Cấm dùng khu vực biên giới Việt Nam để chống phá, can thiệp nước khác

VOV.VN -Luật Biên phòng Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, cần thiết, đáp ứng yêu cầu xây dựng, bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Sáng 16/6, sau phần thảo luận tại Hội trường về dự thảo Nghị quyết về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác và phần giải trình của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng về ý kiến của đại biểu Quốc hội, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam.

Quốc hội thảo luận tại tổ về dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam.

Hơn 60 năm qua, Bộ đội Biên phòng đã và đang áp dụng có hiệu quả các hình thức, biện pháp công tác biên phòng trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh, trật tự ở khu vực biên giới. Tuy nhiên, hiện nay các nội dung trên chưa được quy định trong Luật Biên giới quốc gia, Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng và các văn bản pháp luật liên quan, do đó chưa có cơ sở pháp lý để các cơ quan, lực lượng chức năng và Bộ đội Biên phòng thực thi nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới.

Vì vậy, việc ban hành Luật Biên phòng Việt Nam được nhận định có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, cần thiết; đáp ứng yêu cầu xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới trong tình hình mới.

Luật Biên phòng Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng

Theo tờ trình của Bộ Quốc phòng, hiện nay, hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển là xu thế chung. Tuy nhiên tình hình chính trị - an ninh thế giới và khu vực đang diễn biến khá phức tạp, khó lường, nhất là vấn đề tranh chấp lãnh thổ, tài nguyên, xung đột sắc tộc, tôn giáo, ly khai...

Các thế lực thù địch tăng cường chống phá cách mạng Việt Nam; vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm ma túy và các loại tội phạm có tính chất xuyên biên giới, di dịch cư tự do diễn biến phức tạp…

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến- Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

“Tình hình trên đặt ra nhiều yêu cầu đối với sự nghiệp đổi mới, phát triển và tư duy mới về hoạt động biên phòng để bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển”, Tờ trình của Bộ Quốc phòng nêu rõ.

Tờ trình của Bộ Quốc phòng khẳng định việc xây dựng dự án luật nhằm mục đích phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cơ quan, tổ chức, cá nhân, xây dựng lực lượng bảo vệ biên giới toàn dân rộng khắp, nhân dân là chủ thể, lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt, Bộ đội Biên phòng là lực lượng chuyên trách, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số thành phần tiến thẳng lên hiện đại.

Dự thảo luật gồm 7 chương, 33 điều. Trong đó, điều 4 quy định các hành vi bị nghiêm cấm như: Sử dụng khu vực biên giới, cho nước ngoài hoặc các thế lực khác sử dụng khu vực biên giới của Việt Nam để chống phá, can thiệp vào nước khác, đe dọa hoặc sử dụng vũ lực trong quan hệ biên giới;

Mua chuộc, hối lộ, dụ dỗ, lôi kéo hoặc ép buộc lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng làm trái chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn; Giả danh lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng; trả thù, đe dọa, xâm phạm tính mạng, sức khỏe của lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng...

Đại biểu nhất trí cao cần có Luật Biên phòng

Cho ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam, đại biểu Lưu Thành Công, đoàn Vĩnh Long tán thành với việc xây dựng Luật Biên phòng Việt Nam. Việc này phát triển từ Pháp lệnh về Bộ đội Biên phòng đã có hơn 20 năm qua.

Đại biểu Lưu Thành Công, đoàn Vĩnh Long

Vị đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long cũng nêu ý kiến, cần quy định rõ trong dự thảo Luật các quy định về bảo vệ cột mốc biên giới, bảo vệ đường biên giới…Đồng thời, cần bổ sung các quy định cụ thể về việc trang bị phương tiện kỹ thuật hiện đại như thế nào trong dự thảo Luật.

Về nội dung cần sửa đổi, đại biểu Lưu Thành Công đề nghị cần phân biệt rõ và ưu tiên tuyển dụng người địa phương vào  lực lượng biên phòng, vì thực tế anh em những người ở địa bàn biên giới sẽ nắm địa bàn tốt, việc ngoại giao giữ gìn biên giới cũng sẽ tốt hơn.

“Vì sao tôi đề xuất như vậy, vì biên giới khu vực phía Bắc đồng bào dân tộc nhiều hơn, họ sống bám địa bàn vùng biên cả ngàn đời nay, còn biên giới phía Nam đồng bào dân tộc ít hơn, có nhiều người kinh đông sống khu vực biên giới nên đề xuất dùng cụm từ “tuyển dụng cư dân khu vực biên giới thay vì đồng bào dân tộc”, đại biểu Lưu Thành Công kiến nghị.

