Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: “Điều 105 Luật Giáo dục ghi rõ là học phí“

VOV.VN - Điều 105 Luật Giáo dục ghi rõ là học phí, còn Luật Giáo dục Đại học thêm một điều là "Giá dịch vụ" để phù hợp với tính đúng tính đủ theo Luật giá.

Trình bày trước Quốc hội sáng 30/5 các nội dung sửa đổi bổ sung Luật Giáo dục đại học, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ đề cập đổi cụm từ "học phí" thành "giá dịch vụ đào tạo". Tuy nhiên, Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên, Nhi đồng của Quốc hội không nhất trí việc thay thuật ngữ học phí bằng giá dịch vụ đào tạo như thể hiện trong Dự thảo Luật.

Dù đã trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội về vấn đề này, nhưng tại phiên họp tổ thảo luận về dự án luật này chiều nay (30/5), Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ nói rõ thêm vì “cũng xin ý kiến rất nhiều, nhiều người hiểu chưa rõ thôi!”

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ phát biểu tại tổ, chiều 30/5

Theo đó, trong điều 105 Luật Giáo dục ghi rõ là học phí và vẫn dùng “học phí”. Học phí là khoản tiền mà người học phải nộp cho người cung cấp dịch vụ một phần hoặc toàn bộ. “Tên gọi đó vẫn còn. Tôi khẳng định vẫn gọi là học phí chứ không ai bỏ học phí” – ông Phùng Xuân Nhạ nói.

Tuy nhiên, đến Luật Giáo dục Đại Đại học thì kiểm định các loại dịch vụ khác quy thành giá theo Luật Giá. Thực tế, học phí không phải bao trùm tất cả chi phí mà cơ sở đào tạo cung cấp, trong đó có một số loại chi phí do Nhà nước đặt hàng. Những chi phí này áp dụng theo Luật giá thì mới tính được giá.

Bộ GD -ĐT chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính tính theo khung giá đã được áp vào chứ không phải tính tuỳ tiện. Ngay cả lệ phí thi, giờ không gọi là lệ phí nữa mà giá dịch vụ ấy cũng phải được xem xét và Bộ Tài chính đồng ý thì mới được ban hành. Như vậy, không gọi là phí mà là giá dịch vụ để trong quá trình các tổ chức hoạt động đào tạo hay khoản tiền mà đơn vị được thu và tính trong các định mức thì cũng phải xây dựng thang tính đúng tính đủ.

“Như vậy, giá dịch vụ phải được hiểu là những chi phí tính đúng tính đủ mà một cơ sở đào tạo cần phải có để cung cấp dịch vụ giáo dục đại học” – Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh và cho biết trong Luật Giáo dục Đại học thêm một điều là "Giá dịch vụ" để phù hợp với tính đúng tính đủ theo Luật giá, còn trong giáo dục vẫn gọi là học phí.

“Một số người không kết hợp giữa hai Luật với nhau, điều 105 của Luật Giáo dục vẫn ghi học phí. Điều 65 Luật Giáo dục Đại học thêm một điều để sau này có lộ trình tính học phí theo Nghị định 16 và gần đây là Nghị quyết 19-NQ/TƯ” – ông Phùng Xuân Nhạ phân tích thêm; đồng thời khẳng định tinh thần là các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập từng bước tính đúng tính đủ theo giá dịch vụ chứ giá dịch vụ không phải là "thương mại hoá".

Các cơ sở giáo dục đại học công lập được tính toán một cách minh bạch các chi phí. Tên gọi vẫn gọi là học phí chứ không phải bỏ đi./. 

Viết bình luận

Tin liên quan

Bộ GD-ĐT: Đổi  “học phí” thành “giá dịch vụ đào tạo“ để đổi mới
Bộ GD-ĐT: Đổi “học phí” thành “giá dịch vụ đào tạo“ để đổi mới

VOV.VN - Bộ GD-ĐT chính thức trả lời về đổi cụm từ "học phí" thành "giá dịch vụ đào tạo", với mục đích để đảm bảo đổi mới về tài chính, điều kiện kinh tế-xã hội.

Bộ GD-ĐT: Đổi  “học phí” thành “giá dịch vụ đào tạo“ để đổi mới

Bộ GD-ĐT: Đổi “học phí” thành “giá dịch vụ đào tạo“ để đổi mới

VOV.VN - Bộ GD-ĐT chính thức trả lời về đổi cụm từ "học phí" thành "giá dịch vụ đào tạo", với mục đích để đảm bảo đổi mới về tài chính, điều kiện kinh tế-xã hội.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ phân tích “giá dịch vụ đào tạo” và “học phí”
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ phân tích “giá dịch vụ đào tạo” và “học phí”

VOV.VN - “Học phí” là khái niệm lâu nay, giờ chuyển sang tự chủ thì có rất nhiều chương trình đào tạo phải tính đến chi phí dịch vụ theo Luật giá”.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ phân tích “giá dịch vụ đào tạo” và “học phí”

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ phân tích “giá dịch vụ đào tạo” và “học phí”

VOV.VN - “Học phí” là khái niệm lâu nay, giờ chuyển sang tự chủ thì có rất nhiều chương trình đào tạo phải tính đến chi phí dịch vụ theo Luật giá”.

Không nhất trí thay thuật ngữ “học phí” bằng “giá dịch vụ đào tạo”
Không nhất trí thay thuật ngữ “học phí” bằng “giá dịch vụ đào tạo”

VOV.VN -Luật GDĐH năm 2012 chưa quy định rõ về quyền tự chủ đại học. Các quy định về tài chính, tài sản chưa phù hợp với chủ trương thực hiện tự chủ đại học.

Không nhất trí thay thuật ngữ “học phí” bằng “giá dịch vụ đào tạo”

Không nhất trí thay thuật ngữ “học phí” bằng “giá dịch vụ đào tạo”

VOV.VN -Luật GDĐH năm 2012 chưa quy định rõ về quyền tự chủ đại học. Các quy định về tài chính, tài sản chưa phù hợp với chủ trương thực hiện tự chủ đại học.