Bổ nhiệm người thân không đủ tiêu chuẩn làm giảm niềm tin của dân

VOV.VN - Tình trạng bổ nhiệm người thân trong gia đình vào các vị trí lãnh đạo mà không bảo đảm quy trình, tiêu chuẩn đã làm giảm niềm tin của nhân dân.

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho biết điều này khi trình bày Báo cáo Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ nhất, sáng 20/7.

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân

Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, cử tri và Nhân dân đánh giá cao việc Quốc hội khóa XIII đã tập trung xây dựng và thông qua Hiến pháp năm 2013 và hệ thống văn bản pháp luật để cụ thể hóa Hiến pháp, tạo nền tảng pháp lý đáp ứng yêu cầu xây dựng, bảo vệ đất nước và hội nhập quốc tế; quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Quốc hội đã tiến hành giám sát có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề bức xúc và cấp thiết của cuộc sống; tạo chuyển biến trong thực thi pháp luật, bảo đảm quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

Quốc hội đã đổi mới hoạt động chất vấn, qua đó giám sát việc thực hiện các kiến nghị của cử tri, việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội và làm rõ hơn trách nhiệm của Chính phủ trước Quốc hội và Nhân dân.

Tuy nhiên, cử tri và Nhân dân cũng có nhiều ý kiến về các hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua như: việc quán triệt, thể chế hóa và ban hành các kế hoạch, chương trình hành động để thực hiện chủ trương của Đảng, thi hành Hiến pháp, pháp luật, Nghị quyết của Quốc hội trong một số lĩnh vực chưa kịp thời, đầy đủ và đồng bộ; việc thực thi pháp luật ở nhiều nơi chưa nghiêm túc; công tác phối hợp nghiên cứu, xây dựng luật, pháp lệnh còn chưa chặt chẽ, dẫn đến một số văn bản, quy định ban hành chất lượng chưa cao, thậm chí còn nhiều sai sót; công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, các bộ, ngành và chính quyền các cấp trong một số lĩnh vực còn hạn chế, yếu kém.

Bộ máy hành chính nhà nước ở nhiều bộ, ngành, địa phương, đơn vị vẫn chưa tinh gọn. Việc phân định chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước có lĩnh vực còn chồng chéo hoặc chưa bao quát hết các hoạt động trong thực tiễn.

Cơ chế xác định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước các cấp và người đứng đầu cấp ủy Đảng cùng cấp còn chưa rõ là một nguyên nhân của sự trì trệ trong quản lý nhà nước và tiêu cực, tham nhũng. Một số cán bộ cơ quan bảo vệ pháp luật vi phạm pháp luật, vi phạm quyền sản xuất, kinh doanh hợp pháp, gây bất bình trong Nhân dân.

“Tình trạng bổ nhiệm người thân trong gia đình vào các vị trí lãnh đạo mà không bảo đảm quy trình và các tiêu chuẩn về đạo đức, trình độ năng lực, uy tín đã làm giảm niềm tin của Nhân dân” – ông Nguyễn Thiện Nhân nói.

Báo cáo cũng chỉ ra công tác phối hợp giải quyết các vấn đề liên ngành, liên vùng còn nhiều vướng mắc. Công tác thanh tra, kiểm tra ở một số bộ, ngành, địa phương còn chưa sâu sát, thiếu quyết liệt; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của một số cơ quan chức năng và chính quyền địa phương còn chậm, một số vụ việc tồn đọng kéo dài.

Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, cử tri và Nhân dân mong muốn các hạn chế này sẽ được Quốc hội khóa XIV, HĐND các cấp và các cơ quan nhà nước quan tâm, ngay từ những phiên họp đầu nhiệm kỳ phải đưa vào chương trình, kế hoạch hoạt động của mình để giải quyết một cách triệt để.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cũng đề nghị Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan tư pháp tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp quyết liệt phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường công tác quản lý, giám sát việc bố trí cán bộ, công chức, nhất là đối với các chức danh lãnh đạo ở các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, chính quyền địa phương.

“Đề nghị có cơ chế cụ thể để Nhân dân thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp giám sát đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước, trước hết là đối với những người đứng đầu cơ quan nhà nước ở cơ sở” – ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Có lợi ích nhóm trong quy trình bổ nhiệm ông Trịnh Xuân Thanh?
Có lợi ích nhóm trong quy trình bổ nhiệm ông Trịnh Xuân Thanh?

VOV.VN - GS Nguyễn Ngọc Trân cho rằng, quy trình bổ nhiệm ông Trịnh Xuân Thanh chắc chắn có lợi ích nhóm chen vào, làm sai lệch quy trình.

Có lợi ích nhóm trong quy trình bổ nhiệm ông Trịnh Xuân Thanh?

Có lợi ích nhóm trong quy trình bổ nhiệm ông Trịnh Xuân Thanh?

VOV.VN - GS Nguyễn Ngọc Trân cho rằng, quy trình bổ nhiệm ông Trịnh Xuân Thanh chắc chắn có lợi ích nhóm chen vào, làm sai lệch quy trình.

Đề nghị kiểm tra việc bổ nhiệm cán bộ ở Bộ Công Thương
Đề nghị kiểm tra việc bổ nhiệm cán bộ ở Bộ Công Thương

VOV.VN - Bà Lê Thị Nga – Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp đề nghị Chính phủ phối hợp với các cơ quan kiểm tra làm rõ việc bổ nhiệm cán bộ ở Bộ Công Thương.

Đề nghị kiểm tra việc bổ nhiệm cán bộ ở Bộ Công Thương

Đề nghị kiểm tra việc bổ nhiệm cán bộ ở Bộ Công Thương

VOV.VN - Bà Lê Thị Nga – Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp đề nghị Chính phủ phối hợp với các cơ quan kiểm tra làm rõ việc bổ nhiệm cán bộ ở Bộ Công Thương.

Hàng loạt câu hỏi về quy trình bổ nhiệm cán bộ sau vụ Trịnh Xuân Thanh
Hàng loạt câu hỏi về quy trình bổ nhiệm cán bộ sau vụ Trịnh Xuân Thanh

VOV.VN -Từ vụ việc ông Trịnh Xuân Thanh tiếp tục đặt ra hàng loạt câu hỏi về quy trình bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ cấp cao ở các Bộ, ngành và địa phương.

Hàng loạt câu hỏi về quy trình bổ nhiệm cán bộ sau vụ Trịnh Xuân Thanh

Hàng loạt câu hỏi về quy trình bổ nhiệm cán bộ sau vụ Trịnh Xuân Thanh

VOV.VN -Từ vụ việc ông Trịnh Xuân Thanh tiếp tục đặt ra hàng loạt câu hỏi về quy trình bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ cấp cao ở các Bộ, ngành và địa phương.