Quản lý Đảng viên bằng công nghệ số

Quản lý Đảng viên bằng công nghệ số

Tác giả PV/VOV1

VOV.VN - Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác Đảng đang được xem là giải pháp đột phá nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và công tác quản lý Đảng viên.