Đại biểu Vũ Xuân Cường, Giàng Thị Bình, đoàn Lào Cai nhất trí cao việc nâng cấp Pháp lệnh Biên phòng lên thành Luật Biên phòng và mong muốn Luật sớm được thông qua để bảo vệ biên giới, xây dựng lực lượng chuyên trách bảo vệ biên giới trong tình hình mới. Luật giúp cụ thể hóa đầy đủ mục tiêu, quan điểm, nguyên tắc, chiến lược, nhiệm vụ bảo vệ biên giới và thể hiện đầy đủ, toàn diện nguyên tắc thực thi nhiệm vụ; góp phần khắc phục những hạn chế, bất cập sau 20 năm thực hiện Pháp lệnh Biên phòng…

Đại biểu Vũ Xuân Cường, đoàn Lào Cai .

“Trong xây dựng chức năng, nhiệm vụ bộ đội biên phòng cũng cần quy định nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị liên quan tới việc thực thi các nhiệm vụ, đối tượng thuộc biên phòng, như vậy mới đầy đủ. Trong điều 14, chúng tôi chưa thấy có giao cho bộ đội biên phòng, thực thi nhiệm vụ giám sát, kiểm soát hoạt động xuất nhập khẩu, buôn bán chống buôn lậu qua khu vực biên giới. Việc này biên phòng làm rất hiệu quả cần phải bổ sung”, đại biểu Vũ Xuân Cường nói.

Đại biểu Nguyễn Thị Như Ý, đoàn Đồng Nai cho rằng, dự án Luật cũng sẽ là cơ sở pháp lý góp phần phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hành động xâm phạm biên giới quốc gia; bảo vệ Đảng, chính quyền, nhân dân và các mục tiêu chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh ở khu vực biên giới; phòng, chống có hiệu quả tội phạm, giữ vững ổn định an ninh, trật tự ở khu vực biên giới; mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại biểu Nguyễn Thị Như Ý, đoàn Đồng Nai cho rằng, dự án Luật cũng sẽ là cơ sở pháp lý góp phần phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hành động xâm phạm biên giới quốc gia.

Đại biểu Nguyễn Thị Như Ý cho rằng, dự thảo Luật nên nói rõ các vấn đề hợp tác quốc tế trong thực hiện nhiệm vụ biên phòng; quan tâm công tác giáo dục pháp luật khu vực biên giới; công tác phối hợp thực thi nhiệm vụ; phân biệt nhiệm vụ biên phòng và nhiệm vụ bộ đội biên phòng; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân thực thi nhiệm vụ biên phòng; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân thực thi nhiệm vụ biên phòng…

Đại biểu Phạm Tất Thắng, đoàn Vĩnh Long cho rằng, việc nâng cấp, ban hành Luật Biên phòng Việt Nam thay thế Pháp lệnh Biên phòng sẽ khắc phục những bất cập, hạn chế đối với lực lượng biên phòng trong thực thi nhiệm vụ.

“Với vị trí địa lý nước ta có đường biên giới trên bộ, trên biển dài nên cần thiết phải có Luật để thực hiện. Luật Biên phòng Việt Nam ra đời là việc làm cần thiết và hoàn thiện pháp luật của đất nước”, ông Thắng nói.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ.

Tuy nhiên, đại biểu Thắng đề nghị xem lại tên gọi Luật Biên phòng Việt Nam, vì nếu giữ nguyên tên dự thảo “Luật Biên phòng Việt Nam” thì phải bổ sung rất nhiều nội dung liên quan đến “xây dựng biên giới quốc gia, khu vực biên giới” và “chức năng, nhiệm vụ của các lực lượng thực thi pháp luật ở biên giới”.

“Cần xem xét tên gọi Luật Biên phòng Việt Nam trong sự thống nhất phù hợp với hệ thống pháp luật của Việt Nam, như Luật Công an nhân dân, Luật Cảnh sát biển Việt Nam, Hải quan, Kiểm ngư, Kiểm lâm…, nếu không sẽ dẫn tới sự chồng chéo giữa các văn bản quy phạm pháp luật”, ông Thắng bày tỏ.

Phát biểu kết luận phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ cho rằng, việc xây dựng dự án luật với tên gọi “Luật Biên phòng Việt Nam” và mở rộng phạm vi điều chỉnh so với Pháp lệnh Bộ đội biên phòng là phù hợp với tên gọi được nêu trong Nghị quyết 33 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia và tên trong chương trình xây dựng luật, pháp lệnh đã được Quốc hội quyết định.

Về tên gọi và phạm vi điều chỉnh, đây là vấn đề lớn quyết định tới kết cấu và toàn bộ nội dung của dự thảo cần phải được nghiên cứu, đánh giá thật kỹ, nội dung này được nhiều ý kiến quan tâm và cũng có ý kiến khác nhau.

“Về tên gọi thì không có vấn đề gì. Quan trọng nhất là phạm vi điều chỉnh để làm sao để xác định, định lượng về các vấn đề như chính sách với Bộ đội Biên phòng”, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ nói./.

Viết bình luận