Quốc hội, MTTQ Việt Nam cần sớm nghiên cứu để tiếp tục hoàn thiện pháp luật về bầu cử

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đồng chủ trì hội nghị. 

Chiều tối 16/7, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị về công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đồng chủ trì hội nghị. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe các báo cáo và thảo luận về công tác phối hợp giữa hai cơ quan trong thời gian qua cũng như đề xuất một số nội dung để nâng cao chất lượng công tác phối hợp trong thời gian tới.

Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến, từ những hoạt động thực tiến và tiếp thu ý kiến của các thành viên, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị Quốc hội nghiên cứu, có cơ chế quy định một số nội dung về tiếp xúc cử tri. Hiện nay một số địa phương tổ chức tiếp xúc cử tri chung giữa đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố, thậm chí cả Hội đồng nhân dân huyện với cử tri. Tại các cuộc tiếp xúc này, cử tri đã nêu những vấn đề dân sinh mang tính sự vụ, nhỏ lẻ thuộc thẩm quyền của địa phướng. Vì vậy, đề nghị, các đại biểu Quốc hội nên có cuộc tiếp xúc cử tri riêng, nhất là tiếp xúc theo chuyên đề, khi xây dựng các Luật mới có nhiều ý kiến phong phú, giá trị, đóng góp để xây dựng, nâng cao chất lượng ban hành Luật.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nói: "Về công tác giám sát, phản biện xã hội, đây là nhiệm vụ rất quan trọng nhưng chưa dành được sự quan tâm của cử tri, nhân dân và các tổ chức, cơ quan nhà nước vì chỉ giám sát chung, giám sát bằng văn bản, nghe báo cáo, tính “chiến đấu” chưa  cao. Đề nghị Chủ tịch Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo tăng thêm nhiệm vụ giám sát vụ việc, theo đến cùng một số nội dung phản ánh, kiến nghị của cử tri, nhất là ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội nêu ra tại các cuộc họp, giải trình, thẩm tra".

Phát biểu kết luận, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, hội nghị thống nhất đánh giá rất cao hiệu quả phối hợp giữa hai cơ quan trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Những thành công rất tốt đẹp của cuộc bầu cử có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự lãnh đạo thường xuyên, sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và sự cố gắng, nỗ lực của Hội đồng Bầu cử quốc gia, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam, Ủy ban Bầu cử các cấp. Trong đó, vai trò rất quan trọng của MTTQ Việt Nam.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Uỷ ban Thương vụ Quốc hội và Đoàn chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hội nghị thống nhất cần sớm nghiên cứu để tiếp tục hoàn thiện pháp luật về bầu cử, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn đặt ra.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nói: "Chẳng hạn quy định cụ thể hơn tiêu chuẩn người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, nhất là với đại biểu hoạt động chuyên trách, quy định  chặt chẽ hơn tỷ lệ số dư bắt buộc tại các vòng hiệp thương để bảo đảm thực chất, tránh tính hình thức còn xảy ra ở một số nơi, bổ sung đa dạng hơn hình thức vận động bầu cử phù hợp với thực tế và ứng dụng các thành tựu về công nghệ thông tin".

Cùng với đó, tiếp tục chủ đạo, hướng dẫn hệ thống chính quyền và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp ở địa phương thực hiện tốt quyền và trách nhiệm theo Luật Bầu cử và hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử quốc gia; phối hợp thực hiện đầy đủ, đúng vai trò, quyền và trách nhiệm trong việc thực hiện Quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử.

Về quy chế phối hợp, hội nghị thống nhất giao cơ quan thường trực hai bên phối hợp rà soát Quy chế phối hợp giữa Uỷ ban Thương vụ Quốc hội và Đoàn chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy chế cho giai đoạn mới.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Đảng đoàn Quốc hội đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và thực hiện Nghị quyết 161 Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV. Chương trình hành động này đang được triển khai thực hiện rất quyết liệt. Trong chương trình hành động có nhiều nội dung phải phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Vì vậy, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị hai cơ quan phối hợp nghiên cứu, tổng kết, đánh giá và đề xuất sửa đổi các nghị quyết về tiếp xúc cử tri.

Nhấn mạnh rằng, chất lượng công tác tiếp xúc cử tri ngày càng được nâng lên, hình thức và phương pháp tiếp xúc cử tri rất phong phú, Chủ tịch Quốc hội đề nghị nghiên cứu tổng hợp ý kiến cử tri trực tiếp từ các đại biểu Quốc hội ngoài các “nguồn” tổng hợp như hiện nay. Ban Dân nguyện cũng đang đề nghị không chỉ báo cáo việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp của Quốc hội, mà có thể báo cáo hằng tháng tại phiên họp của Uỷ ban Thương vụ Quốc hội./.

Tin liên quan

Quốc hội và HĐND các cấp phải có tầm nhìn, bản lĩnh và sức sáng tạo mới
Quốc hội và HĐND các cấp phải có tầm nhìn, bản lĩnh và sức sáng tạo mới

VOV.VN - Tổng kết kinh nghiệm từ cuộc bầu cử vừa qua, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, mỗi đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp cần làm tốt vai trò trung tâm trong hoạt động của cơ quan dân cử; Quốc hội và HĐND các cấp càng phải có tầm nhìn, bản lĩnh và sức sáng tạo mới.

Quốc hội và HĐND các cấp phải có tầm nhìn, bản lĩnh và sức sáng tạo mới

Quốc hội và HĐND các cấp phải có tầm nhìn, bản lĩnh và sức sáng tạo mới

VOV.VN - Tổng kết kinh nghiệm từ cuộc bầu cử vừa qua, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, mỗi đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp cần làm tốt vai trò trung tâm trong hoạt động của cơ quan dân cử; Quốc hội và HĐND các cấp càng phải có tầm nhìn, bản lĩnh và sức sáng tạo mới.

Quốc hội khóa XV giảm đại biểu kiêm nhiệm trong cơ quan hành pháp, tư pháp
Quốc hội khóa XV giảm đại biểu kiêm nhiệm trong cơ quan hành pháp, tư pháp

VOV.VN - Cơ cấu thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV đã giảm đại biểu kiêm nhiệm làm việc trong các cơ quan hành pháp, tư pháp, tăng tỷ lệ đại biểu hoạt động chuyên trách.

Quốc hội khóa XV giảm đại biểu kiêm nhiệm trong cơ quan hành pháp, tư pháp

Quốc hội khóa XV giảm đại biểu kiêm nhiệm trong cơ quan hành pháp, tư pháp

VOV.VN - Cơ cấu thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV đã giảm đại biểu kiêm nhiệm làm việc trong các cơ quan hành pháp, tư pháp, tăng tỷ lệ đại biểu hoạt động chuyên trách.

Chủ tịch Quốc hội: Cuộc bầu cử đã diễn ra dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật
Chủ tịch Quốc hội: Cuộc bầu cử đã diễn ra dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, cuộc bầu cử luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, sát sao, toàn diện, đồng bộ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và sự vào cuộc chung sức, đồng lòng, đoàn kết, thống nhất của cả hệ thống chính trị.

Chủ tịch Quốc hội: Cuộc bầu cử đã diễn ra dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật

Chủ tịch Quốc hội: Cuộc bầu cử đã diễn ra dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, cuộc bầu cử luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, sát sao, toàn diện, đồng bộ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và sự vào cuộc chung sức, đồng lòng, đoàn kết, thống nhất của cả hệ thống chính trị.