ máy lãnh đạo nhiệm kỳ 2011 - 2016. Chuyến thăm của đồng chí  Choummaly Sayasone thêm một lần nữa khẳng định quan hệ hữu nghị đặc biệt, tình đồng chí anh em giữa hai nước Việt- Lào.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Choummaly Sayasone duyệt quân danh dự nhân chuyến thăm Lào vào ngày 20/6/2011 (Ảnh: TTXVN)

Luôn coi niềm vui của các bạn Lào như của mình, Việt Nam bày tỏ khâm phục vì những thành tựu kinh tế - xã hội mà nhân dân Lào đã đạt được trong công cuộc đổi mới đất nước; ngày càng có vị trí, vai trò quan trọng trong khu vực và quốc tế. 

Về kinh tế - xã hội, các chỉ tiêu phát triển 5 năm qua của bạn đều đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra. 6 tháng đầu năm nay, GDP của bạn tăng 8,3%, lạm phát được kiềm chế ở mức 6,6%. Chính phủ Lào đã thông qua 188 dự án đầu tư của tư nhân và nước ngoài với tổng số vốn hơn 1 tỷ USD, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 2 tỷ USD. Công tác xóa đói giảm nghèo được Lào quan tâm, đẩy mạnh và đến nay tỷ lệ nghèo hiện còn khoảng 20%. Mục tiêu đặt ra của Lào là phấn đấu đến năm 2020 sẽ ra khỏi tính trạng nước kém phát triển, GDP bình quân tăng từ 7,5 - 8%, thu nhập bình quân đạt 1.800USD.

Về đối ngoại, Lào tiếp tục kiên trì nhất quán đường lối đối ngoại hoà bình, độc lập, hữu nghị, hợp tác và rộng mở, đa phương hoá, đa dạng hoá, đa hình thức, đa cấp độ trong quan hệ với các nuớc và vùng lãnh thổ, trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, đôi bên cùng có lợi.

Các bạn Lào cũng vui niềm vui của Việt Nam, nhất là những thành tựu kinh tế, xã hội của Việt Nam trong những năm qua; đánh giá cao thành công Đại hội Đảng toàn quốc Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ XI với những định hướng phát triển mang tính chiến lược.

Chúng ta càng tin tưởng hơn vào tình hữu nghị đặc biệt giữa hai nước, khi Đại hội XI Đảng cộng sản Việt Nam và Đại hội IX Đảng nhân dân cách mạng Lào tiếp tục khẳng định đường lối, chính sách đặc biệt coi trọng và không ngừng củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước. Hai bên luôn coi đó là tài sản vô giá của cả hai dân tộc và là quy luật phát triển, là một trong những nhân tố đảm bảo thắng lợi sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước của mỗi nước.

Trong hợp tác kinh tế, đến nay các doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục duy trì  là 1 trong 3 vị trí dẫn đầu về đầu tư nước ngoài tại Lào với 248 dự án với số vốn hơn 3 tỷ 100 triệu USD. Kim ngạch thương mại hai chiều hai nước đạt gần 500 triệu USD, và phấn đấu đến năm 2015 đạt kim ngạch thương mại 2 tỷ USD.

Về hợp tác về giáo dục, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, hiện có hơn 4.700 cán bộ và học sinh Lào đang học tại Việt Nam và 420 cán bộ và lưu học sinh Việt Nam đang học tại Đại học Quốc gia Lào. Việt Nam và Lào luôn tích cực trao đổi thông tin, phố hợp trong các vấn đề quốc tế và khu vực, hoạt động tại các diễn đàn đa phương ASEAN, ASEAN + 3, Liên minh nghị viện các Quốc gia Đông Nam Á - AIPA, LHQ...

Diễn ra trong 3 ngày, từ 8 – 10/8, chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Choummaly Sayasone tiếp tục khẳng định đường lối nhất quán của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước; luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Chúng ta tin tưởng, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Choummaly Sayasone thành công tốt đẹp, góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ hai nước  Lào - Việt Nam tiếp tục phát triển lên một tầm cao mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên